Търсене в Библията онлайн
 
Исая 61 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
2 За да проповедвам годината на благоволението Господне,
И деня на отмъщението от Бога нашего;
За да утеша всичките сетуващи;
3 За да наредя за сетуващите в Сион
Да им дам красота вместо пепел,
Елей на веселие вместо плач,
Облекло на хваление вместо дух на униние,
За да се наричат дървета на правда,
Насаждане Господне, да се прослави той.
4 И ще съградят древните запустения,
Ще въздигнат прежните развалини,
И ще подновят пустите градове,
Развалините от род в род.
5 И другородни ще стоят и пасат стадата ви,
И синовете на другородните ще бъдат ваши орачи и ваши лозари.
6 А вие ще се именувате Свещеници Господни:
Служители на нашия Бог ще се наричате:
Ще ядете имота на народите,
И в техната слава вие ще се хвалите.
7 Вместо срама си двойно ще получите;
И за посрамлението ще имат радост в наследието си;
За то в земята си ще наследят двойното:
Вечно веселие ще бъде тям.
8 Защото аз Господ обичам правосъдие:
Мразя грабителство и неправда;
И верно ще им въздам,
И ще направя с тях завет вечен.
9 И семето им ще се познае между народите,
И внуците им между племената:
Всеки който ги гледа ще ги познава
че са семе което Господ благослови.
10 Ще се развеселя премного заради Господа:
Душата ми ще се зарадва в Бога моего;
Защото ме облече с одежди на спасение,
Загърна ме с мантия на правда
Като жених украсен с венец,
И като невеста накитена с утварите си.
11 Защото както земята произвожда прозябенията си,
И както градина прорастява съемите в нея,
Така Господ Иеова ще направи правдата и хвалата
Да прозябнат пред всичките народи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66