Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И рече ми Господ:
И Моисей и Самуил ако биха застанали пред мене,
Душата ми не би се смилила за тези люде,
Изпъди ги от лицето ми, и да излязат.
2 И ако ти рекат: Къде ще излезем?
Тогаз ще им речеш: Така говори Господ:
Които за смърт, на смърт;
И които за нож, на нож;
И които за глад, на глад;
И които за плен, на плен.
3 И ще докарам на тях четири вида язви, говори Господ:
Ножа за заклание, и псетата за влачене,
И птиците въздушни, и зверовете земни,
За пояждане и за изтребление.
4 И ще ги предам на тласкане по всичките царства на земята
Заради Манасия сина на Езекия, Юдиния цар,
За това което стори в Ерусалим.
5 Защото кой ще се умилостиви за тебе, Ерусалиме?
Или кой ще те пожали?
Или кой ще се обърне да те попита: Как си?
6 Ти ме остави, говори Господ,
Отишел си назад;
За то ще простра ръката си върх тебе та ще те погубя:
Дотегна ми да милея.
7 И ще ги извея с веялото в портите на таз земя:
Ще ги обезчадя, ще изтребя людете си,
Защото не се връщат от пътищата си.
8 Вдовиците им се умножиха пред мене повече от морския пясък:
Доведох против тях, върх майката на младите, грабител на пладне:
Докарах върх нея внезапно ужас и треперания.
9 Оназ която роди седем изнемощя, предаде дух:
Нейното слънце зайде като беше още ден:
Посрами се, и постидена биде;
А останалите от тях ще предам на нож
Пред неприятелите им, говори Господ.
10 Горко ми, майко моя,
Защото си ме родила мъж за каране,
И мъж за препиране с всичката земя!
Нито дадох с лихва, нито ми са дали с лихва;
А всеки от тях ме кълне.
11 Господ говори: Непременно ще те освободя за добро,
Непременно ще направя неприятеля да се моли на тебе
В бедно време и в скърбно време.
12 Желязото ще счупи ли желязото от север и медта?
13 Имотът ти и съкровищата ти ще предам в разграбване без замяна;
И то заради всичките ти грехове, и по всичките твои предели.
14 И ще те преведа с неприятелите ти
На място което не знаеш;
Защото огън се разпали в яростта ми,
И ще гори върх вас.
15 Ти, Господи, познаваш: напомни си за мене,
И посети ме, и отмъсти за мене на гонителите ми:
Не ме отнимай поради дълготърпението си:
Знай че за тебе претърпях поношение.
16 Като намерих твоите слова изядох ги;
И твоето слово беше ми радост и веселие на сърдцето ми;
Защото твоето име се призва върху мене,
Господи Боже на Силите.
17 Не седнах в събор на подсмиватели,
Нито се развеселих с тях:
Седнах сам поради ръката ти;
Защото ти ме изпълни с яростта си.
18 Защо е болката ми всякогашна,
И раната ми тежка щото не приема изцеление?
Щеш ли да ми си като лъжец
И като недоверителни води?
19 За то, така говори Господ:
Ако се върнеш, тогаз ще те поставя пак,
И ще стоиш пред мене;
И ако отделиш скъпоценното от нищожното,
Ще бъдеш като устата ми.
Те нека се обърнат към тебе;
Но ти се не обръщай към тях.
20 И ще те направя пред тези люде крепка медна стена;
И ще ратуват против тебе, но няма да ти надвият;
Защото аз съм с тебе да те избавям
И да те отървавам, говори Господ.
21 И ще те отърва от ръката на лукавите,
И ще те изкупя от ръката на насилниците.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52