Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Така говори Господ: Иди та купи един пръстен кърчаг от грънчаря, и вземи от старейшините на людете и от старейшините на свещениците,
2 и излез в дола на Еномовия син който е при входа на грънчарската порта, и проповедай там думите които ще ти говоря,
3 и речи: Слушайте словото Господне, царе Юдини и жители Ерусалимски. Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Ето, ще докарам на това място зло, което всеки който чуе ще писнат ушите му;
4 защото ме оставиха, и отчуждиха това място, и кадиха в него на други богове които не познаха, те и отците им и Юдините царе, и напълниха това място с кръв на неповинни,
5 и съградиха високите места Ваалу, за да горят синовете си в огън всесъжения Ваалу; което не съм заповядал, нито съм говорил, нито ми е идвало на ум.
6 За то, ето, идат дни, говори Господ, и това място не ще се нарича вече Тофет, нито Дол на Еномовия син, но Дол на Клане.
7 И ще осуетя съвета на Юда и на Ерусалим на това място; и ще ги направя да паднат от нож пред враговете си и чрез ръцете на онези които искат живота им; а труповете им ще дам за ядене на въздушните птици и на земните зверове.
8 И ще направя този град запустение и звиздание; всеки който минува през него ще остане ужасен и ще позвизди за всичките му язви.
9 И ще ги направя да ядат плътта на синовете си и плътта на дъщерите си, и ще ядат всеки плътта на другаря си, в обсаждането и утеснението с което ще ги утеснят неприятелите им и онези които искат живота им.
10 Тогаз ще строшиш кърчага пред мъжете които са излезли с тебе,
11 и ще им кажеш: Така говори Господ Саваот: Така ще строша тези люде и този град както строшава някой грънчарски съсъд който не може да стане вече цял; и ще ги погребат в Тофет доде не остане място за погребване.
12 Така ще направя на това място, говори Господ, и на жителите му, и ще направя този град като Тофет;
13 и домовете на Ерусалим и домовете на Юдините царе ще бъдат нечисти, както мястото на Тофет, с всичките къщи на които върху покрива кадиха на всичкото небесно воинство и направиха възлияние на други богове.
14 Тогаз дойде Иеремия от Тофет дето го проводи Господ да пророчествува; и застана в двора на дома Господен та рече на всичките люде:
15 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Ето, ще докарам на този град и на всичките му паланки всичкото зло което говорих против него; защото ожесточиха врата си да не послушат словата ми.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52