Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 46 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото Господне което биде към пророк Иеремия против народите:
2 против Египет, против войската на Фараона Нехао, Египетския цар, която бе при реката Евфрат в Кархамис, която порази Навуходоносор Вавилонский цар в четвъртото лето на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар: -
3 Пригответе оръжие и щит
Та пристъпете на бой.
4 Впрегнете конете и качете се, конници,
И предстанете с шлемове:
Лъснете копията, облечете се с брони.
5 Защо ги видях уплашени и се връщат назад?
А крепките им се съкрушиха
И побегнаха бърже без да гледат назад:
Треперане от всякъде! говори Господ.
6 Бързият да не избегне,
И крепкият да се не отърве:
Ще се спънат, и ще паднат към север
При реката Евфрат.
7 Кой е той който възлиза като наводнение,
На когото водите се валят като реки?
8 Египет възлиза като наводнение,
И неговите води се валят като реки;
И говори: Ще възляза, ще покрия земята,
Ще разоря града и жителите в него.
9 Възлизайте, коне,
Неистовствувайте, колесници,
Нека излизат крепките,
Етиопяните и Ливианите които държат щит,
И Лидианите които държат и запъват лък.
10 Защото този е денят на Иеова, Господа на Силите,
Ден на отмъщение, за да отмъсти на враговете си;
И нож ще ги пояде.
И ще се насити и опие от кръвта им;
Защото Иеова, Господ на Силите, има жъртва
В земята на север при реката Евфрат.
11 Възлез в Галаад и вземи балсама,
Дево, дъщи Египетска:
Напраздно ще умножаваш ти лекове:
Няма изцеление за тебе.
12 Народите чуха за посрамването си,
И викът ти изпълни земята;
Защото крепък се сблъсква с крепък,
И двамата наедно паднаха.
13 Словото което говори Господ на Иеремия пророка заради дохождането на Навуходоносора Вавилонския цар за да порази Египетската земя: -
14 Възвестете в Египет, и проповядайте в Мигдол,
И проповядайте в Мемфис и в Тафнес:
Речете: Предстани и бъди готов;
Защото ножът изяде които са около тебе.
15 Защо се постлаха по земята твоите юнаци?
Не устояха, защото Господ ги блъсна.
16 Умножи онези които се спъват:
Даже падаха един върх друг;
И говореха: Станете и да се върнем при людете си
И в земята на рождението си
От лицето на лютия нож.
17 Викаха там:
Фараон Египетският цар е шум:
Остави да мине времето му.
18 Жив съм аз, говори Царят
На когото името е Господ на Силите,
Непременно както е Тавор между горите,
И както е Кармил при морето, така ще дойде той.
19 Дъщи която живееш в Египет,
Приготви си потребните за плен;
Защото Мемфис ще се погуби и запусти
Щото да няма жител.
20 Египет е като юница прекрасна;
Но гибелта иде, иде от север.
21 И самите му наемници са всред него като тлъсти юнци;
Защото и те се върнаха,
Побегнаха наедно:
Не устояха, понеже денят на бедствието им дойде върх тях,
Времето на посещението им.
22 Гласът му ще излезе както на змия;
Защото ще излязат със сила,
И ще дойдат върх него с топори
Както дървосечци.
23 Ще изсекат дъбравата му, говори Господ,
Ако и да е неизмерима;
Защото според множеството са повече от скакалците,
И безбройни.
24 Ще се посрами Египетската дъщеря:
Ще се предаде в ръката на северните люде.
25 Господ на Силите, Бог Израилев говори:
Ето, ще накажа множеството на Но,
И Фараона, и Египет,
И боговете му, и царете му,
Самаго Фараона, и които уповават на него;
26 И ще ги предам в ръката на онези които търсят живота им,
И в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар,
И в ръката на рабите му;
А подир това ще се насели
Както в по-прежните дни, говори Господ.
27 Но ти, рабе мой Якове, да се не убоиш,
Нито да се устрашиш, Израилю;
Защото, ето, ще те избавя от далечното място,
И семето ти от земята на плена им;
И Яков ще се върне, и ще си почине,
И ще се успокои, и не ще има никой да го устрашава.
28 Да се не убоиш ти, рабе мой Якове,
Говори Господ, защото аз съм с тебе;
Защото ако и да довърша
Всичките народи дето те изпъдих,
Тебе обаче няма да довърша,
Но ще те накажа със съдба,
И няма да те направя съвсем невинен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52