Търсене в Библията онлайн
 
Исая 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 И в дните на Ахаза сина на Иотама, сина Озиева, царя Юдин, Расин Сирийский цар, и Факей Ромелиевий син, Израилевий цар, възлезоха върх Ерусалим за да ратуват против него; но не могоха да го обладаят.
2 И възвестиха на Давидовия дом и рекоха: Сирия се съгласи с Ефрема. И сърдцето на Ахаза и сърдцето на людете му се разклатиха както дъбравните дървета се разклащат от вятъра.
3 Тогаз рече Господ на Исаиа: Излез сега да посрещнеш Ахаза; ти и син ти Сеар-ясув, в края на водовода на горния водоем, към друма на тепавичарската нива,
4 и речи му: -
Гледай да си спокоен:
Да се не убоиш нито да малодушествуваш
От двете опашки на тези димещи главни,
Поради яростния гняв на Расина, и Сирия, и на Ромелиевия син.
5 Понеже Сирия, Ефрем, и Ромелиевий син
Съветваха се лош съвет против тебе, и рекоха:
6 Да възлезем против Юда и да го утесним,
И да го обладаем за себе си,
И да турим всред него цар Тавеиловия син,
7 Така говори Господ Иеова:
То няма да стане, нито ще бъде;
8 Защото главата на Сирия е Дамаск,
А главата на Дамаск, Расин;
И в шестдесет и пет години
Ефрем ще се съкруши щото да не е вече народ.
9 И глава на Ефрема е Самария,
А глава на Самария, Ромелиевий син:
Ако не вярвате, то няма да се утвърдите.
10 И говори още Господ на Ахаза и рече:
11 Искай си знамение от Господа Бога твоего:
Искай го или в дълбочината или във височината горе.
12 Но Ахаз рече: Не ща да искам,
Нито ще изкушавам Господа.
13 И рече Исаия: Слушайте сега, доме Давидов:
Малко нещо ли е за вас да досаждате на человеци,
И ще досаждате ли още и на Бога моего?
15 Масло и мед ще яде
Доде научи да отхвърля лошото и да избира доброто;
16 Защото, преди да научи детето
Да отхвърля лошото и да избира доброто,
Ще бъде оставена тая земя
На която от двамата царе се боиш ти.
17 Господ ще докара на тебе,
И на твоите люде, и на бащиния ти дом
Дни каквито не са дохаждали
От който ден се е отделил Ефрем от Юда:
Ще докара Асирийския цар.
18 И в онзи ден ще засвири Господ на мухите
Които са в краищата на Египетските реки,
И на пчелите които са в Асирийската земя;
19 И ще дойдат, и ще си починат всичките по запустелите долини,
И в дупките на канарите, и на всяка драка,
И на всяко пасбище.
20 В този ден Господ ще обръсне с бръснач взет с наем
Оттатък реката, Асирийския цар,
Главата и власите на нозете;
Даже и брадата ще смъкне.
21 И в онзи ден
человек който храни крава и две овци,
22 От изобилието на млекото
Което ще дават ще яде масло;
Защото масло и мед ще яде всеки
Който е останал всред земята.
23 И в онзи ден всяко место
В което е имало тисяща лози за тисяща сребърници
Ще бъдат за глогове и тръне.
24 Със стрели и с лъкове ще дойдат там;
Защото всичката земя ще стане глогове и тръне.
25 И на всека планина копана с търнокоп
Не ще да дойдеш от страх на глогове и тръне:
Тя ще бъде да се изпроваждат там говеда,
И да се потъпче от дребен добитък.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66