Търсене в Библията онлайн
 
Исая 62 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Заради Сион няма да млъкна,
И за Ерусалим не ща да се утиша,
Доде излезе правдата му като сияние,
И спасението му като светило запалено.
2 И ще видят народите правдата ти,
И всичките царе славата ти;
И ще се наречеш с ново име
Което устата на Господа ще нарекат.
3 И ще бъдеш венец на слава в ръката Господня,
И царска корона в дланта на Бога твоего.
4 Няма вече да се наречеш Оставен,
Нито земята ти вече ще се нарече Пуста;
Но ще се наречеш Благоволение мое в него,
И земята ти, Оженена;
Защото Господ благоволи на тебе, и земята ти ще бъде оженена.
5 Защото както момък се жени за мома,
Така синовете ти ще се оженят за тебе;
И както женихът се радва на невестата,
Така Бог твой ще се зарадва на тебе.
6 На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи:
Те никога няма да мълчат ни дене ни ноще.
Вие които призовавате Господа не премлъквайте,
7 И не давайте му почивка
Доде постави, и доде направи Ерусалим хваление по земята.
8 Господ се кле в десницата си и в мишцата на силата си:
Няма да дам вече житото ти храна на неприятелите ти;
И синовете на чужденците няма да пият виното ти
За което ти си се трудил.
9 Но които го жънат те ще го ядат,
И ще хвалят Господа;
И които го берат те ще го пият
В дворовете на светилището ми.
10 Минете, минете през портите:
Пригответе пътя на людете:
Поправете, поправете друма:
Разтребете каменете:
Въздигнете знаме за народите.
11 Ето, Господ възвести до краищата на земята;
Речете на Сионовата дъщеря:
Ето, Спасителят ти иде:
Ето, мъздата му е с него,
И въздаянието му пред него.
12 И ще ги наричат Народ Свет,
Изкупени Господни;
И ти ще се наречеш Търсен,
Град неоставен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66