Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 36 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И в четвъртото лето на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, биде това слово към Иеремия от Господа и рече: -
2 Вземи си един свитък книга та пиши в него всичките думи които ти говорих против Израиля, и против Юда, и против всичките народи от който ден ти говорих, от дните на Иосия дори до този ден;
3 негли чуе Юдинът дом всичкото зло което аз мисля да направя на тях, щото да се върнат всеки от лукавия си път, и да простя беззаконието им и греха им.
4 И повика Иеремия Варуха Нириевия син; и Варух писа от устата на Иеремия всичките слова Господни които говори нему в свитък на книга.
5 И заповяда Иеремия на Варуха и рече: Аз съм затворен: не мога да вляза в дома Господен;
6 за то влез ти та прочети в свитъка който написа ти от устата ми словата Господни в ушите на людете, в дома Господен, в ден на пост; и ще ги прочетеш още в ушите на всичкия Юда които дохождат от градовете си;
7 негли молбата им стигне пред Господа, и се върнат всеки от лукавия си път; защото голяма е яростта и гневът които изрече Господ против тези люде.
8 И направи Варух Нириевий син по всичко що му заповяда пророк Иеремия, и прочете в книгата словата Господни в дома Господен.
9 И в петото лето на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар, в деветия месец, прогласиха пост пред Господа всичките люде в Ерусалим и всичките люде които дохождаха от Юдините градове в Ерусалим.
10 И прочете Варух в книгата Иеремиевите думи в дома Господен, в стаята на Гемария Сафановия син, писеца, в горния двор, във входа на новите врата на дома Господен, в ушите на всичките люде.
11 И чу Михей синът на Гемария, сина Сафанова, от книгата всичките слова Господни;
12 и слезе към дома на царя, в стаята на писеца, и, ето, всичките князове седяха там, - Елисама писецът, и Делаия Семаиевът син, и Елнатан Аховоровът син, и Гемария Сафановът син, и Седекия Ананиевът син, и всичките князове.
13 И възвести им Михей всичките думи които бе чул когато Варух прочиташе книгата в ушите на людете.
14 И проводиха всичките князове Юдия сина на Натания, син на Селемия Хусииния син, при Варуха, и казаха: Свитъка който си прочел ти в ушите на людете, вземи го в ръката си и ела. И взе Варух Нириевът син свитъка в ръката си та дойде при тях.
15 И рекоха му: Я седни та го прочети в ушите ни; и прочете го Варух в ушите им.
16 И като чуха всички тези спогледнаха се с ужас, и рекоха на Варуха: Непременно ще възвестим на царя всички тези думи.
17 И попитаха Варуха и рекоха: Кажи ни сега, Как писа ти всички тези думи от устата му?
18 И рече им Варух: От устата си ми каза всички тези думи, и аз писах с мастило в книгата.
19 И рекоха князовете Варуху: Иди, скрий се, ти и Иеремия: Никой да не знае де сте.
20 И влязоха при царя в двора, (оставиха обаче свитъка в стаята на Елисама писеца,) и възвестиха в ушите на царя всички тези думи.
21 И проводи царят Юдия да вземе свитъка; и взе го от стаята на Елисама писеца. И прочете го Юдий в ушите на царя и в ушите на всичките князове които стоеха около царя.
22 А царят седеше в зимния дом, в деветия месец; и пред него имаше жаровня с огън.
23 И като прочетеше Юдия три и четири страници, режеше го с ножчето на писец и хвърляше в огъня в жаровнята, доде се свърши всичкият свитък в огъня на жаровнята.
24 И не се разтрепераха, нито раздраха дрехите си, царят и всичките му раби които чуха всички тези думи.
25 Още и когато Елнатан, и Делаия, и Гемария ходатайствуваха пред царя да не изгаря свитъка, не ги послуша.
26 И заповяда царят на Иерамеила царевия син, и на Сераия Азрииловия син, и на Селемия Авдииловия син да хванат Варуха писеца и пророка Иеремия, но Господ ги скри.
27 И биде слово Господне към Иеремия след като изгори царят свитъка и словата които писа Варух от Иеремиевите уста, и рече:
28 Вземи си пак друг свитък та напиши в него всичките първи слова които бяха в първия свитък който изгори Иоаким Юдинът цар;
29 и на Иоакима Юдиния цар ще кажеш: Така говори Господ: Ти си изгорил този свитък, и си казал: Защо си написал в него и си рекъл: Вавилонският цар ще дойде непременно, и ще разори тази земя, и ще направи да няма в нея человек и скот?
30 За то така говори Господ за Иоакима Юдиния цар: Не ще има от него кой да седи на престола Давидов. И трупът му ще се изхвърли, дене на пека, а ноще на леда.
31 И ще накажа него, и семето му, и рабите му заради беззаконието им; и ще докарам на тях, и на Ерусалимските жители, и на Юдините человеци всичкото зло за което говорих на тях, и не слушаха.
32 И взе Иеремия друг свитък и го даде на Варуха Нириевия син, писеца; и писа в него от устата на Иеремия всичките слова на книгата която изгори в огън Иоаким Юдинът цар; а при тях се притуриха и още много подобни слова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52