Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Грехът Юдин е писан с желязна писалка
И с адамантов нокът:
Начертан е на плочата на сърдцето им
И върху роговете на олтарите ви,
2 Щото синовете им помнят олтарите си и Ашерите си
При зелените дървета по високите хълмове.
3 О, горо моя в полето,
Ще дам имота ти и всичките ти съкровища в разграбване,
И високите ти за грях места по всичките твои предели.
4 И ти, ей, сама ти,
Ще бъдеш изхвърлена от наследието си което ти дадох;
И ще те поработя на неприятелите ти
В земя която не си познала;
Защото огън запалихте в яростта ми,
И ще гори във век.
5 Така говори Господ:
Проклет онзи человек
Който се надее на человека,
И прави плътта мишца за себе си,
И на когото сърдцето се отдалечава от Господа.
6 Защото ще бъде като дивата мирика в пустинята,
И няма да види когато дойде доброто;
Но ще обитава в сухи места в пустиня,
В земя солена и ненаселена.
7 Благословен онзи человек
Който се надее на Господа,
И на когото надежда е Господ.
8 Защото ще бъде като дърво насадено при вода,
Което разпростира корените си при потока,
И не ще види когато настане пекът,
Но листът му ще се зеленее,
И не ще има грижа в година на бездъждие,
Нито ще престане от да дава плод.
9 Сърдцето е измамливо повече от всичко
И твърде разтляно: кой може да го познае?
10 Аз Господ изпитвам сърдцето,
Опитвам вътрешностите,
За да дам всекиму според пътищата му
И според плода на делата му.
11 Както яребица която мъти което не е снесла,
Така който придобива много богатство с неправда
Ще го остави в половината на дните си,
И в сетнините си ще бъде безумен.
12 Престол на слава възвишен из начало е
Мястото на светилището ни.
13 Господи, надеждо Израилева,
Всички които те оставят ще се посрамят,
И отстъпниците ще се напишат на пръстта;
Защото оставиха Господа, източника на живата вода.
14 Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен:
Спаси ме и ще бъда спасен;
Защото ти си моята хвала.
15 Ето, те ми говорят:
Де е словото Господне? нека дойде сега.
16 Но аз не се оттеглих от да съм пастир и да те следвам,
Нито пожелах деня на скърбта:
Ти знаеш:
Това що е излезло из устните ми беше пред тебе.
17 Не бивай ужас за мене
Ти си ми упование в ден злочестен.
18 Да се посрамят които ме гонят, а аз да не се посрамя:
Да се разтреперят те, но аз да не се разтреперя:
Докарай върх тях злочестен ден,
И съкруши ги с двойно съкрушение.
19 Така ми рече Господ: -
Иди та застани в портата на синовете на людете си, през която влазят Юдините царе и през която излазят, и във всичките Ерусалимски порти,
20 и речи им: Слушайте словото Господне, Юдини царе, и всички Юдо, и всички Ерусалимски жители които влазяте през тези порти.
21 Така говори Господ: Внимавайте на себе си и не носете товар в съботен ден, нито внасяйте през Ерусалимските порти;
22 нито изнасяйте товар из домовете си в съботен ден, и не вършете никаква работа; но освещавайте съботния ден както заповядах на отците ви.
23 Те обаче не послушаха нито приклониха ухото си, но ожесточиха врата си, за да не чуят и да не приемат наставление.
24 И ако ме послушате внимателно, говори Господ,
Та не внасяте товар през портите на този град в съботен ден,
Но освещавате съботния ден,
И не вършите в него никаква работа,
25 Тогаз ще влезнат през портите на тоз град
Царе и князове седещи на Давидовия престол,
Возими на колесници и на коне,
Те и князовете им,
Юдините мъже и Ерусалимските жители;
И този град ще бъде обитаем вечно.
26 И ще дойдат от Юдините градове,
И от околностите на Ерусалим,
И от Вениаминовата земя, и от поленската,
И от планинската, и от южната страна
Носещи всесъжения и жъртви,
И хлебни приношения и ливан,
Носещи още и жъртви на хвала в дома Господен.
27 Но ако не ме послушате
Да освещавате съботния ден
И да не носите товар и вносяте в Ерусалимските порти в съботен ден,
Тогаз ще запаля огън в портите му,
И ще пояде Ерусалимските палати,
И няма да угасне.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52