Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 48 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 За Моава така говори Господ Саваот, Бог Израилев: -
Горко на Нево! защото погина:
Кириатаим се посрами, обладан биде:
Мисгав се посрами и разтрепера се.
2 Няма вече хвала Моаву в Есевон:
Съветваха се за зло против него:
Елате да го изтребим да не е народ.
И ти, Мадмен, ще запустееш:
Нож ще те прогони.
3 Глас на писък от Оронаим,
Разрушение и велико съкрушение.
4 Моав биде съкрушен:
Малките му деца изпищяха.
5 Защото във възхода на Луит
Ще се възвиси плач върх плач;
Понеже в изхода на Оронаим
чуха враговете писък на съкрушение.
6 Бегайте, отървете живота си,
И бъдете като дивата мирика в пустинята.
7 Защото, понеже си уповал на направите си и на съкровищата си,
И ти сам ще бъдеш хванат;
И Хамос ще отиде в плен
Наедно със свещениците си и князовете си.
8 И ще дойде разорителят във всеки град,
И град не ще се избави;
Още и долът ще бъде погубен,
И полето ще се разори,
Както рече Господ.
9 Дайте крила на Моава
За да литне и да избегне;
Защото градовете му ще запустеят,
И не ще има никой да живее в тях.
10 Проклет който прави делото Господне лъстиво,
И проклет който възбранява ножа си от кръв.
11 Моав биде в спокойствие от младост
И почиваше като вино на дрождието си,
И не се е претакал от съсъд в съсъд,
Нито е ходил в плен;
За то вкусът му остана в него,
И уханието му не се промени.
12 За то, ето, идат дни, говори Господ,
И ще му проводя преместители, и ще го преместят;
И ще изпразднят съсъдите му и разкъсат меховете му,
13 И Моав ще се посрами заради Хамос
Както се посрами домът Израилев
Заради Ветил упованието си.
14 Как говорите: Ние сме крепки,
И мъже силни в бран?
15 Моав биде разорен, и градовете му изгоряха,
И избраните му млади слязоха за клане,
Говори Царят на когото името е Господ на Силите.
16 Погибелта на Моава приближава да дойде,
И злото му иде много скоро.
17 Всички които сте около него ридайте го;
И всички които знаете името му речете:
Как се счупи якият жезъл,
Славната тояга!
18 Дъщи която живееш в Девон,
Слез от славата та седни на безводие;
Защото разорителят на Моава възлиза върх тебе
И ще съсипе твърделите ти.
19 Жителко в Ароир,
Застани при пътя та съгледай:
Попитай оногоз който бяга, и онази която се е отървала,
И речи: Що стана?
20 Моав се посрами защото се съкруши.
Излелекай и викни:
Възвестете в Арнон че Моав биде запустен,
21 И съдба дойде на полянската земя,
На Олон, и на Яса, и на Мифаат,
22 И на Девон, и на Нево, и на Вет-девлатаим,
23 И на Кириатаим, и на Вет-гамул, и на Вет-Меон,
24 И на Кариот, и на Восора,
И на всичките градове на Моавската земя, далечните и ближните.
25 Рогът на Моава се съкруши,
И мишцата му се смаза, говори Господ.
26 Опийте го,
Защото се превъзнесе против Господа;
И Моав да се валя в бълвоча си,
И сам той да бъде за смях.
27 Защото Израил не ти ли стана за смях?
Да ли се намери той между крадци?
Защото колкото пъти говориш за него подскачаш от радост.
28 Моавски жители,
Оставете градовете, и населете се в канара,
И бъдете като гълъбица която се вгнездява
От страните на входа на пещера.
29 чухме гордостта на Моава, безмерно горделивия,
Високомъдрието му, и гордостта му, и киченето му,
И надигането на сърдцето му.
30 Аз познавам неговото неистовство, говори Господ;
Но не така:
Лъжите му няма да извършат нищо.
31 За то ще излелекам за Моава,
И ще извикам за всичкия Моав:
Ще заридаят за мъжете на Кир-арес.
32 Лозо на Севма,
Ще плача за тебе както с плача за Язир:
Твоите леторасли преминаха морето,
Стигнаха до морето на Язир:
Хищник нападна на летните ти плодове и на гроздобера ти.
33 И радост и веселие ще изчезне
От плодоносното поле и от Моавовата земя;
И отнех виното от жлебовете:
Никой не ще тъпче грозде с възклицание:
Възклицание няма да се чуе.
34 Заради вопъла на Есевон, който стигна до Елеала
И до Яса, те нададоха глас
От Сигор до Оронаим
Както тригодишна юница;
Защото и водите на Нимрим ще пресекнат.
35 И ще отмахна от Моава, говори Господ,
Приносящия всесъжение по високите места
И кадещия на боговете си.
36 За то сърдцето ми ще зазвучи за Моава като свирка,
И сърдцето ми ще зазвучи като свирка за мъжете на Кир-арес;
Защото придобитото в него благо се изгуби.
37 Защото всека глава ще е плешива,
И всека брада обръсната;
И по всичките ръце ще има нарязвания,
И на чреслата, вретище.
38 И по всичките къщни покриви на Моава
И по всичките му улици плач ще има,
Защото съкруших Моава
Като съсъд без почет, говори Господ.
39 Излелекайте: Как се съкруши!
Как Моав обърна гърб с посрамване!
Така Моав ще бъде присмех
И ужас на всички които са около него.
40 Защото така говори Господ:
Ето, ще полети като орел,
И ще разпростре крилата си над Моава.
41 Градовете се превзеха, и твърделите се хванаха,
И сърдцата на крепките Моавови ще бъдат
В онзи ден като сърдце на жена в болезни на раждане.
42 И Моав ще се изтреби да не е народ,
Защото се превъзнесе против Господа.
43 Страх, и ров, и сет ще има върх тебе,
Жителю Моавов, говори Господ.
44 Който избегне от страха ще падне в рова,
И който излезе из рова ще се хване в сетта;
Защото ще докарам върх него, върх Моава,
Лятото на посещението им, говори Господ.
45 Тези които бягаха от силата
Застанаха под сянката на Есевон;
Огън обаче излезе из Есевон,
И пламик отсред Сион,
И пояде Моавовия предел
И темето на метежниците.
46 Горко ти, Моаве!
Людете Хамосови загинаха;
Защото синовете ти се хванаха пленници,
И дъщерите ти пленници.
47 Но аз ще върна пленниците Моавови
В последните дни, говори Господ.
До тук съдбата Моавова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52