Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа когато проводи при него цар Седекия Пасхора Мелхиевия син, и Софония Маасиевия син, свещеника, и рече:
2 Попитай, моля, Господа заради нас; защото Навуходоносор Вавилонският цар подигна бран върх нас: може би да подействува Господа за нас според всичките си чудеса, та да се махне той от върх нас.
3 Тогаз им рече Иеремия: Така да кажете на Седекия:
4 Така говори Господ Бог Израилев: Ето, аз обръщам назад оръжията на бранта които са в ръцете ви, с които се биете вие против Вавилонския цар и Халдейците които ви обсаждат из вън стените; и ще събера тях всред този град.
5 И аз ще ратувам против вас с простряна ръка, и с крепка мишца, и с ярост, и с негодуване, и с голям гнев.
6 И ще поразя жителите на този град, и человек и скот; и от мор велик ще умрат.
7 И след това, говори Господ, ще предам Седекия Юдиния цар, и рабите му, и людете му, и останалите в този град от мор, от нож, и от глад в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, и в ръката на враговете им, и в ръката на онези които искат душата им; и той ще ги порази с острото на ножа: не ще ги пощади, нито ще ги пожали, нито ще се смили за тях.
8 И на тези люде да речеш: Така говори Господ: Ето, полагам пред вас пътя на живот и пътя на смърт.
9 Който остане в този град ще умре от нож и от глад и от мор; но който излезе та припадне на Халдейците които ви обсаждат ще живее, и животът му ще бъде като корист за него.
10 Защото турих лицето си против този град за зло, а не за добро, говори Господ: ще се предаде в ръката на Вавилонския цар, и ще го изгори с огън.
11 А на дома на Юдиния цар кажи: Слушайте словото Господне:
12 Доме Давидов, така говори Господ: Съдете съдба заран, и отървайте оголения от ръката на насилника, да не би поради злото на делата ви да излезе гневът ми като огън, и се запали без да има кой да го угаси.
13 Ето, аз съм против тебе, говори Господ, който обитаваш в дола, скала всред полето против вас които говорите: Кой ще слезе против нас? или кой ще влезе в жилищата ни?
14 И ще ви накажа според плода на делата ви, говори Господ; и ще запаля огън в дъбравата на този град, та ще пояде всичкото около него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52