Търсене в Библията онлайн
 
Исая 64 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 О да би раздрал ти небесата, да слезеш,
Да биха се стопили горите от лицето ти,
2 Като огън, който гори храстията,
Като огън който прави водата да клокоти,
За да стане името ти познато на противниците ти,
Да треперят народите от лицето ти!
3 Когато ти направи ужасни дела каквито не чакахме,
Ти слезе, и горите се разтопиха от лицето ти.
5 Посрещнал си тогоз който с радост прави правда,
Които те поменуват в пътищата ти:
Ето, ти си се разгневил защото ние съгрешихме:
В тях е постоянство, и ние ще се спасим.
6 Но ние всички станахме като нечисто нещо;
И всичката ни правда е като омръсена дреха;
И паднахме всички като лист;
И беззаконията ни дръпнаха ни като вятъра.
7 И няма който да призовава името ти,
Който да се събуди да се хване за тебе;
Защото си скрил лицето си от нас,
И стопил си ни, заради беззаконията ни.
8 Но сега, Господи, ти си Отец наш:
Ние сме калта, а ти Грънчарят ни;
И всички сме дело на твоята ръка.
9 Не гневи се силно, Господи,
И не помни вечно беззаконието;
Ето, погледни, молим се:
Ние всички сме люде твои.
10 Светите твои градове станаха пусти:
Сион стана пуст, Ерусалим запустен.
11 Светият наш и красният наш дом
В който отците ни те славословеха
Изгорен биде с огън;
И всичките драги нам неща станаха в запустение.
12 Ще удържиш ли, Господи, себе си в това?
Ще замълчиш ли, и ще ни оскърбиш ли крайно?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66