Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 30 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа и рече:
2 Така говори Господ Бог Израилев и каза: Пиши в книга всички тези думи които ти говорих;
3 защото, ето, идат дни, говори Господ, и ще върна плена на людете си Израил и Юда, говори Господ; и ще ги върна в земята която дадох на отците им, и ще я наследят.
4 И тези са думите които говори Господ за Израил и за Юда: -
5 Защото така говори Господ:
чухме глас на трепет,
Страх, а не мир.
6 Попитайте сега и вижте,
Мъж ражда ли?
Защо гледам аз всекиго мъжа
Ръцете му на чреслата му като жена която ражда,
И лицата на всичките прежелтели?
7 Горко! защото е голям онзи ден:
Подобен нему не е бил,
И е време на утеснението на Якова;
Но ще се избави от него.
8 И в онзи ден, говори Господ Саваот,
Ще строша хомота му от врата ти,
И ще раскъсам узите ти,
И чужди няма вече да го порабощат;
9 Но ще работят на Господа Бога своего,
И на Давида царя си
Когото ще им въздигна.
10 А ти, не бой се, рабе мой Якове, говори Господ,
Нито се страхувай, Израилю;
Защото, ето, ще те избавя от далечната страна,
И семето ти от земята на плена им;
И Яков ще се върне,
И ще се успокои и си почине,
И не ще да има кой да го устрашава.
11 Защото аз съм с тебе, говори Господ, за да те избавя;
И ако довърша всичките народи дето те разпръснах,
Тебе обаче не ща да довърша,
Но ще те накажа по съдба,
И не ща да те направя съвсем невинен.
12 Защото така говори Господ:
Съкрушението ти е неизцелимо,
Раната ти болезнена.
13 Няма кой да съди съдбата ти, за обвързване:
Няма за тебе лекове целителни.
14 Всичките любовници те забравиха:
Не те търсят;
Защото те нараних с неприятелска рана,
С наказание от един жесток,
За множеството на твоите беззакония:
Греховете ти се умножиха.
15 Защо викаш за съкрушението си?
Болката ти е неизцелима
За множеството на твоите беззакония:
Греховете ти се умножиха;
За то ти направих това.
16 За то всички които те пояждат ще се поядат;
И всичките ти противници, всички купно, ще отидат в плен;
И които те разграбят ще станат разграбване;
И всички които те обират, ще ги дам в обир.
17 Защото ще възстановя здраве в тебе,
И ще те изцеля от раните ти, говори Господ;
Защото те те нарекоха Отхвърлен, и казаха:
Той е Сион: няма кой да го търси.
18 Така говори Господ:
Ето, аз ще върна от плена Якововите шатри,
И ще ущедря селенията му;
И градът ще се съгради на развалините си,
И храмът ще се възстанови според чина си.
19 И от тях ще да изхожда благодарение
И глас на онези които се веселят;
И ще ги умножа, и няма да се умалят;
И ще ги прославя, и не ще се унижат.
20 И чадата им ще бъдат както по-напред,
И събранието им ще се утвърди пред мене,
И ще накажа всичките които ги угнетяват.
21 И големецът им ще бъде от тях,
И властителят им ще излезе из сред тях;
И ще го направя да се приближава,
И ще се приближава при мене;
Защото кой е този що полага сърдцето си
Да се приближи при мене? говори Господ.
22 И ще ми бъдете люде,
И аз ще ви бъда Бог.
23 Ето, вихрушка от Господа излезе с ярост,
Вихрушка която помита:
Ще се устреми върху главата на нечестивите.
24 Пламенният гнев Господен няма да се върне доде не извърши.
И доде не изпълни съветите на сърдцето си:
В последните дни ще разумеете вие това.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52