Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 40 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което биде към Иеремия от Господа след като Навузардан началникът на телохранителите го пусна от Рама, когато беше го взел вързан с вериги между всичките пленени от Ерусалим и Юда които се закараха пленници у Вавилон.
2 И началникът на телохранителите хвана Иеремия и му рече: Господ Бог твой говори тези злини върх това място.
3 И докара ги Господ, и направи както рече: понеже съгрешихте Господу и не послушахте гласа му, за то ви стана това нещо.
4 И сега, ето, отвързах те днес от веригите които са на ръцете ти: ако ти се вижда добро да дойдеш с мене у Вавилон, ела, и аз ще имам грижа за тебе; ако ли ти се вижда зло да дойдеш с мене у Вавилон, остани: ето, всичкото място е пред тебе: дето ти се вижда добро и угодно да идеш, там иди.
5 Върни се, прочее, при Годолия сина на Ахикама, Сафановия син, когото Вавилонский цар постави над Юдините градове, доде не се е върнал той, и обитавай с него между людете; или иди дето ти се вижда угодно да идеш. И началникът на телохранителите даде му храна и дар и го пусна.
6 И отиде Иеремия при Годолия Ахикамовия син в Масфа, та живя с него между людете които бяха останали в земята.
7 И всичките началници на войската която бе на полето, те и мъжете им, като чуха че Вавилонският цар постави Годолия Ахикамовия син над земята, и че препоръчи нему мъже, и жени, и деца, и от сиромасите на земята, от онези които не бяха пленени у Вавилон,
8 дойдоха при Годолия в Масфа, и Исмаил Натаниевът син, и Иоанан и Ионатан Кариевите синове, и Сераия Тануметовът син, и синовете на Офи Нетофатеца, и Иезания син на едного Маахатеца, те и техните человеци.
9 И закле им се Годолия синът на Ахикама, Сафановия син, и на мъжете им, и рече: Не бойте се да сте раби на Халдейците; населете се в земята и работете на Вавилонския цар, и ще ви бъде добро.
10 А аз, ето, ще се населя в Масфа, за да предстоявам пред Халдейците които ще дойдат при нас; и вие съберете вино, и овощия, и елей, и турете ги в съсъдите си, та се населете в градовете си които държите.
11 Подобно всичките Юдеи които бяха в Моав, и онези които бяха между Амоновите синове, и които бяха в Едом, и които бяха във всичките места, когато чуха че Вавилонский цар остави остатък в Юда, и че постави над тях Годолия сина на Ахикама, Сафановия син,
12 тогаз се върнаха всичките Юдеи от всичките места дето бяха разпръснати та дойдоха в Юдината земя при Годолия в Масфа, и събраха вино и овощия твърде много.
13 А Иоанан Кариевът син, и всичките началници на войските които бяха в полето, дойдоха при Годолия в Масфа
14 та му рекоха: Знаеш ли наистина че Ваалис царят на Амоновите синове проводи Исмаила Натаниевия син за да те убие? Но Годолия Ахикамовът син не ги повярва.
15 Тогаз Иоанан Кариевът син говори скришно на Годолия в Масфа и рече: Да ида сега и да убия Исмаила Натаниевия син; и никой няма да се научи за това. Защо да те убие, и така всичките събрани около тебе Юдеи да се разпръснат, и да загине остатъкът на Юда?
16 А Годолия Ахикамовът син рече на Иоанана Кариевия син: Недей прави това нещо; защото е лъжа това което говориш за Исмаила.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52