Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 В началото на царуването на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, биде това слово към Иеремия от Господа и рече: -
2 Така ми говори Господ: Направи си узи и хомоти, и тури ги на врата си,
3 и проводи ги на Едомския цар, и на Моавския цар, и на царя на Амоновите синове, и на Тирския цар, и на Сидонския цар чрез ръката на онези посланници които дохождат в Ерусалим при Седекия Юдиния цар;
4 и дай им заповед за господарите им и кажи: Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Така ще кажете на господарите си:
5 Аз направих земята, человека, и животните що са по лицето на земята, чрез голямата си сила и чрез простряната си мишца; и дадох я на когото благоволих.
6 И сега аз дадох всички тези места в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, раба си: тях и полските зверове дадох нему за да му слугуват.
7 И всичките народи ще работят нему, и на сина му, и на сина на сина му, доде дойде времето и на неговата земя; и много народи и велики царе ще го покорят.
8 И народ или царство което не ще да работи на тогоз Навуходоносора Вавилонския цар, и което не ще да тури врата си под хомота на Вавилонския цар, - аз ще накажа, говори Господ, онзи народ с нож, с глад, и с мор доде го изтребя чрез неговата ръка.
9 А вие не слушайте пророците си, нито чародеите си, нито съновидците си, нито прокобителите си, нито омаятелите си които ви говорят и казват: Няма да работите на Вавилонския цар;
10 защото те ви пророчествуват лъжа, за да ви отдалечат от земята ви, и да ви изпъдя, и да загинете.
11 А народът който подложи врата си под ярема на Вавилонския цар и му работи, него ще оставя да остане още в земята си, говори Господ; и ще я работи, и ще обитава в нея.
12 Говорих и на Седекия Юдиния цар по всички тези слова, и рекох: Наведете вратовете си под хомота на Вавилонския цар, и работете нему и на людете му, и ще живеете.
13 Защо да умрете, ти и людете ти, от нож, от глад, и от мор, както Господ говори против народа който не работи на Вавилонския цар?
14 За то не слушайте думите на пророците които ви говорят и казват: Няма да работите на Вавилонския цар; защото те ви пророчествуват лъжа.
15 Понеже аз не съм ги проводил, говори Господ, и те пророчествуват лъжливо в моето име, за да ви изпъдя, и да погинете, вие и пророците които ви пророчествуват.
16 Говорих и на свещениците и на всички тези люде и казах: Така говори Господ: Не слушайте думите на пророците си които ви пророчествуват и казват: Ето, съсъдите на дома Господен ще се пренесат подир малко от Вавилон; защото те ви пророчествуват лъжа.
17 Не слушайте ги: работете на Вавилонския цар, и ще живеете. Защо този град да се запусти?
18 Ако ли са те пророци, и ако е словото Господне с тях, нека се помолят сега Господу Саваоту, та съсъдите които са останали в дома Господен, и в дома на Юдиния цар, и в Ерусалим да не отидат у Вавилон.
19 Защото така говори Господ Саваот за стълповете, и за медното море, и за подставите, и за другите съсъди които са останали в този град,
20 които Навуходоносор Вавилонският цар не взе когато заведе в плен Иехония Иоакимовия син, Юдиния цар, от Ерусалим у Вавилон, и всичките князове Юдини и Ерусалимски, -
21 ей, така говори Господ Саваот, Бог Израилев, за съсъдите които останаха в дома Господен, и в дома на Юдиния цар, и в Ерусалим:
22 Те ще се пренесат у Вавилон, и ще бъдат там до деня в който ще ги посетя, говори Господ: тогаз ще ги донеса и ще ги поставя на това място.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52