Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Така говори Господ: Иди та купи един пръстен кърчаг от грънчаря, и вземи от старейшините на людете и от старейшините на свещениците,
2 и излез в дола на Еномовия син който е при входа на грънчарската порта, и проповедай там думите които ще ти говоря,
3 и речи: Слушайте словото Господне, царе Юдини и жители Ерусалимски. Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Ето, ще докарам на това място зло, което всеки който чуе ще писнат ушите му;
4 защото ме оставиха, и отчуждиха това място, и кадиха в него на други богове които не познаха, те и отците им и Юдините царе, и напълниха това място с кръв на неповинни,
5 и съградиха високите места Ваалу, за да горят синовете си в огън всесъжения Ваалу; което не съм заповядал, нито съм говорил, нито ми е идвало на ум.
6 За то, ето, идат дни, говори Господ, и това място не ще се нарича вече Тофет, нито Дол на Еномовия син, но Дол на Клане.
7 И ще осуетя съвета на Юда и на Ерусалим на това място; и ще ги направя да паднат от нож пред враговете си и чрез ръцете на онези които искат живота им; а труповете им ще дам за ядене на въздушните птици и на земните зверове.
8 И ще направя този град запустение и звиздание; всеки който минува през него ще остане ужасен и ще позвизди за всичките му язви.
9 И ще ги направя да ядат плътта на синовете си и плътта на дъщерите си, и ще ядат всеки плътта на другаря си, в обсаждането и утеснението с което ще ги утеснят неприятелите им и онези които искат живота им.
10 Тогаз ще строшиш кърчага пред мъжете които са излезли с тебе,
11 и ще им кажеш: Така говори Господ Саваот: Така ще строша тези люде и този град както строшава някой грънчарски съсъд който не може да стане вече цял; и ще ги погребат в Тофет доде не остане място за погребване.
12 Така ще направя на това място, говори Господ, и на жителите му, и ще направя този град като Тофет;
13 и домовете на Ерусалим и домовете на Юдините царе ще бъдат нечисти, както мястото на Тофет, с всичките къщи на които върху покрива кадиха на всичкото небесно воинство и направиха възлияние на други богове.
14 Тогаз дойде Иеремия от Тофет дето го проводи Господ да пророчествува; и застана в двора на дома Господен та рече на всичките люде:
15 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Ето, ще докарам на този град и на всичките му паланки всичкото зло което говорих против него; защото ожесточиха врата си да не послушат словата ми.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52