Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 30 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа и рече:
2 Така говори Господ Бог Израилев и каза: Пиши в книга всички тези думи които ти говорих;
3 защото, ето, идат дни, говори Господ, и ще върна плена на людете си Израил и Юда, говори Господ; и ще ги върна в земята която дадох на отците им, и ще я наследят.
4 И тези са думите които говори Господ за Израил и за Юда: -
5 Защото така говори Господ:
чухме глас на трепет,
Страх, а не мир.
6 Попитайте сега и вижте,
Мъж ражда ли?
Защо гледам аз всекиго мъжа
Ръцете му на чреслата му като жена която ражда,
И лицата на всичките прежелтели?
7 Горко! защото е голям онзи ден:
Подобен нему не е бил,
И е време на утеснението на Якова;
Но ще се избави от него.
8 И в онзи ден, говори Господ Саваот,
Ще строша хомота му от врата ти,
И ще раскъсам узите ти,
И чужди няма вече да го порабощат;
9 Но ще работят на Господа Бога своего,
И на Давида царя си
Когото ще им въздигна.
10 А ти, не бой се, рабе мой Якове, говори Господ,
Нито се страхувай, Израилю;
Защото, ето, ще те избавя от далечната страна,
И семето ти от земята на плена им;
И Яков ще се върне,
И ще се успокои и си почине,
И не ще да има кой да го устрашава.
11 Защото аз съм с тебе, говори Господ, за да те избавя;
И ако довърша всичките народи дето те разпръснах,
Тебе обаче не ща да довърша,
Но ще те накажа по съдба,
И не ща да те направя съвсем невинен.
12 Защото така говори Господ:
Съкрушението ти е неизцелимо,
Раната ти болезнена.
13 Няма кой да съди съдбата ти, за обвързване:
Няма за тебе лекове целителни.
14 Всичките любовници те забравиха:
Не те търсят;
Защото те нараних с неприятелска рана,
С наказание от един жесток,
За множеството на твоите беззакония:
Греховете ти се умножиха.
15 Защо викаш за съкрушението си?
Болката ти е неизцелима
За множеството на твоите беззакония:
Греховете ти се умножиха;
За то ти направих това.
16 За то всички които те пояждат ще се поядат;
И всичките ти противници, всички купно, ще отидат в плен;
И които те разграбят ще станат разграбване;
И всички които те обират, ще ги дам в обир.
17 Защото ще възстановя здраве в тебе,
И ще те изцеля от раните ти, говори Господ;
Защото те те нарекоха Отхвърлен, и казаха:
Той е Сион: няма кой да го търси.
18 Така говори Господ:
Ето, аз ще върна от плена Якововите шатри,
И ще ущедря селенията му;
И градът ще се съгради на развалините си,
И храмът ще се възстанови според чина си.
19 И от тях ще да изхожда благодарение
И глас на онези които се веселят;
И ще ги умножа, и няма да се умалят;
И ще ги прославя, и не ще се унижат.
20 И чадата им ще бъдат както по-напред,
И събранието им ще се утвърди пред мене,
И ще накажа всичките които ги угнетяват.
21 И големецът им ще бъде от тях,
И властителят им ще излезе из сред тях;
И ще го направя да се приближава,
И ще се приближава при мене;
Защото кой е този що полага сърдцето си
Да се приближи при мене? говори Господ.
22 И ще ми бъдете люде,
И аз ще ви бъда Бог.
23 Ето, вихрушка от Господа излезе с ярост,
Вихрушка която помита:
Ще се устреми върху главата на нечестивите.
24 Пламенният гнев Господен няма да се върне доде не извърши.
И доде не изпълни съветите на сърдцето си:
В последните дни ще разумеете вие това.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52