Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 45 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото, което пророк Иеремия говори на Варуха Нириевия син когато писа в книга тези слова от Иеремиевите уста, в четвъртата година на Иоакима сина на Иосия, Юдиния цар, и рече:
2 Така говори Господ, Бог Израилев, заради тебе, Варуше:
3 Рекъл си: Горко ми сега! защото Господ притури печал върх скърбта ми: запрях в стенанието си, и почивка не намирам.
4 Така ще му кажеш: Така говори Господ: Ето, онова което съградих, аз ще съборя; и онова което насадих, аз ще го изкореня, и всичката таз земя.
5 И ти искаш ли за себе си големи неща? Не искай; защото, ето, аз ще докарам зло върх всяка плът, говори Господ; но живота ти ще ти дам като корист по всичките места дето отидеш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52