Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 46 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото Господне което биде към пророк Иеремия против народите:
2 против Египет, против войската на Фараона Нехао, Египетския цар, която бе при реката Евфрат в Кархамис, която порази Навуходоносор Вавилонский цар в четвъртото лето на Иоакима Иосииния син, Юдиния цар: -
3 Пригответе оръжие и щит
Та пристъпете на бой.
4 Впрегнете конете и качете се, конници,
И предстанете с шлемове:
Лъснете копията, облечете се с брони.
5 Защо ги видях уплашени и се връщат назад?
А крепките им се съкрушиха
И побегнаха бърже без да гледат назад:
Треперане от всякъде! говори Господ.
6 Бързият да не избегне,
И крепкият да се не отърве:
Ще се спънат, и ще паднат към север
При реката Евфрат.
7 Кой е той който възлиза като наводнение,
На когото водите се валят като реки?
8 Египет възлиза като наводнение,
И неговите води се валят като реки;
И говори: Ще възляза, ще покрия земята,
Ще разоря града и жителите в него.
9 Възлизайте, коне,
Неистовствувайте, колесници,
Нека излизат крепките,
Етиопяните и Ливианите които държат щит,
И Лидианите които държат и запъват лък.
10 Защото този е денят на Иеова, Господа на Силите,
Ден на отмъщение, за да отмъсти на враговете си;
И нож ще ги пояде.
И ще се насити и опие от кръвта им;
Защото Иеова, Господ на Силите, има жъртва
В земята на север при реката Евфрат.
11 Възлез в Галаад и вземи балсама,
Дево, дъщи Египетска:
Напраздно ще умножаваш ти лекове:
Няма изцеление за тебе.
12 Народите чуха за посрамването си,
И викът ти изпълни земята;
Защото крепък се сблъсква с крепък,
И двамата наедно паднаха.
13 Словото което говори Господ на Иеремия пророка заради дохождането на Навуходоносора Вавилонския цар за да порази Египетската земя: -
14 Възвестете в Египет, и проповядайте в Мигдол,
И проповядайте в Мемфис и в Тафнес:
Речете: Предстани и бъди готов;
Защото ножът изяде които са около тебе.
15 Защо се постлаха по земята твоите юнаци?
Не устояха, защото Господ ги блъсна.
16 Умножи онези които се спъват:
Даже падаха един върх друг;
И говореха: Станете и да се върнем при людете си
И в земята на рождението си
От лицето на лютия нож.
17 Викаха там:
Фараон Египетският цар е шум:
Остави да мине времето му.
18 Жив съм аз, говори Царят
На когото името е Господ на Силите,
Непременно както е Тавор между горите,
И както е Кармил при морето, така ще дойде той.
19 Дъщи която живееш в Египет,
Приготви си потребните за плен;
Защото Мемфис ще се погуби и запусти
Щото да няма жител.
20 Египет е като юница прекрасна;
Но гибелта иде, иде от север.
21 И самите му наемници са всред него като тлъсти юнци;
Защото и те се върнаха,
Побегнаха наедно:
Не устояха, понеже денят на бедствието им дойде върх тях,
Времето на посещението им.
22 Гласът му ще излезе както на змия;
Защото ще излязат със сила,
И ще дойдат върх него с топори
Както дървосечци.
23 Ще изсекат дъбравата му, говори Господ,
Ако и да е неизмерима;
Защото според множеството са повече от скакалците,
И безбройни.
24 Ще се посрами Египетската дъщеря:
Ще се предаде в ръката на северните люде.
25 Господ на Силите, Бог Израилев говори:
Ето, ще накажа множеството на Но,
И Фараона, и Египет,
И боговете му, и царете му,
Самаго Фараона, и които уповават на него;
26 И ще ги предам в ръката на онези които търсят живота им,
И в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар,
И в ръката на рабите му;
А подир това ще се насели
Както в по-прежните дни, говори Господ.
27 Но ти, рабе мой Якове, да се не убоиш,
Нито да се устрашиш, Израилю;
Защото, ето, ще те избавя от далечното място,
И семето ти от земята на плена им;
И Яков ще се върне, и ще си почине,
И ще се успокои, и не ще има никой да го устрашава.
28 Да се не убоиш ти, рабе мой Якове,
Говори Господ, защото аз съм с тебе;
Защото ако и да довърша
Всичките народи дето те изпъдих,
Тебе обаче няма да довърша,
Но ще те накажа със съдба,
И няма да те направя съвсем невинен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52