Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 39 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 В деветото лето на Седекия Юдиния цар, през десетия месец, дойде Навуходоносор Вавилонский цар и всичката му войска против Ерусалим, и го обсаждаха.
2 А в единадесетото лето на Седекия, през четвъртия месец, деветия ден на месеца, разби се градът.
3 И всичките князове на Вавилонския цар влязоха и седнаха в средната порта: Нергал-саресер, Самгарнево, Сарсехим началникът на скопците, Нергал-саресер началникът на мъдреците, и всичките други князове на Вавилонския цар.
4 И щом ги видя Седекия Юдинът цар и всичките ратни мъже, побегнаха и излязоха през нощта из града през пътя на царската градина, през портата която е между двете стени; и излезе през пътя на полето.
5 А войската на Халдейците погна след тях та стигнаха Седекия в полетата на Иерихон; и хванаха го та го заведоха при Навуходоносора Вавилонския цар в Ривла, в земята Емат; и изрече осъждение върх него.
6 И посече Вавилонският цар синовете на Седекия в Ривла пред него; и всичките благородни Юдини посече Вавилонският цар.
7 И избоде очите на Седекия, и върза го с окови за да го заведе у Вавилон.
8 И царския дом и домовете на людете изгориха Халдейците с огън, и съсипаха Ерусалимските стени.
9 А остатъка на людете които останаха в града, и бежанците които прибегнаха при него, и остатъка на людете що бе останал закара пленници у Вавилон Навузардан началникът на телохранителите.
10 И от людете, сиромасите които нямаха нищо, Навузардан началникът на телохранителите остави ги в Юдината земя, и даде им лозя и ниви в онова време.
11 И даде повеление Навуходоносор Вавилонският цар за Иеремия на Навузардана началника на телохранителите, и рече:
12 Вземи го и имай грижа за него, и да не му сториш никакво зло; но каквото ти рече така да му направиш.
13 И проводи Навузардан началникът на телохранителите, и Навусазвач началникът на скопците, и Нергал-саресер началникът на мъдреците, и всичките князове на Вавилонския цар, -
14 проводиха та взеха Иеремия от двора на тъмницата, и предадоха го на Годолия сина на Ахикама, сина Сафанова, за да го заведе в дома си; и се насели между людете.
15 И биде слово Господне към Иеремия когато бе затворен в двора на тъмницата, и рече:
16 Иди та говори на Авдемелеха Етиопянина и кажи: -
Така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Ето, аз ще направя да се сбъдат моите слова върх този град
За зло, а не за добро,
И ще се извършат пред тебе в онзи ден;
17 Но тебе ще избавя в онзи ден, говори Господ,
И не ще бъдеш предаден в ръката на человеците
На които от лицето се ти боиш.
18 Тогаз непременно ще те избавя,
И няма да паднеш от нож;
Но животът ти ще ти бъде корист,
Понеже си уповал на мене, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52