Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 В началото на царуването на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, биде това слово към Иеремия от Господа и рече: -
2 Така ми говори Господ: Направи си узи и хомоти, и тури ги на врата си,
3 и проводи ги на Едомския цар, и на Моавския цар, и на царя на Амоновите синове, и на Тирския цар, и на Сидонския цар чрез ръката на онези посланници които дохождат в Ерусалим при Седекия Юдиния цар;
4 и дай им заповед за господарите им и кажи: Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Така ще кажете на господарите си:
5 Аз направих земята, человека, и животните що са по лицето на земята, чрез голямата си сила и чрез простряната си мишца; и дадох я на когото благоволих.
6 И сега аз дадох всички тези места в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, раба си: тях и полските зверове дадох нему за да му слугуват.
7 И всичките народи ще работят нему, и на сина му, и на сина на сина му, доде дойде времето и на неговата земя; и много народи и велики царе ще го покорят.
8 И народ или царство което не ще да работи на тогоз Навуходоносора Вавилонския цар, и което не ще да тури врата си под хомота на Вавилонския цар, - аз ще накажа, говори Господ, онзи народ с нож, с глад, и с мор доде го изтребя чрез неговата ръка.
9 А вие не слушайте пророците си, нито чародеите си, нито съновидците си, нито прокобителите си, нито омаятелите си които ви говорят и казват: Няма да работите на Вавилонския цар;
10 защото те ви пророчествуват лъжа, за да ви отдалечат от земята ви, и да ви изпъдя, и да загинете.
11 А народът който подложи врата си под ярема на Вавилонския цар и му работи, него ще оставя да остане още в земята си, говори Господ; и ще я работи, и ще обитава в нея.
12 Говорих и на Седекия Юдиния цар по всички тези слова, и рекох: Наведете вратовете си под хомота на Вавилонския цар, и работете нему и на людете му, и ще живеете.
13 Защо да умрете, ти и людете ти, от нож, от глад, и от мор, както Господ говори против народа който не работи на Вавилонския цар?
14 За то не слушайте думите на пророците които ви говорят и казват: Няма да работите на Вавилонския цар; защото те ви пророчествуват лъжа.
15 Понеже аз не съм ги проводил, говори Господ, и те пророчествуват лъжливо в моето име, за да ви изпъдя, и да погинете, вие и пророците които ви пророчествуват.
16 Говорих и на свещениците и на всички тези люде и казах: Така говори Господ: Не слушайте думите на пророците си които ви пророчествуват и казват: Ето, съсъдите на дома Господен ще се пренесат подир малко от Вавилон; защото те ви пророчествуват лъжа.
17 Не слушайте ги: работете на Вавилонския цар, и ще живеете. Защо този град да се запусти?
18 Ако ли са те пророци, и ако е словото Господне с тях, нека се помолят сега Господу Саваоту, та съсъдите които са останали в дома Господен, и в дома на Юдиния цар, и в Ерусалим да не отидат у Вавилон.
19 Защото така говори Господ Саваот за стълповете, и за медното море, и за подставите, и за другите съсъди които са останали в този град,
20 които Навуходоносор Вавилонският цар не взе когато заведе в плен Иехония Иоакимовия син, Юдиния цар, от Ерусалим у Вавилон, и всичките князове Юдини и Ерусалимски, -
21 ей, така говори Господ Саваот, Бог Израилев, за съсъдите които останаха в дома Господен, и в дома на Юдиния цар, и в Ерусалим:
22 Те ще се пренесат у Вавилон, и ще бъдат там до деня в който ще ги посетя, говори Господ: тогаз ще ги донеса и ще ги поставя на това място.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52