Търсене в Библията онлайн
 
Исая 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 В летото в което умря цар Озия видях Господа че седеше на престол висок и превъзнесен, и възкрилието му изпълни храма.
2 Над него стоеха серафими, от които всеки имаше по шест крила: с двете покриваше лицето си, и с двете покриваше нозете си, и с двете летеше.
3 И викаха един към друг и думаха: -
Свет, свет, свет Господ Саваот
Всичката земя е пълна със славата му.
4 И основанията на праговете се поклатиха от гласа на тогова що викаше, и домът се напълни с дим.
5 Тогаз рекох: Горко ми! защото загинах; понеже съм человек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видеха Царя, Господа Саваота.
6 Тогаз долетя при мене един от серафимите, и имаше в ръката си разпален въглен който бе взел с клещи от олтаря.
7 И допря го до устата ми, и рече: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се очисти.
8 И чух гласа Господен който говореше: Кого ще проводя? и кой ще отиде за нас? Тогаз рекох: Ето аз, проводи ме.
11 Тогаз рекох: Господи, до кога? И отговори:
Доде запустеят градовете, та да няма жител,
И къщите, та да няма человек,
И земята да запустее съвсем;
12 Доде отдалечи Господ человеците,
И стане голямо безлюдство всред земята.
13 Но ще остане в нея още една десета част.
И тя пак ще се изнури:
Както теревинтът и дъбът на които
Пънът остава в тях когато се отсекат,
Така светото семе ще бъде пънът й.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66