Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Така ми рече Господ: Иди та си купи ленен пояс, и опаши го на чреслата си, и във вода го не туряй.
2 Купих прочее пояса според словото Господне, и опасах го на чреслата си.
3 И биде слово Господне към мене втори път и рече:
4 Вземи пояса който си купил, който е на чреслата ти, и стани та иди при Евфрат, и скрий го там в някоя дупка на канарата.
5 Отидох прочее та го скрих при Евфрат, както ми заповяда Господ.
6 И подир много дни ми рече Господ: Стани та иди при Евфрат, и вземи от там пояса който ти заповядах да скриеш там.
7 И отидох при Евфрат та изкопах, и взех пояса от мястото дето бях го скрил; и, ето, поясът беше се развалил, - не бе потребен за нищо.
8 Тогаз биде слово Господне към мене и рече: -
9 Така говори Господ:
Така ще разваля гордостта на Юда
И голямата гордост на Ерусалим.
10 Тези зли люде които се отричат да слушат думите ми,
И ходят според жестокостта на сърдцето си,
И отиват подир други богове
За да им служат и да им се кланят,
Ще бъдат като този пояс
Който не е потребен за нищо;
11 Защото както поясът залепнува за чреслата на человека,
Така прилепих при себе си всичкия Израилев дом
И всичкия Юдин дом, говори Господ,
За да бъдат мои люде,
И име, и хвала, и слава; но не послушаха.
12 За то ще им кажеш това слово:
Така говори Господ Бог Израилев:
Всеки мех ще се напълни с вино:
И те ще ти рекат:
Та не знаем ли ние че всеки мех ще се напълни с вино?
13 Тогаз ще им речеш: Така говори Господ:
Ето, ще напълня всичките жители на тази земя,
И царете които седят на Давидовия престол,
И свещениците, и пророците,
И всичките Ерусалимски жители, с опиване.
14 И ще ги строша един от друг,
И бащите и синовете купно, говори Господ:
Не ща да пожаля, нито да пощадя, нито да помилвам
Да ги не изтребя.
15 Слушайте и чуйте: не се надигайте;
Защото Господ говори.
16 Дайте слава Господу Богу вашему
Преди да докара тъмнина,
И преди нозете ви да се препънат по мрачните планини,
И когато вие чакате видело, той да го превърне в смъртна сянка
И да го направи мрак.
17 Но ако не послушате това,
Душата ми ще плаче тайно поради гордостта ви,
И окото ми ще се просълзи горко и ще пролее сълзи;
Защото стадото Господне се завожда в плен.
18 Речете на царя и на царицата:
Смирете се, седнете;
Защото падна от главите ви
Венецът на славата ви.
19 Градовете южни се затвориха;
И няма кой да ги отвори:
Всичкий Юда се заведе в плен,
Цял се заведе в плен.
20 Дигни очите си та виж идещите от север:
Де е стадото което ти се даде, - хубавите твои овци?
21 Що ще речеш когато те посети?
Защото ти си ги научил да началствуват над тебе като князове:
Не ще ли те хванат болезни както жена кога ражда?
22 И ако речеш в сърдцето си:
Защо се случи това на мене?
Поради множеството на беззаконието ти подигнаха се полите ти,
Насилно се заголиха петите ти.
23 Може ли Етиопянин да промени кожата си, или рис пъстротите си?
Тогаз можете да направите добро и вие които сте научили зло.
24 За това ще ги разпръсна като плява
Която се носи от вятъра на пустинята.
25 Това е от мене твоето жребие, преброений ти дял, говори Господ:
Защото си ме забравил и си уповавал на лъжа,
26 За то и аз ще дигна полите ти на лицето ти,
Та ще се яви срамът ти.
27 Видях прелюбодействата ти и ржанията ти,
Безсрамството на блуда ти,
Твоите мерзости по хълмовете и по полетата.
Горко ти, Ерусалиме!
Няма ли да се очистиш? до кога още?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52