Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Да си не вземеш жена,
Нито да ти се родят синове нито дъщери на това място.
3 Защото така говори Господ
За синовете и за дъщерите които се раждат на това място,
И за майките им които са ги родили,
И заради бащите им които са ги добили в тази земя:
4 Ще умрат с люти смърти:
Не ще бъдат оплакани нито погребени:
Ще бъдат като тор по лицето на земята,
И ще загинат от нож и от глад;
И труповете им ще бъдат храна
На птиците въздушни и на зверовете земни.
5 Защото така говори Господ:
Не влезвай в дом на сетувание.
И не ходи да сетуваш нито да ги оплачеш;
Защото отнех, говори Господ, от тези люде
Мира си, милостта, и щедротите.
6 И ще измрат големи и малки в тази земя:
Не ще бъдат погребени, нито ще ги оплачат,
Нито ще направят сечения по телата си,
Нито ще се обръснат за тях,
7 Нито ще раздадат хляб в сетуванието
За утешение тям заради умрелия,
Нито ще ги напоят с утешителната чаша
Заради баща им или заради майка им.
8 И в дом на пир не влезвай
Да седнеш с тях да ядеш и да пиеш;
9 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Ето, аз ще направя да престане в това място,
Пред очите ви, и в дните ви,
Гласът на радост и гласът на веселие,
Гласът на младоженец и гласът на невеста.
10 И когато възвестиш на тези люде всички тия думи, и ти рекат: Защо Господ изрече всичко това големо зло против нас? и кое е беззаконието ни, и кой грехът ни който сме съгрешили на Господа Бога нашего?
11 тогаз ще им речеш:
Понеже ме оставиха отците ви, говори Господ,
Та отидоха подир други богове,
И им служиха, и им се поклониха,
И мене оставиха, и закона ми не упазиха;
12 А вие сторихте по-лошо от отците си,
И, ето, ходихте по жестокостта на лукавото си сърдце,
И не ме слушате;
13 За то ще ви отхвърля от тази земя
В земя която не сте познали ни вие ни отците ви;
И там ще служите на други богове деня и нощя;
Понеже не ща да покажа милост към вас.
14 За то, ето, идат дни, говори Господ,
И няма да рекат вече: Жив Господ
Който възведе Израилевите синове от Египетската земя!
15 Но: Жив Господ
Който възведе Израилевите синове от северната земя
И от всичките места дето беше ги изгонил!
И ще ги върна пак в земята им
Която дадох на отците им.
16 Ето, ще проводя за много рибари,
Говори Господ, та ще ги изловят;
И подир това ще проводя за много ловци,
Та ще ги ловят от всяка гора,
И от всеки хълм, и от дупките на скалите.
17 Защото очите ми са по всичките им пътища:
Не са скрити от лицето ми,
Нито беззаконието им е утаено от очите ми.
18 И първо ще им направя двойно въздаяние
За беззаконието им и греха им;
Защото оскверниха земята ми:
С труповете на гнусотите си и с мерзостите си
Напълниха наследието ми.
19 Господи, сило моя и крепосте моя
И прибежище мое в скърбен ден!
Езичниците ще дойдат при тебе от краищата на земята,
И ще рекат: Наистина бащите ни наследиха лъжа,
Суета, и неполезни неща.
20 Ще си направи ли человек богове
Онези които не са богове?
21 За то, ето, ще ги направя този път да познаят, -
Ще ги направя да познаят ръката ми и силата ми;
И ще познаят че името ми е Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52