Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 42 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И пристъпиха всичките началници на войските, и Иоанан Кариевът син, и Иезания Осаиевът син, и всичките люде, от малък до голям,
2 та рекоха на пророк Иеремия: Да бъде приятна, молим, молбата ни пред тебе, и помоли се за нас на Господа Бога твоего, за всичкия този остатък, (защото останахме малцина от мнозина, както очите ти ни видят,)
3 за да ни обяви Господ Бог твой пътя по който трябва да пойдем, и делото което требва да правим.
4 И рече им пророк Иеремия: чух: ето, ще се помоля на Господа Бога вашего според думите ви; и каквото слово Господ отговори за вас ще известя: не ща да скрия нищо от вас.
5 И те рекоха на Иеремия: Господ да е истинен и верен свидетел между нас че наистина ще направим по всичките думи с които Господ Бог твой те проводи до нас.
6 Или добро или зло, ще послушаме гласа на Господа Бога нашего при когото те ние проваждаме, за да стане нам добро когато послушаме гласа на Господа Бога нашего.
7 И подир десет дни биде слово Господне към Иеремия.
8 И повикна Иоанана Кариевия син, и всичките началници на войските които бяха с него, и всичките люде, от малък до голям,
9 та им рече: Така говори Господ Бог Израилев при когото ме проводихте за да туря моленето ви пред него: -
10 Ако следвате да обитавате в тази земя,
Тогаз ще ви съзидя, и няма да ви разоря,
И ще ви насадя, и няма да ви изкореня:
Защото се разкаях за злото което ви направих.
11 Не бойте се от Вавилонския цар
От когото се боите:
Не бойте се от него, говори Господ;
Защото аз съм с вас за да ви спася
И да ви избавя от ръката му.
12 И ще дам вам милеене,
За да ви пожали
И да ви върне в земята ви.
13 Но ако говорите вие:
Не щем да живеем в тази земя,
И не слушате гласа на Господа Бога вашего,
14 И речете: Не; но ще идем в Египетската земя
Дето няма да видим бран,
И глас тръбен няма да чуем,
И за хляб няма да огладнеем,
И там ще се населим,
15 За то слушайте сега словото Господне вие, остатъче Юдин:
Така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Ако вие утвърдите непременно лицето си да идете в Египет,
И отидете да пришелствувате там,
16 Тогаз ножът от който се боите вие
Ще ви стигне там в Египетската земя,
И гладът от който треперите вие
Ще залепне на вас там в Египет;
И там ще умрете.
17 И всичките мъже
Които са утвърдили лицето си да отидат в Египет
За да бъдат там пришелци
Ще умрат от нож, от глад, и от мор;
И ни един от тях няма да остане или да избегне от злото
Което аз ще нанеса на тях.
18 Защото така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Както яростта ми и гневът ми се изляха
Върх Ерусалимските жители,
Така гневът ми ще се излее върх вас
Когато влезете в Египет;
И ще бъдете за клетва, и за ужас,
И за проклетия, и за укор,
И няма да видите вече това място.
19 Господ рече за вас, остатъче Юдин: Не отивайте в Египет: познайте добре че днес засвидетелствувам на вас.
20 Защото вие направихте измама на душите си когато ме проводихте при Господа Бога вашего и казахте: Помоли се за нас на Господа Бога нашего; и по всичко що рече Господ Бог наш, така ни извести, и ще сторим.
21 И ви известих днес; и не послушахте гласа на Господа Бога вашего, нито във всичко за което ме проводи при вас.
22 Сега прочее знайте известно че ще умрете от нож, от глад, и от мор на мястото дето желаете да отидете за да бъдете там пришелци.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52