Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 29 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И тези са думите на писмото което пророк Иеремия проводи от Ерусалим до останалите старейшини на пленниците, и до свещениците и пророците, и до всичките люде които Навуходоносор закара пленници от Ерусалим у Вавилон,
2 (като Иехония царят, и царицата, и скопците, князовете Юдини и Ерусалимски, и дърводелците, и ковачите излsзоха от Ерусалим,)
3 чрез ръката на Еласа Сафановия син, и на Гемария Хелкииния син, (които Седекия Юдинът цар проводи у Вавилон при Навуходоносора Вавилонския цар,) и казваше: -
4 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, на всички онези които се закараха пленници, които аз направих да се закарат пленници от Ерусалим у Вавилон:
5 Съградете къщи и населете се, и насадете градини та яжте плода им:
6 вземете жени и народете синове и дъщери; и вземете жени за синовете си, и дайте дъщерите си на мъже, и нека народят синове и дъщери, и умножавайте се там, и не се смалявайте;
7 и търсете мира на този град дето ви аз направих да бъдете закарани пленници, и молете се за него Господу; понеже в неговия мир ще имате вие мир.
8 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Да ви не прелъщават пророците ви които са всред вас, и чародеите ви, и не слушайте сънищата си които вие ги правите да сънуват.
9 Защото ви пророчествуват лъжливо в мое име: аз не съм ги проводил, говори Господ.
10 Защото така говори Господ, че: Като се изпълнят седемдесет години у Вавилон ще ви посетя, и ще извърша над вас благото мое слово да ви върна на това място.
11 Защото аз познавам мислите които мисля за вас, говори Господ, мисли на мир, а не на зло, за да ви дам очакваната сетнина.
12 Тогаз ще извикате към мене, и ще отидете та ще ми се помолите; и ще ви послушам.
13 И ще ме подирите и намерите когато ме потърсите с всичкото си сърдце.
14 И ще бъда намерен от вас, говори Господ; и ще върна плена ви, и ще ви събера от всичките народи и от всичките места дето ви изпъдих, говори Господ; и ще ви върна на мястото от дето ви направих да бъдете закарани пленници.
15 Понеже рекохте: Господ въздигна нам пророци у Вавилон,
16 познайте че така говори Господ за царя който седи на Давидовия престол, и за всичките люде които обитават в този град, братята ви които не излезоха с вас на плен, -
17 така говори Господ Саваот: Ето, ще проводя върх тях нож, глад, и мор, и ще ги направя както непотребните смокви които поради лошотията си не се ядат.
18 И ще ги изпъдя с нож, с глад, и с мор; и ще ги предам на тласкане по всичките царства на земята, щото да са проклетия, и почудване, и звиздание, и укор във всичките народи дето съм ги изпъдил;
19 защото не послушаха моите думи, говори Господ, които им проводих чрез рабите си пророците като ставах рано и проваждах; и не послушахте, говори Господ.
20 Послушайте прочее словото Господне, всички вие пленени които проводих от Ерусалим у Вавилон.
21 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, заради Ахаава Колаиевия син, и заради Седекия Маасиевия син, които пророчествуват вам лъжи в името ми: Ето, ще ги предам в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, и ще ги порази пред очите ви.
22 И ще се вземе от тях пример на проклетия във всичките Юдини пленници които са у Вавилон, и ще казват: Господ да те направи като Седекия и като Ахаава които Вавилонският цар опече в огън,
23 защото сториха нечестие в Израил, и прелюбодействуваха с жените на ближните си, и говореха в мое име лъжливи думи които не им съм заповядал; и аз зная и съм свидетел, говори Господ.
24 И на Семаия Нехеламеца да говориш и да кажеш:
25 Така говори Господ Саваот, Бог Израилев, и казва: Понеже си проводил ти писма в свое име на всичките люде които са в Ерусалим, и на Софония Маасиевия син, свещеника, и на всичките свещеници, и си казал:
26 Господ те постави свещеник вместо Иодая свещеника, за да си настоятел в дома Господен над всеки человек който лудува и пророчествува, за да го туряш в тъмница и в узи,
27 сега прочее защо не си обличил Иеремия Анатотеца който ви пророчествува?
28 Понеже той за то проводи до нас у Вавилон и казва: Този плен ще е дълъг: съградете къщи и населете се, и насадете градини и яжте плода им.
29 И Софония свещеникът прочете това писмо в слушане на пророк Иеремия.
30 И биде слово Господне към Иеремия и рече:
31 Проводи на всичките пленници и кажи: Така говори Господ за Семаия Нехеламеца: Понеже Семаия ви прорече, а аз не съм го проводил, и ви направи да се надеете на лъжа,
32 за то така говори Господ: Ето, ще посетя Семаия Нехеламеца и семето му: той не ще има человек който да обитава между тези люде, нито ще види доброто което аз ще направя на людете си, говори Господ; защото говори бунт против Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52