Търсене в Библията онлайн
 
Исая 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 И рече ми Господ: Вземи при себе си голям свитък та напиши в него с человеческа писалка за Махер-шалах-хаш-база.
2 И взех при себе си верни свидетели на това, Урия свещеника и Захария Иеверехиевия син.
3 И пристъпих при пророчицата, която зачна и роди син. И рече ми Господ: Наречи името му Махер-шалал-хаш-баз;
4 защото преди да научи детето да произноси: Отче мои, и: Майко моя, богатството на Дамаск и користите на Самария ще се занесат пред Асирийския цар.
5 И говори ми още Господ и рече: -
6 Понеже тези люде отметнаха
Силоамските води, тихо текущите,
И се радват на Расина и на Ромелиевия син,
7 За то, ето, Господ възвожда върх тях
Силната и голямата вода на реката,
Асирийския цар, и всичката му слава
И ще превъзлезе над всичките си потоци,
И ще наводни всичките си брегове;
8 И ще мине през Юда, ще наводни и прелее,
Ще стигне до гърлото,
И простирането на крилата му ще напълни
Ширината на земята ти, Емануиле.
9 Съюзни станете, народи, и ще бъдете строшени;
И чуйте, всички които сте в краищата на земята:
Опашете се, и ще бъдете строшени:
Опашете се, и ще бъдете строшени.
10 Съветвайте се съвет, и ще се осуети:
Говорете дума, и няма да стане;
Защото Бог е с нас.
11 Защото така ми говори Господ с държавна ръка,
И научи ме да не ходя в пътя на тези люде, и рече:
13 Господа на Силите, него осветете;
И той да ви е страх, и той да ви е трепет.
15 И мнозина от тях ще се спънат,
И ще паднат и се съкрушат,
И ще се впримчат, и ще се уловят.
16 Вържи свидетелството,
Запечатай закона между учениците ми.
18 Ето аз и децата които ми даде Господ
За знамение и чудеса в Израил
От Господа Саваота който обитава на гората Сион.
19 И когато ви рекат:
Попитайте бесовъпрошателите и вълшебниците
Които шепнат и мъмрат, отговорете:
Един народ не ще ли попита своя Бог?
Ще притича ли някой при мъртвите за живите?
20 Търсете в закона и в свидетелството:
Ако не говорят според това слово,
Наистина няма видело в тях.
21 И ще минат през тази земя жестоко угнетени и гладни;
И когато огладнеят, ще негодуват,
И ще злословят царя си и Бога си,
И ще погледнат нагоре.
22 После ще се взрат в земята,
И ето скърб и тъмнина, мрак на утеснение;
И ще се оттласнат в тъмнината.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66