Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Слушайте словото което Господ говори вам, доме Израилев.
2 Така говори Господ:
Не учете пътя на езичниците,
И от небесните знамения не се плашете,
Защото езичниците се плашат от тях.
3 Защото узаконенията на народите са суетни;
Защото секат дърво от дъбравата,
Издялване на дърводелски ръце с топор.
4 Украшават го със сребро и злато:
Утвърждават го с гвозде и чукове
За да не се клати.
5 Стоят прави като финик,
Но не говорят:
Те трябва да се носят,
Защото не могат да ходят.
Не бойте се от тях, защото не могат да сторят зло,
Нито им е възможно да сторят добро.
6 Няма подобен тебе, Господи:
Велик си, и велико името ти в сила.
7 Кой не би се убоял от тебе, Царю на Народите?
Защото тебе принадлежи това;
Защото между всичките мъдри на народите,
И във всичките им царства, няма подобен тебе.
8 Но съвсем скотски и безумни са:
Учение суетно е: дърво е то.
9 Сребро леяно в плочи се донася от Тарсис,
И злато от Уфаз,
Дело на художник[D1]
И на златарски ръце:
Синя и багрена е дрехата им:
Всичко това е дело на изкусни.
10 Но Господ е Бог истинний,
Бог живий, и вечний Цар:
В гнева му земята ще се потресе,
И народите не ще устоят в негодуването му.
11 [Така ще им речете:
Тези богове, които не са направили небето и земята,
Ще загинат от земята и изпод това небе.]
12 Той направи земята със силата си,
Утвърди вселенната с мъдростта си,
И разпростря небесата с разума си.
13 Когато изпраща гласа си има множество води на небесата,
И възводи облаци от краищата на земята:
Прави светкавици за дъжда,
И изважда вятър от съкровищата си.
14 Всеки человек стана като скот в знанието:
Всеки леятел се посрами от кумира;
Защото е лъжа леянето му,
И дихание няма в него.
15 Суета са те, дело на заблуждение:
Във времето на посещението им, те ще загинат.
16 Делът на Якова не е както са те;
Защото той е който е създал всичко:
И Израил е жезъл на наследието му:
Господ Саваот е името му.
17 Събери от земята стоката си,
Ти която живееш в твърдел;
18 Защото така говори Господ:
Ето, аз този път ще изхвърля като с праща жителите на таз земя,
И ще ги утесня, та да намерят злото.
19 Горко ми за съкрушението ми!
Раната ми е болезнена; но аз рекох:
Наистина това е моя болезн, и трябва да я търпя.
20 Шатърът ми запустя, и всичките ми въжа се скъсаха;
Синовете ми се отделиха от мене, и ги няма:
Няма вече кой да разпъне шатъра ми
И кой да дигне опоните ми.
21 Понеже пастирите станаха като скотове
И не потърсиха Господа,
За то не са успявали,
И всичките им стада са разпръснати.
22 Ето, слух шумен иде,
И метеж голям от северната земя,
За да превърне Юдините градове в запустение,
Селение на чакали.
23 Господи, познавам че пътят на человека не зависи от него:
На человек който ходи не е възможно да управя стъпките си.
24 Господи, накажи ме, но със съдба, -
Не с яростта си, за да ме не довършиш.
25 Изливай яростта си на езичниците които не те познават,
И на родове които не призовават името ти;
Защото те поядоха Якова,
И погълнаха го, и разориха го,
И запустиха селението му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52