Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Господ ми показа, и ето две кошници смокви турени пред храма Господен, след като плени Навуходоносор, Вавилонский цар, Иехония Иоакимовия син, Юдиния цар, и Юдините князове, и дърводелците, и ковачите от Ерусалим, и ги заведе у Вавилон:
2 едната кошница с много добри смокви, както ранните смокви; а другата кошница със смокви много лоши, които поради лошотията си не бяха за ядене.
3 И рече ми Господ: Що виждаш, Иеремие? И рекох: Смокви: добрите смокви са много добри, а лошите много лоши, щото поради лошотията им не са за ядене.
4 Пак биде слово Господне към мене и рече:
5 Така говори Господ Бог Израилев: Както са тези добрите смокви, така ще припозная пленените из Юда които за добро изпроводих от това място в земята на Халдейците.
6 Защото ще утвърдя очите си върху тях за добро, и ще ги доведа пак в тази земя, и ще ги съзида, и няма да ги разоря, и ще ги насадя, и няма да ги изкореня.
7 И ще им дам сърдце за да ме познават че аз съм Господ; и ще ми бъдат люде, и аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при мене с всичкото си сърдце.
8 И както лошите смокви които поради лошотията си не се ядат, така известно, говори Господ, така ще предам Седекия Юдиния цар, и князовете му, и остатъка на Ерусалим който е останал в таз земя, и които живеят в Египетската земя;
9 и ще ги предам в тласкане по всичките царства на земята за зло, в укор и в притча, в поругание и в проклетия, във всичките места дето ще ги изгоня.
10 И ще проводя върх тях нож, глад, и мор доде изчезнат от върху земята която дадох тям и на отците им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52