Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И в истото лето, в началото на царуването на Седекия Юдиния цар, в четвъртото лето, в петия месец, Анания Азоровий син, пророкът, който бе от Гаваон, говори ми в дома Господен, пред свещениците и всичките люде, и рече:
2 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, и казва: Съкруших хомота на Вавилонския цар.
3 В разстояние на две цели години ще върна на това място всичките съсъди на дома Господен които Навуходоносор Вавилонский цар взе от това място та ги занесе у Вавилон;
4 и на това място ще върна, говори Господ, Иехония Иоакимовия син, Юдиния цар, и всичките Юдини пленници които отидоха у Вавилон; защото ще съкруша хомота на Вавилонския цар.
5 И говори пророк Иеремия на пророк Анания пред свещениците, и пред всичките люде които стоеха в дома Господен;
6 и рече пророк Иеремия: Амин: Господ да направи така! Господ да изпълни думите ти които ти прорече, и да върне от Вавилон на това място съсъдите на дома Господен и всичко каквото се е пленило.
7 Но чуй сега това слово което аз говоря в ушите ти и в ушите на всичките люде:
8 Пророците които са били преди мене и преди тебе от старо време прорекоха и против много места и против големи царства за бран, за зло, и за мор.
9 Пророкът който прорича за мир, - когато се изпълни думата на пророка, тогаз ще се познае пророкът че наистина го е проводил Господ.
10 Тогаз Анания пророкът взе хомота от врата на пророк Иеремия та го строши.
11 И говори Анания пред всичките люде и рече: Така говори Господ: Така ще строша хомота на Навуходоносора Вавилонския цар от врата на всичките народи в разстояние на две цели години. И пророк Иеремия отиде на пътя си.
12 И биде слово Господне към Иеремия когато Анания пророкът съкруши хомота от врата на пророк Иеремия, и говори:
13 Иди та кажи на Анания и речи: Така говори Господ: Ти строши дървените хомоти: но вместо тях ще направиш железни хомоти.
14 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Железен хомот турих на врата на всички тези народи за да работят на Навуходоносора Вавилонския цар; и ще му работят: дадох му още и полските зверове.
15 Тогаз рече пророк Иеремия на Анания пророка: Слушай сега, Анание. Не те е проводил Господ; но ти правиш тези люде да се надеят на лъжа.
16 За то така говори Господ: Ето, аз ще те отхвърля от лицето на земята: тази година ще умреш, защото си говорил бунт против Господа.
17 И умря пророк Анания през тази година, в седмия месец.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52