Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Думите на Иеремия Хелкиевия син, от свещениците които бяха в Анатот у Вениаминовата земя,
2 към когото биде слово Господне в дните на Юдиния цар Иосия Амоновия син, в тринадесетото лето на царуването му.
3 Биде и в дните на Иоакима Юдиния цар, сина на Иосия, до свършъка на единадесетото лето на Седекия сина на Иосия, Юдиния цар, до пленението на Ерусалим в петия месец.
4 И слово Господне биде към мене и рече:
5 Преди да ти дам образ в утробата познах те; и преди да излезеш из матката осветих те: поставих те пророк на народите.
6 И аз рекох: О Господи Иеова! ето не зная да говоря, защото съм дете.
7 А Господ ми рече: Не думай, Дете съм; защото ще идеш при всичките при които ще те проводя; и всичко що ти заповядам ще кажеш.
8 Да се не убоиш от лицето им; защото аз съм с тебе за да те избавям, говори Господ.
9 И простря Господ ръката си та допря до устата ми; и рече ми Господ: Ето, турих думите си в устата ти.
10 Виж, поставих те днес над народите и над царствата за да изкореняваш, и да съсипваш, и да погубяш, и да разваляш, да градиш, и да садиш.
11 Слово Господне биде още към мене и рече: Що виждаш ти, Иеремие? И рекох: Виждам пръчка мигдалова.
12 И Господ ми рече: Добре си видял; защото аз ще бързам да изпълня словото си.
13 И биде слово Господне към мене втори път и рече: Що виждаш ти? И рекох: Виждам котел който възвира; и лицето му е от към север.
14 И рече ми Господ: -
От север ще избухне злото
Върху всичките жители на тази земя.
15 Защото, ето, аз ще повикам
Всичките колена на северните царства, говори Господ;
И ще дойдат и ще турят всеки престола си
Във входа на Ерусалимските порти,
И върху всичките му стени наоколо,
И върху всичките Юдини градове.
16 И ще произнеса съдбите си върх тях
Заради всичкото им зло;
Защото ме оставиха, и кадиха на чужди богове,
И се поклониха на делата на ръцете си.
17 Ти прочее опаши чреслата си,
И стани та им кажи всичко което ще ти заповядам аз:
Да се не убоиш от лицето им,
Да не би да те смутя пред тях.
18 Защото, ето, аз те турих днес
Като град твърд, и като стълп железен,
И като медни стени против всичката земя,
Против царете на Юда, против князовете му,
Против свещениците му, и против людете на тази земя.
19 И ще ратуват против тебе,
Но няма да ти надвият;
Защото аз съм с тебе за да те избавям, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52