Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 41 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И в седмия месец Исмаил синът на Натания, син на Елисама, от царското семе и от князовете на царя, и десет мъже с него дойдоха при Годолия Ахикамовия син в Масфа; и ядоха там наедно хляб в Масфа.
2 И станаха Исмаил Натаниевът син и десетте мъже които бяха с него та поразиха с меч Годолия сина на Ахикама, Сафановия син, когото Вавилонский цар бе поставил над земята, и умъртвиха го.
3 И всичките Юдеи които бяха с него, с Годолия, в Масфа, и Халдейците които се намираха там, мъже ратници, порази Исмаил.
4 И на втория ден след като уби той Годолия, и никой не беше се научил за това,
5 тогаз едни от Сихем, от Сило, и от Самария, осемдесет мъже, с обръснати бради и раздрани дрехи, и с нарязвания по телото, идеха с приношения и ливан в ръката си за да принесат в дома Господен.
6 И излезе Исмаил Натаниевът син да ги посрещне из Масфа, и плачеше като вървеше; и когато ги срещна рече им: Влезте при Годолия Ахикамовия син.
7 И когато дойдоха всред града, Исмаил Натаниевът син ги закла, и хвърли ги всред рова, той и мъжете които бяха с него.
8 Намериха се обаче между тях десет мъже които рекоха на Исмаила: Недей ни убива; защото имаме скривалища в полето, жито, и ечимик, и елей, и мед. Така се удържа, и не ги умъртви между братята им.
9 И ровът в който Исмаил хвърли всичките трупове на мъжете които порази заради Годолия беше онзи който цар Аса бе направил от страх на Вааса Израилевия цар: него Исмаил Натаниевът син напълни с умъртвените.
10 И заплени Исмаил всичкия остатък на людете които бяха в Масфа, дъщерите на царя, и всичките оставени в Масфа люде, които Навузардан началникът на телохранителите беше препоръчил на Годолия Ахикамовия син; и заплени ги Исмаил Натаниевът син, и тръгна да замине при Амоновите синове.
11 И когато чу Иоанан Кариевът син и всичките началници на войските които бяха с него всичкото зло което направи Исмаил Натаниевът син,
12 взеха всичките мъже та отидоха да се бият с Исмаила Натаниевия син; и го намериха при многото води които са в Гаваон.
13 И когато всичките люде които бяха с Исмаила видеха Иоанана Кариевия син и всичките началници на войските които бяха с него, зарадваха се.
14 И обърнаха се всичките люде които Исмаил бе запленил от Масфа, и отидоха с Иоанана Кариевия син.
15 А Исмаил Натаниевът син избегна от Иоанана с осем мъже, и отиде при Амоновите синове.
16 И Иоанан Кариевът син и всичките началници на войските които бяха с него взеха от Масфа всичкия остатък на людете които върнаха от Исмаила Натаниевия син след като бе поразил той Годолия Ахикамовия син, юнаците ратни мъже, и жените, и децата, и скопците които върна от Гаваон,
17 и отидоха та се заседяха в гостилницата на Хамаам, която е при Витлеем, за да отидат да влязат в Египет
18 от лицето на Халдейците; защото се уплашиха от тях, понеже Исмаил Натаниевът син порази Годолия, Ахикамовия син, когото Вавилонският цар бе поставил над тази земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52