Търсене в Библията онлайн
 
Исая 60 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Стани, свети; защото светлината ти дойде,
И славата Господня изгрея на тебе.
2 Защото, ето, тъмнина ще покрие земята,
И мрак народите;
А над тебе ще огрее Господ,
И славата му ще се яви на тебе.
3 И народите ще дойдат в светлината ти,
И царете в сиянието на зората ти.
4 Подигни наоколо очите си та виж:
Всички тези се събират, идат при тебе:
Синовете ти ще дойдат от далеч,
И дъщерите ти ще бъдат бавени на обятия.
5 Тогаз ще видиш и ще се зарадваш,
И сърдцето ти ще затрепти и ще се разшири;
Защото изобилието на морето ще се върне към тебе:
Имотът на народите ще дойде при тебе.
6 Множество камили ще те покрият,
Велблюдите Мадиамски и Гефаски:
Всичките от Сава ще дойдат:
Злато и темян ще донесат;
И ще възвестят хвалите Господни.
7 Всичките Кидарски стада ще се съберат при тебе:
Наваиотските овни ще ти бъдат за потреба:
Ще се принесат на олтаря ми благоприятни,
И аз ще прославя дома на славата си.
8 Кои са тези що летят като облаци,
И като гълъби на прозорците си?
9 Ето, островите ще ме чакат,
И първи Тарсийските кораби,
За да доведат от далеч синовете ти,
Среброто им и златото им с тях,
За името на Господа Бога твоего,
И за Светаго Израилева, защото те прославя.
10 И синовете на другородците ще съградят стените ти,
И царете им ще ти служат;
Защото в гнева си поразих те,
Но в благоволението си те помилвах.
11 И портите ти ще бъдат всекога отворени:
Не ще се затварят дене и ноще,
За да се внося в тебе имотът на народите,
И да се докарват царете им.
12 Защото онзи народ и царство
Които не би ти работили ще загинат;
Ей, онези народи съвсем ще запустеят.
13 Славата на Ливан ще дойде при тебе, -
Елха, явор, и букс купно,
За да украсят местото на светилището ми;
И ще прославя местото на нозете си.
14 И синовете на онези които са те оскърбили ще дойдат наведени пред тебе;
И всички които са те презирали ще се поклонят на следите на нозете ти,
И ще те именуват Град Господен,
Сион на Светаго Израилева.
15 Вместо това що бе ти оставен и намразен,
че никой не минуваше през тебе,
Ще те направя вечно величие,
Веселие в родове на родове.
16 И ще сучеш млекото на народите,
И ще сучеш съсците на царете;
И ще познаеш че аз Иеова съм твой Спасител
И твой Изкупител, Крепкий Яковов.
17 Вместо мед ще донеса злато,
И вместо железо ще донеса сребро,
И вместо дърво мед,
И вместо камене железо;
И ще направя настоятелите ти мир,
И началниците ти правда.
18 Няма вече да се чуе насилие в земята ти,
Разграбване и съкрушение в пределите ти;
Но ще наречеш стените си Спасение,
И портите си Хвала.
19 Не ще ти бъде вече слънцето светлина на деня,
Нито луната със сиянието си ще ти свети;
Но Господ ще ти бъде вечна светлина,
И Бог твой слава твоя.
20 Слънцето ти не ще зайде вече,
Нито ще оскудее луната ти;
Защото Господ ще ти е вечна светлина,
И дните на сетованието ти ще се свършат.
21 И твоите люде ще бъдат всичките праведни:
Ще наследят земята вечно,
Вейка на насаждането ми,
Дело на ръцете ми, за да се прославям.
22 Малкият ще стане тисяща,
И малочисленият силен народ:
Аз Господ ще ускоря това според времето му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66