Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 20 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 А Пасхор Емировът син, свещеникът, който беше поставен началник в дома Господен, чу Иеремия като пророчествуваше тези слова.
2 И удари Пасхор Иеремия пророка, и хвърли го в кладата която бе в горната Вениаминова порта, в дома Господен.
3 И на утринта изведе Пасхор Иеремия из кладата. И Иеремия му рече: Господ не нарече името ти Пасхор, но Магор-мисавив.
4 Защото така говори Господ: Ето, ще те направя трепет на тебе и на всичките ти приятели; и ще паднат от ножа на неприятелите си, и очите ти ще видят това; и ще дам всичкия Юда в ръката на Вавилонския цар, и ще ги заведе пленници у Вавилон и ще ги порази с нож.
5 И ще дам всичкото богатство на този град, и всичките му трудове, и всичките му скъпоценни неща, и всичките съкровища на Юдините царе ще дам в ръката на неприятелите им, и ще ги разграбят, и ще ги вземат та ще ги заведат у Вавилон.
6 И ти, Пасхоре, и всички които живеят в дома ти, ще отидете в плен; и ще влезеш у Вавилон, и там ще умреш, и там ще се погребеш, ти и всичките ти приятели на които си пророчествувал лъжливо.
7 Господи, примамил си ме, и примамих се:
Ти си по-крепък от мене, и си превъзмогъл:
Станах присмех вес ден: всички се подиграват с мене.
8 Защото като отворих уста,
Вопия, викам, насилие и грабене;
Защото словото Господне ми стана
Поношение и присмех вес ден.
9 И рекох: Не ща да помена за него,
Нито ще продумам вече в името му;
Но неговото слово беше в сърдцето ми
Като огън пламнал затворен в костите ми,
И уморих се от да се въздържам, и не мога вече.
10 Защото чух клевета от мнозина: трепет от всекъде:
Разказвайте, думат, и ще го разкажем.
Всички с които аз бях мирен
Гледаха да се спъна: думаха:
Негли се измами, и ще превъзмогнем против него
И ще му отмъстим.
11 Но Господ е с мене като крепък борец,
За то гонителите ми ще се спънат
И не ще да превъзмогнат:
Те ще се посрамят много, защото не постъпиха разумно:
Срамът ще бъде вечен, няма да се забрави.
12 Но, Господи на Силите, който опитваш праведния
И гледаш вътрешностите и сърдцето,
Да видя твоето отмъщение върх тях;
Защото на тебе явих съдбата си.
13 Пейте Господу, хвалете Господа;
Защото освободи душата на сиромаха от ръката на лукавите.
14 Проклет денят в който се родих:
Денят в който ме роди майка ми да не е благословен.
15 Проклет онзи человек който извести на баща ми
И рече: Роди ти се мъжко дете,
И с това го зарадва много;
16 И да бъде онзи человек като градовете
Които Господ разори, и не се разкая;
И да чуе заран вик,
И на пладне вопъл;
17 Защото не ме умъртви от матката; -
Или майка ми да ми е била гроб,
И матката й да ме е държала във вечно зачатие!
18 Защо излезох из матката
Да гледам труд и скърб,
И да се свършат дните ми в посрамване?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52