Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И тези са думите на писмото което пророк Иеремия проводи от Ерусалим до останалите старейшини на пленниците, и до свещениците и пророците, и до всичките люде които Навуходоносор закара пленници от Ерусалим у Вавилон,
2 (като Иехония царят, и царицата, и скопците, князовете Юдини и Ерусалимски, и дърводелците, и ковачите излsзоха от Ерусалим,)
3 чрез ръката на Еласа Сафановия син, и на Гемария Хелкииния син, (които Седекия Юдинът цар проводи у Вавилон при Навуходоносора Вавилонския цар,) и казваше: -
4 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, на всички онези които се закараха пленници, които аз направих да се закарат пленници от Ерусалим у Вавилон:
5 Съградете къщи и населете се, и насадете градини та яжте плода им:
6 вземете жени и народете синове и дъщери; и вземете жени за синовете си, и дайте дъщерите си на мъже, и нека народят синове и дъщери, и умножавайте се там, и не се смалявайте;
7 и търсете мира на този град дето ви аз направих да бъдете закарани пленници, и молете се за него Господу; понеже в неговия мир ще имате вие мир.
8 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Да ви не прелъщават пророците ви които са всред вас, и чародеите ви, и не слушайте сънищата си които вие ги правите да сънуват.
9 Защото ви пророчествуват лъжливо в мое име: аз не съм ги проводил, говори Господ.
10 Защото така говори Господ, че: Като се изпълнят седемдесет години у Вавилон ще ви посетя, и ще извърша над вас благото мое слово да ви върна на това място.
11 Защото аз познавам мислите които мисля за вас, говори Господ, мисли на мир, а не на зло, за да ви дам очакваната сетнина.
12 Тогаз ще извикате към мене, и ще отидете та ще ми се помолите; и ще ви послушам.
13 И ще ме подирите и намерите когато ме потърсите с всичкото си сърдце.
14 И ще бъда намерен от вас, говори Господ; и ще върна плена ви, и ще ви събера от всичките народи и от всичките места дето ви изпъдих, говори Господ; и ще ви върна на мястото от дето ви направих да бъдете закарани пленници.
15 Понеже рекохте: Господ въздигна нам пророци у Вавилон,
16 познайте че така говори Господ за царя който седи на Давидовия престол, и за всичките люде които обитават в този град, братята ви които не излезоха с вас на плен, -
17 така говори Господ Саваот: Ето, ще проводя върх тях нож, глад, и мор, и ще ги направя както непотребните смокви които поради лошотията си не се ядат.
18 И ще ги изпъдя с нож, с глад, и с мор; и ще ги предам на тласкане по всичките царства на земята, щото да са проклетия, и почудване, и звиздание, и укор във всичките народи дето съм ги изпъдил;
19 защото не послушаха моите думи, говори Господ, които им проводих чрез рабите си пророците като ставах рано и проваждах; и не послушахте, говори Господ.
20 Послушайте прочее словото Господне, всички вие пленени които проводих от Ерусалим у Вавилон.
21 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, заради Ахаава Колаиевия син, и заради Седекия Маасиевия син, които пророчествуват вам лъжи в името ми: Ето, ще ги предам в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, и ще ги порази пред очите ви.
22 И ще се вземе от тях пример на проклетия във всичките Юдини пленници които са у Вавилон, и ще казват: Господ да те направи като Седекия и като Ахаава които Вавилонският цар опече в огън,
23 защото сториха нечестие в Израил, и прелюбодействуваха с жените на ближните си, и говореха в мое име лъжливи думи които не им съм заповядал; и аз зная и съм свидетел, говори Господ.
24 И на Семаия Нехеламеца да говориш и да кажеш:
25 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, и казва: Понеже си проводил ти писма в свое име на всичките люде които са в Ерусалим, и на Софония Маасиевия син, свещеника, и на всичките свещеници, и си казал:
26 Господ те постави свещеник вместо Иодая свещеника, за да си настоятел в дома Господен над всеки человек който лудува и пророчествува, за да го туряш в тъмница и в узи,
27 сега прочее защо не си обличил Иеремия Анатотеца който ви пророчествува?
28 Понеже той за то проводи до нас у Вавилон и казва: Този плен ще е дълъг: съградете къщи и населете се, и насадете градини и яжте плода им.
29 И Софония свещеникът прочете това писмо в слушане на пророк Иеремия.
30 И биде слово Господне към Иеремия и рече:
31 Проводи на всичките пленници и кажи: Така говори Господ за Семаия Нехеламеца: Понеже Семаия ви прорече, а аз не съм го проводил, и ви направи да се надеете на лъжа,
32 за то така говори Господ: Ето, ще посетя Семаия Нехеламеца и семето му: той не ще има человек който да обитава между тези люде, нито ще види доброто което аз ще направя на людете си, говори Господ; защото говори бунт против Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52