Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 43 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 И когато свърши Иеремия да говори на всичките люде всичките слова на Господа техния Бог, за които Господ техния Бог го проводи при тях, - всички тези думи,
2 тогаз говори Азария Осаиевът син, и Иоанан Кариевът син, и всичките горделиви мъже, и рекоха на Иеремия: Лъжливо говориш ти: Господ Бог наш не те проводи да речеш: Не отивайте в Египет за да пришелствувате там;
3 но Варух Нириевът син те подига против нас за да ни предадеш в ръката на Халдейците, да ни умъртвят, и да ни заведат пленници у Вавилон.
4 И Иоанан Кариевът син, и всичките началници на войските, и всичките люде не послушаха гласа Господен да се населят в Юдината земя;
5 но Иоанан Кариевът син и всичките началници на войската взеха всичкия остатък Юдин които бяха се върнали от всичките народи дето бяха се разпръснали за да пришелствуват в Юдината земя, -
6 мъжете, и жените, и децата, и дъщерите царски, и всекиго человека когото Навузардан началникът на телохранителите бе оставил с Годолия сина на Ахикама, Сафановия син, и пророк Иеремия, и Варуха Нириевия син, -
7 та отидоха в Египетската земя; защото не послушаха гласа Господен. И отидоха до Тафнес.
8 И биде слово Господне към Иеремия в Тафнес и рече:
9 Вземи в ръката си големи камене, и пред очите на Юдините мъже скрий ги в глината у грънчарницата която е при входа на Фараоновия дом в Тафнес.
10 И кажи им: Така говори Господ Саваот, Бог Израилев: Ето, ще проводя и ще взема Навуходоносора Вавилонския цар, раба си, и ще туря престола му отгоре на тези камене що скрих; и ще разпростря царския си шатър върх тях.
11 И ще дойде и ще порази Египетската земя, и ще предаде онези които са за смърт на свърт, а онези които са за плен на плен, и които са за меч на меч.
12 И ще запаля огън в домовете на Египетските богове; и ще ги изгори, а тях ще занесе в плен; и ще се облече с Египетската земя както пастир облича дрехата си; и ще излезе от там с мир.
13 И ще строши идолите що са в дома на слънцето който е в Египетската земя; и домовете на Египетските богове ще изгори с огън.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52