Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 47 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото Господне което биде към Иеремия пророка против Филистимците, преди да разори Фараон Газа.
2 Така говори Господ: -
Ето, води възлизат от север,
И ще станат поток потопващ,
И ще потопят земята и изпълнението й,
Града и които живеят в него:
Тогаз человеците ще викнат,
И всичките земни жители ще излелекат.
3 От тропота на копитата на яките му коне,
От хлопота на колесниците му,
От гръма на колелата му,
Бащите не ще се обърнат към децата си;
Понеже ръцете им ослабнали
4 Поради деня който иде
За да изтреби всичките Филистимци,
Да отсече от Тир и Сидон
И най-последния помощник;
Защото Господ ще изтреби Филистимците,
Остатъка на острова Кафтор.
5 Плешина дойде върх Газа:
Аскалон загина с остатъка на дола им:
До кога ще правиш изрязвания на себе си?
6 О ножо Господен,
До кога не щеш да си починеш?
Влез в ножницата,
Успокой се и почини си.
7 Как да си почине?
Защото Господ му даде поръчване
Против Аскалон и против краеморието:
Там го определи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52