Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Господ ми показа, и ето две кошници смокви турени пред храма Господен, след като плени Навуходоносор, Вавилонский цар, Иехония Иоакимовия син, Юдиния цар, и Юдините князове, и дърводелците, и ковачите от Ерусалим, и ги заведе у Вавилон:
2 едната кошница с много добри смокви, както ранните смокви; а другата кошница със смокви много лоши, които поради лошотията си не бяха за ядене.
3 И рече ми Господ: Що виждаш, Иеремие? И рекох: Смокви: добрите смокви са много добри, а лошите много лоши, щото поради лошотията им не са за ядене.
4 Пак биде слово Господне към мене и рече:
5 Така говори Господ Бог Израилев: Както са тези добрите смокви, така ще припозная пленените из Юда които за добро изпроводих от това място в земята на Халдейците.
6 Защото ще утвърдя очите си върху тях за добро, и ще ги доведа пак в тази земя, и ще ги съзида, и няма да ги разоря, и ще ги насадя, и няма да ги изкореня.
7 И ще им дам сърдце за да ме познават че аз съм Господ; и ще ми бъдат люде, и аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при мене с всичкото си сърдце.
8 И както лошите смокви които поради лошотията си не се ядат, така известно, говори Господ, така ще предам Седекия Юдиния цар, и князовете му, и остатъка на Ерусалим който е останал в таз земя, и които живеят в Египетската земя;
9 и ще ги предам в тласкане по всичките царства на земята за зло, в укор и в притча, в поругание и в проклетия, във всичките места дето ще ги изгоня.
10 И ще проводя върх тях нож, глад, и мор доде изчезнат от върху земята която дадох тям и на отците им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52