Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа когато проводи при него цар Седекия Пасхора Мелхиевия син, и Софония Маасиевия син, свещеника, и рече:
2 Попитай, моля, Господа заради нас; защото Навуходоносор Вавилонският цар подигна бран върх нас: може би да подействува Господа за нас според всичките си чудеса, та да се махне той от върх нас.
3 Тогаз им рече Иеремия: Така да кажете на Седекия:
4 Така говори Господ Бог Израилев: Ето, аз обръщам назад оръжията на бранта които са в ръцете ви, с които се биете вие против Вавилонския цар и Халдейците които ви обсаждат из вън стените; и ще събера тях всред този град.
5 И аз ще ратувам против вас с простряна ръка, и с крепка мишца, и с ярост, и с негодуване, и с голям гнев.
6 И ще поразя жителите на този град, и человек и скот; и от мор велик ще умрат.
7 И след това, говори Господ, ще предам Седекия Юдиния цар, и рабите му, и людете му, и останалите в този град от мор, от нож, и от глад в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, и в ръката на враговете им, и в ръката на онези които искат душата им; и той ще ги порази с острото на ножа: не ще ги пощади, нито ще ги пожали, нито ще се смили за тях.
8 И на тези люде да речеш: Така говори Господ: Ето, полагам пред вас пътя на живот и пътя на смърт.
9 Който остане в този град ще умре от нож и от глад и от мор; но който излезе та припадне на Халдейците които ви обсаждат ще живее, и животът му ще бъде като корист за него.
10 Защото турих лицето си против този град за зло, а не за добро, говори Господ: ще се предаде в ръката на Вавилонския цар, и ще го изгори с огън.
11 А на дома на Юдиния цар кажи: Слушайте словото Господне:
12 Доме Давидов, така говори Господ: Съдете съдба заран, и отървайте оголения от ръката на насилника, да не би поради злото на делата ви да излезе гневът ми като огън, и се запали без да има кой да го угаси.
13 Ето, аз съм против тебе, говори Господ, който обитаваш в дола, скала всред полето против вас които говорите: Кой ще слезе против нас? или кой ще влезе в жилищата ни?
14 И ще ви накажа според плода на делата ви, говори Господ; и ще запаля огън в дъбравата на този град, та ще пояде всичкото около него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52