Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 41 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И в седмия месец Исмаил синът на Натания, син на Елисама, от царското семе и от князовете на царя, и десет мъже с него дойдоха при Годолия Ахикамовия син в Масфа; и ядоха там наедно хляб в Масфа.
2 И станаха Исмаил Натаниевът син и десетте мъже които бяха с него та поразиха с меч Годолия сина на Ахикама, Сафановия син, когото Вавилонский цар бе поставил над земята, и умъртвиха го.
3 И всичките Юдеи които бяха с него, с Годолия, в Масфа, и Халдейците които се намираха там, мъже ратници, порази Исмаил.
4 И на втория ден след като уби той Годолия, и никой не беше се научил за това,
5 тогаз едни от Сихем, от Сило, и от Самария, осемдесет мъже, с обръснати бради и раздрани дрехи, и с нарязвания по телото, идеха с приношения и ливан в ръката си за да принесат в дома Господен.
6 И излезе Исмаил Натаниевът син да ги посрещне из Масфа, и плачеше като вървеше; и когато ги срещна рече им: Влезте при Годолия Ахикамовия син.
7 И когато дойдоха всред града, Исмаил Натаниевът син ги закла, и хвърли ги всред рова, той и мъжете които бяха с него.
8 Намериха се обаче между тях десет мъже които рекоха на Исмаила: Недей ни убива; защото имаме скривалища в полето, жито, и ечимик, и елей, и мед. Така се удържа, и не ги умъртви между братята им.
9 И ровът в който Исмаил хвърли всичките трупове на мъжете които порази заради Годолия беше онзи който цар Аса бе направил от страх на Вааса Израилевия цар: него Исмаил Натаниевът син напълни с умъртвените.
10 И заплени Исмаил всичкия остатък на людете които бяха в Масфа, дъщерите на царя, и всичките оставени в Масфа люде, които Навузардан началникът на телохранителите беше препоръчил на Годолия Ахикамовия син; и заплени ги Исмаил Натаниевът син, и тръгна да замине при Амоновите синове.
11 И когато чу Иоанан Кариевът син и всичките началници на войските които бяха с него всичкото зло което направи Исмаил Натаниевът син,
12 взеха всичките мъже та отидоха да се бият с Исмаила Натаниевия син; и го намериха при многото води които са в Гаваон.
13 И когато всичките люде които бяха с Исмаила видеха Иоанана Кариевия син и всичките началници на войските които бяха с него, зарадваха се.
14 И обърнаха се всичките люде които Исмаил бе запленил от Масфа, и отидоха с Иоанана Кариевия син.
15 А Исмаил Натаниевът син избегна от Иоанана с осем мъже, и отиде при Амоновите синове.
16 И Иоанан Кариевът син и всичките началници на войските които бяха с него взеха от Масфа всичкия остатък на людете които върнаха от Исмаила Натаниевия син след като бе поразил той Годолия Ахикамовия син, юнаците ратни мъже, и жените, и децата, и скопците които върна от Гаваон,
17 и отидоха та се заседяха в гостилницата на Хамаам, която е при Витлеем, за да отидат да влязат в Египет
18 от лицето на Халдейците; защото се уплашиха от тях, понеже Исмаил Натаниевът син порази Годолия, Ахикамовия син, когото Вавилонският цар бе поставил над тази земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52