Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа и каза:
2 Слушайте думите на този завет, и говорете на Юдините мъже и на Ерусалимските жители
3 и кажи им: Така говори Господ Бог Израилев: Проклет онзи человек който не слуша думите на този завет
4 който заповядах на отците ви в който ден ги изведох из Египетската земя, из желязната пещ, и рекох: Слушайте гласа ми, и правете по всичко що ви заповядах; и вие ще ме бъдете люде, и аз ще ви бъда Бог,
5 за да изпълня клетвата с която се клех на отците ви да им дам земя дето тече мляко и мед, както в този ден. Тогаз отговорих та рекох: Амин, Господи!
6 И Господ ми рече: Проповядай всички тези думи в Юдините градове и в Ерусалимските пътища, и кажи: Слушайте думите на този завет и правете ги.
7 Защото нарочно засвидетелствувах към отците ви в който ден ги възведох от Египетската земя дори до днес, като ставах рано, и засвидетелствувах и казвах: Слушайте гласа ми.
8 Но не чуха, и не преклониха ухото си, но ходиха всеки в жестокостта на лукавото си сърдце; за то ще докарам върх тях всичките думи на този завет по който заповядах да правят, но не правиха.
9 И рече ми Господ: Съзаклятие се намери между мъжете Юдини и между Ерусалимските жители.
10 Върнаха се в беззаконията на праотците си които не рачиха да слушат моите думи, и отидоха те подир други богове за да им служат: Израилевът дом и Юдинът дом разрушиха завета ми който направих с отците им.
11 За то така говори Господ: -
Ето, ще докарам върх тях зло
От което не ще могат да излязат;
И ще викнат към мене,
Но няма да ги послушам.
12 Тогаз Юдините градове и Ерусалимските жители ще отидат
И ще викнат към боговете на които кадят;
Но няма никак да ги спасят
Във времето на злощастието им.
13 Защото според числото на градовете ти
Бяха боговете ти, Юдо;
И според числото на Ерусалимските пътища
Въздигнахте олтари на срамотата,
Олтари за да кадите Ваалу.
14 За то ти не се моли за тези люде,
И не възвишавай викане или молене за тях;
Защото аз няма да послушам когато викат към мене
Заради злощастието си.
15 Що има да прави любезната ми в дома ми
Като стори блуд с мнозина,
И се отне от тебе светото месо?
Когато струваш зло тогаз се веселиш.
16 Господ нарече името ти,
Маслина приснозелена, красна, доброплодна:
С глас на голем метеж запали огън върх нея,
И вейките й се строшиха.
17 Защото Господ на Силите който те насади
Изрече зло против тебе
Заради злото на Израилевия дом и на Юдиния дом
Което сториха,
И ме разгневиха като кадяха Ваалу.
18 И Господ ми даде знание, та познах:
Тогаз ми показа ти деянията им.
19 Но аз бях като агне питомно водено на заклание,
И не разумях че се съветваха съвети против мене:
Да свалим дървото с плода му,
И да го отсечем от земята на живите,
Щото името му да се не помене вече.
20 Но, о Господи на Силите, който съдиш праведно,
Който опитваш вътрешностите и сърдцето,
Да видя твоето отмъщение върх тях!
Защото на тебе явих съда си.
21 За то така говори Господ
За Анатотските мъже които искат живота ти и казват:
Да не пророчествуваш в името Господне,
За да не умреш от ръцете ни, -
22 За то така говори Господ Саваот:
Ето, ще ги посетя:
Младите ще умрат чрез нож:
Синовете им и дъщерите им ще умрат от глад,
23 И няма да остане остатък от тях;
Защото ще докарам зло върх Анатотските мъже
В годината на посещението им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52