Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 37 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И царува цар Седекия Иосиинът син, вместо Иехония Иоакимовия син, когото Навуходоносор Вавилонский цар постави цар в Юдината земя.
2 И не послуша той, и рабите му, и людете на таз земя словата Господни които говори чрез пророк Иеремия.
3 И проводи цар Седекия Иеухала Селемиевия син и Софония Маасиевия син, свещеника, при пророк Иеремия и рече: Помоли се, моля, за нас на Господа Бога нашего.
4 А Иеремия още влизаше и излизаше между людете; и не бяха го турили в тъмница.
5 И излезе воинството на Фараона из Египет; и когато Халдейците които обсаждаха Ерусалим чуха слуха им, оттеглиха се от Ерусалим.
6 И биде слово Господне към пророк Иеремия и рече:
7 Така говори Господ Бог Израилев: Така ще кажете на Юдиния цар който ви проводи при мене за да ме попитате: Ето, воинството на Фараона което излезе на помощ вам ще се върне в земята си Египет,
8 и Халдейците ще се върнат, и ще ратуват против този град, и ще го обладаят, и ще го изгорят с огън.
9 Така говори Господ: Не се мамете да казвате: Халдейците непременно ще се оттеглят от нас; понеже няма да се оттеглят.
10 Защото и ако поразите всичкото воинство на Халдейците което ратува против вас, и останат от тях някои ранени, те ще станат всеки от шатъра си та ще изгорят този град с огън.
11 И когато войската на Халдейците отиде от Ерусалим поради страха на Фараоновата войска,
12 тогаз излезе Иеремия из Ерусалим да отиде във Вениаминовата земя, да вземе от там дела си между людете.
13 И когато той бе при Вениаминовата порта, там беше началникът на стражата, на когото името бе Ирия, син на Селемия Ананиевия син; и хвана пророка Иеремия и рече: Ти бягаш при Халдейците.
14 И рече Иеремия: Лъжа е: аз не бягам при Халдейците. Но го не послуша; и хвана Ирия Иеремия та го заведе при князовете.
15 И разгневиха се князовете на Иеремия, и го биха, и туриха го в дома на узниците, в дома на Ионатана писеца; защото него бяха направили тъмница.
16 И когато Иеремия влезе в подземната тъмница и в избите, и седе Иеремия там много дни,
17 тогаз проводи Седекия царят та го взе; и го попита царят скришно в дома си и рече: Има ли слово от Господа? А Иеремия рече: Има; и каза: В ръката на Вавилонския цар ще бъдеш предаден.
18 И рече Иеремия на цар Седекия: Що съм съгрешил на тебе, или на рабите ти, или на тези люде, та ме турихте в тъмницата?
19 И де са вашите пророци които ви прорекоха и казаха: Вавилонският цар няма да дойде върх вас и върх тази земя?
20 За то слушай сега, моля, господарю мой царю: да бъде приета, моля, молбата ми пред тебе; и не ме връщай в дома на Ионатана писеца за да не умра там.
21 Тогаз заповяда цар Седекия, и туриха Иеремия под стража в двора на тъмницата, и даваха му всеки ден по един хляб от улицата на хлебарите, доде се свърши всичкий хляб на града. И седеше Иеремия в двора на тъмницата.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52