Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Така говори Господ: Слез в дома на Юдиния цар та говори там това слово,
2 и кажи: -
Слушай словото Господне, царю Юдин
Който седиш на Давидовия престол,
Ти и рабите ти и людете ти
Които влазят през тези врата:
3 Така говори Господ:
Правете съдба и правда,
И отървайте оголения от ръката на насилника;
И не онеправдавайте, нито насилствувайте
чужденеца, сирачето, и вдовицата,
И кръв неповинна не изливайте на това място.
4 Защото ако наистина правите по това слово,
Тогаз ще влезнат през вратата на този дом
Царе седеще на Давидовия престол,
Возими на колесници и коне,
Те и рабите им и людете им.
5 Но ако не послушате тези думи,
Заклевам се в себе си, говори Господ,
че този дом ще стане пуст.
6 Защото така говори Господ за дома на Юдиния цар:
Ти си ми Галаад и Ливански върх;
Но ще те направя пустиня,
Градове ненаселени.
7 И ще приготвя против тебе изтребители,
Всеки с оръжията му;
И ще изсекат избраните му кедри,
И ще ги хвърлят в огъня.
8 И много народи ще минат пред този град,
И ще рекат, всеки на ближния си:
Защо Господ направи така на този голям град?
9 И ще рекат:
Защото оставиха завета на Господа Бога своего
Та се поклониха на други богове
И им служиха.
10 Не плачете за умрелия,
И не ридайте за него:
Плачете, плачете за оногоз който отива;
Защото няма да се върне вече
И да види земята на рождението си.
11 Защото така говори Господ
За Селума Иосииния син, Юдиния цар,
Който царуваше вместо Иосия отца си,
Който излезе от това място:
Няма да се върне вече;
12 Но ще умре на мястото дето го закараха пленник,
И няма да види вече тази земя.
13 Горко на оногоз който гради дома си, не с правда,
И горниците си с кривда,
Който кара ближния си да му работи без мъзда,
И не му дава заплатата за труда му;
14 Който говори:
Ще си съградя голем дом и широки горници,
И който си отваря прозорци,
И покрива с кедър, и нашаря с киновар.
15 Защото гледаш да трупаш за себе си кедрове, ще царуваш ли?
Отец ти не ядеше ли и пиеше?
Но правеше съдба и правда:
Тогаз благоденствуваше.
16 Съдеше съда на сиромаха и на нищия:
Тогаз благоденствуваше:
Не беше ли то да ме познае? говори Господ.
17 А твоите очи и твоето сърдце не са в друго,
Само в лихоимството ти, и да изливаш неповинна кръв,
И в насилство и в угнетение за да ги правиш.
18 За то така говори Господ
Заради Иоакима Иосииния син, Юдиния цар:
Няма да го плачат, нито ще рекат:
Горко, брате мой! или: Горко, сестро!
Няма да го плачат, нито ще рекат:
Горко, господарю! или: Горко, славо!
19 Ще бъде погребен с оселско погребение,
Извлечен и хвърлен вън от Ерусалимските порти.
20 Възлез на Ливан та извикай,
И възвиси гласа си към Васан та извикай от Аварим;
Защото загинаха всичките ти любовници.
21 Говорих ти в благоденствието ти;
Но ти рече: Не ща да слушам.
Такваз е обходата ти от младостта ти,
Та не послуша гласа ми.
22 Вятърът ще изпасе всичките ти овчари,
И любовниците ти ще отидат в плен;
Тогаз, ей, ще се постидиш и посрамиш
Заради всичката си злина.
23 Ти, която обитаваш в Ливан,
Която правиш гнездото си в кедрите,
Колко за жалене ще бъдеш ти
Когато дойдат мъки върх тебе,
Болезни като на жена кога ражда!
24 Жив съм аз, говори Господ,
И ако Иехония Иоакимовът син, Юдинът цар,
Би бил печат на дясната ми ръка,
И от там бих те откъснал;
25 И ще те предам в ръката на онези които искат живота ти,
И в ръката на онези на които от лицето се боиш,
Ей, в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар,
И в ръката на Халдейците.
26 И ще отхвърля тебе
И майка ти която те е родила
В земя чужда дето не сте се родили;
И там ще умрете.
27 А в земята в която душата им желае да се върнат,
Там няма да се върнат.
28 Този человек Иехония да ли е гърнчарско изделие строшено та презрено,
Или съсъд без почет?
Защо бяха отметнати, той и семето му,
И хвърлени бяха в страна която не знаят?
29 О земльо, земльо, земльо! слушай словото Господне:
30 Така говори Господ:
Пишете тогоз человека безчаден:
человек който не ще благоуспее в дните си;
Защото не ще благоуспее от семето му человек
Който да седи на Давидовия престол
И да властвува вече над Юда.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52