Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 50 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Словото което говори Господ против Вавилон, против Халдейската земя, чрез пророк Иеремия: -
2 Възвестете между народите,
И прогласете, и дигнете знаме:
Прогласете, не крийте:
Речете: Превзе се Вавилон,
Посрами се Вил,
Съкруши се Меродах,
Посрамиха се истуканите му,
Съкрушиха се идолите му;
3 Защото от север възлиза народ против него
Който ще направи земята му пуста,
И не ще има кой да живее в него:
От человек до скот ще бягат и ще отидат.
4 В онези дни и в онова време, говори Господ,
Ще дойдат Израилевите синове,
Те и Юдините синове купно:
Ще ходят и ще плачат,
Ще отидат и ще потърсят Господа Бога своего.
5 Ще питат за Сион
С лицата си обърнати на там, и ще говорят:
Елате и да се съединим с Господа
В завет вечен който няма да се забрави.
6 Людете ми станаха изгубени овци:
Пастирите им ги заблудиха,
Направиха ги да обикалят по планините:
Отидоха от планина на хълм,
Забравиха кошарата си.
7 Всичките които ги намерваха пояждаха ги;
И враговете им рекоха: Не сме ние повинни;
Защото те съгрешиха против Господа, селението на правдата,
Ей, против Господа, надеждата на отците им.
8 Бягайте изсред Вавилон,
И излезте из земята на Халдейците,
И бъдете като ярци пред стадо.
9 Защото, ето, аз ще подигна
И възведа върх Вавилон
Събрание на големи народи от северната земя,
И ще се опълчат против него:
От там ще се превземе:
Стрелите им ще бъдат като на юнак изкусен,
Няма да се върнат праздни.
10 И Халдея ще бъде в разграбване:
Всичките й разграбители ще се наситят, говори Господ.
11 Понеже се радвахте и веселехте се,
Обиратели на наследието ми,
Понеже скачахте като юница на трева,
И цвилехте като коне,
12 Майка ви се посрами много,
Родителката ви се посрами:
Ето, тя ще бъде последна на народите,
Земя пуста, суха, и непроходима.
13 Поради гнева Господен няма да се насели,
Но ще запустее всичкий:
Всеки който минува през Вавилон ще се ужаси,
И ще позвизди за всичките негови язви.
14 Опълчете се против Вавилон отвред:
Всички които запъвате лък,
Устрелете се против него, не жалете стрели;
Защото съгреши Господу.
15 Възкликнете върх него отвред:
Той простря ръката си:
Паднаха основанията му,
Съсипаха се стените му;
Защото това е отмъщението Господне:
Отмъстете му:
Както той направи, направете му.
16 Отсечете от Вавилон оногоз който сее,
И който държи сърп в жетвено време:
От лицето на лютия меч
Ще се върне всеки при людете си,
И ще бягат всеки в земята си.
17 Израил е овца която се скита:
Лъвове я гониха:
Първо Асирийският цар я изяде;
А после този Навуходоносор Вавилонский цар
Сгриза костите й.
18 За то така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
Ето, аз ще накажа Вавилонския цар и земята му
Както наказах Асирийския цар.
19 И ще доведа пак Израиля в селението му;
И ще пасе в Кармил и Васан,
И душата му ще се насити
Върху гората Ефрем и Галаад.
20 В онези дни и в онова време, говори Господ,
Беззаконието Израилево ще се потърси, и не ще го има, -
И Юдините грехове, и няма да се намерят;
Защото ще простя които оставя остатък.
21 Възлез върх земята на Мератаим
И върх жителите на Фекод,
Разори и изтреби вслед тях, говори Господ,
И направи по всичко както ти заповядах.
22 Глас на бран в земята,
И голямо съкрушение.
23 Как се счупи и съкруши
Млатът на всичката земя!
Как стана Вавилон запустение между народите!
24 Турих ти сет, ей, и хвана се ти,
Вавилоне, и не позна:
Намери се, още и се улови ти,
Защото си се съпротивил Господу.
25 Господ отвори оръжницата си
Та извади оръжията на гнева си;
Защото това дело има Иеова Господ на Силите
В земята на Халдейците.
26 Елате върх него от краищата земни,
Отворете житниците му,
Натрупайте го като купове и го изтребете:
Да не остане от него остатък.
27 Заколете всичките му телци:
Да слязат в клане:
Горко им! защото дойде денят им,
Времето на посещението им.
28 Глас на тези които бягат
И които са се отървали от Вавилонската земя,
За да въвести в Сион
Отмъщението на Господа Бога нашего,
Отмъщението за храма му.
29 Свикайте стрелците върх Вавилон:
Всички които запъвате лък,
Разположете стан против него наоколо:
Из него никой да се не отърве:
Въздайте му според делото му:
По всичко що е направил, направете му;
Защото се възгордя против Господа,
Против Светаго Израилева.
30 За то младите му ще паднат в стъгдите му,
И всичките му мъже ратници
Ще загинат в онзи ден, говори Господ.
31 Ето, аз съм против тебе, о горделиве,
Говори Господ Бог Саваот;
Защото дойде денят ти,
Времето в което ще те посетя.
32 И горделивият ще се препъне и падне,
И не ще има кой да го подигне;
И ще запаля огън в градовете му,
И ще пояде всичките му околности.
33 Така говори Господ Саваот:
Израилевите синове и Юдините синове се насилствуваха купно;
И всички които ги заплениха удържаха ги:
Отрекоха се да ги пуснат.
34 Но Изкупителят им е крепък, -
Господ на Силите името му.
Непременно ще съди съда им,
За да успокои земята
И да смути Вавилонските жители.
35 Меч върх Халдейците, говори Господ,
И върх жителите на Вавилон,
И върх големците му, и върх мъдрите му!
36 Меч върх прелъстителите! и ще изумеят:
Меч върх юнаците му! и ще се разтреперят:
37 Меч върх конете им, и върх колесниците им,
И върх всичките смесени люде които са всред него!
И ще бъдат като жени:
Меч върх съкровищата му! и ще се разграбят:
38 Суша върх водите му! и ще изсъхнат;
Защото е земя на изваяни,
И полудели са вслед идолите си.
39 За то диви котки и иени
Ще се населят там,
И камилоптици ще се населят в него;
И не ще да е населен вече във век,
Нито обитаем в род и род.
40 Както разори Бог Содом и Гомор
И ближните им места, говори Господ,
Така человек няма да живее там,
Нито человечески син ще пришелствува в него.
41 Ето, люде ще дойдат от север,
И народ голям и царе много
Ще станат от краищата на земята.
42 Лък и копие ще държат:
Жестоки са и немилостиви:
Гласът им хвучи като море;
И възсядат на коне,
Опълчени като мъже на бран
Против тебе, дъщи Вавилонска.
43 чу Вавилонский цар слуха им:
Ръцете му разслабяха:
Утеснение го обзе,
Болки като на жена кога ражда.
44 Ето, ще възлезе както лъв
От надуването на Иордан
Против силното жилище;
Но аз скоро ще ги изпъдя из него;
И кой е избран, да го поставя над него?
Защото кой е подобен мене? и кой ще ми противостане?
И кой е онзи пастир който ще застане против лицето ми?
45 За то слушайте съвета Господен
Който съвеща против Вавилон,
И мислите му които намисли против Халдейската земя.
Непременно и най-малките от стадото ще ги повлекат:
Непременно селението им ще запустее с тях.
46 От екота на превзимането на Вавилон
Земята се потресе,
И вопъл се чу в народите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52