Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия за всичките Юдини люде, в четвъртата година на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, която бе първа година на Навуходоносора Вавилонския цар,
2 което пророк Иеремия говори на всичките Юдини люде и на всичките Ерусалимски жители и каза:
3 От тринадесетата година на Иосия Амоновия син, Юдиния цар, дори до този ден, който е двадесет и трета година, словото Господне биде към мене, и говорих ви като ставах рано и говорех; и не послушахте.
4 И проводи Господ до вас всичките си раби пророците като ставаше рано и ги проваждаше, (и не послушахте, нито приклонихте ухото си да послушате,)
5 които рекоха: Върнете се сега всеки от лукавия си път и от лошотията на делата си, и обитавайте в земята която Господ даде вам и на отците ви от века до века;
6 и не ходете вслед други богове за да им служите и да им се кланяте, и не ме прогневявайте с делата на ръцете си; и няма да ви направя зло.
7 Но не ме послушахте, говори Господ, като ме прогневявахте с делата на ръцете си за зло вам.
8 За то така говори Господ Саваот: Понеже не послушахте словата ми,
9 ето, аз ще проводя и ще взема всичките северни племена, говори Господ, и Навуходоносора Вавилонския цар, раба ми, и ще ги доведа върх тази земя, и върх нейните жители, и върх всичките народи наоколо, и ще ги изтребя, и ще ги направя почудване, и звиздание, и вечно запустение.
10 И ще погубя от тях гласа на радост и гласа на веселие, гласа на младоженец и гласа на невеста, шума на мелница и светенето на светилник.
11 И всичката тая земя ще бъде в запустение и разорение; и тези народи ще работят на Вавилонския цар седемдесет години.
12 И когато се изпълнят седемдесетте години, ще въздам на Вавилонския цар и на онзи народ, говори Господ, беззаконието им, и на Халдейската земя, и ще я направя вечно запустение.
13 И ще донеса върху онази земя всичките си слова които говорих против нея, всичко което е писано в тази книга която Иеремия прорече против всичките народи.
14 Защото много народи и големи царе ще порабощат и тях; и ще им въздам според деянията им и според делата на ръцете им.
15 Защото така ми говори Господ Бог Израилев: Вземи от ръката ми тази чаша от виното на яростта ми та напой от нея всичките народи при които тя аз проваждам;
16 и ще пият, и ще се смутят и изумят заради ножа който аз ще проводя всред тях.
17 Тогаз взех чашата от ръката на Господа та напоих всичките народи при които ме проводи Господ, -
18 Ерусалим, и Юдините градове, и царете им, и големците им, за да ги направя запустение, разорение, звиздание, и проклетия както днес;
19 Фараона Египетския цар, и рабите му, и големците му, и всичките му люде;
20 и всичките смесени люде, и всичките царе на земята Уз, и всичките царе на Филистимската земя, и Аскалон, и Газа, и Акарон, и остатъка на Азот,
21 Едома, и Моава, и Амоновите синове;
22 и всичките Тирски царе, и всичките Сидонски царе, и царете на островите оттатък морето,
23 Дедана, и Тема, и Вуза, и всичките които си стрижат брадите;
24 и всичките Арабски царе, и всичките царе на смесените люде които обитават в пустинята;
25 и всичките Зимрийски царе, и всичките Еламски царе, и всичките Мидски царе,
26 и всичките северни царе, ближните и далечните, един с друг, и всичките царства на вселенната които са по лицето на земята; и царят на Сесах ще пие подир тях.
27 За то ще кажеш тям: Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Пийте, и опийте се, и избълвайте, и паднете, и не станете, заради ножа който аз ще проводя всред вас.
28 И ако не щат да вземат чашата от ръката ти за да пият, тогаз ще им кажеш: Така говори Господ Саваот: Непременно ще пиете;
29 защото, ето, аз начнувам да докарвам зло на града върху който се нарече името ми; и вие ще останете ли ненаказани? Няма да останете ненаказани; защото аз ще призова нож върх всичките земни жители, говори Господ Саваот.
30 За то, пророчествувай ти против тях всички тези слова и кажи им: -
Господ ще рикне от височината,
И ще изпроводи гласа си от светото свое жилище:
Ще рикне силно върху селението си:
Ще възопие, като онези които тъпчат грозде,
Против всичките жители на земята.
31 Екотът ще стигне до край земята;
Защото Господ има съд с народите.
Той ще се съди с всяка плът,
Ще предаде нечестивите на нож, говори Господ.
32 Така говори Господ Саваот:
Ето, зло ще излезе от народ към народ,
И голяма вихрушка ще се подигне
От краищата на земята.
33 И в онзи ден ще лежат убитите от Господа
От край земята до край земята:
Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребени:
Ще бъдат за тор по повърхността на земята.
34 Лелекайте, пастири, и извикайте,
И валяйте се в пръстта, началници на стадото;
Защото се изпълниха дните ви за клане и за разпръсването ви;
И ще паднете като избран съсъд.
35 И ще се загуби средството за побегване на пастирите,
И избавлението от началниците на стадото.
36 Глас на вопъл от пастирите,
И виене от началниците на стадото!
Защото Господ опустошава пасбището им.
37 И мирните селения запустеха
От пламенния гняв Господен.
38 Остави жилището си като лъв;
Защото земята им стана пуста
От лютостта на насилника
И от яростта на гнева му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52