Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 52 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 На двадесет и една година бе Седекия на възраст когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Иеремия от Ливна.
2 И стори зло пред Господа, според всичко що направи Иоаким.
3 Защото от яростта Господня която бе против Ерусалим и Юда доде ги отхвърли от лицето си Седекия се подигна против Вавилонския цар.
4 И в деветото лето на царуването му, в десетия месец, десетия ден на месеца, дойде Навуходоносор Вавилонский цар, той и всичката му войска, върх Ерусалим, и поставиха стан против него, и съградиха наоколо бойници против него.
5 И градът се обсаждаше до единадесетото лето на цар Седекия.
6 В четвъртия месец, в деветия ден на месеца, гладът се преукрепи в града, и нямаше хляб за людете на местото.
7 И развали се градът; и всичките ратни мъже побегнаха и излязоха из града през нощта през пътя на вратата които са между двете стени, при царската градина, (а Халдейците бяха близу при града наоколо,) и отидоха по пътя на полето.
8 А войската на Халдейците погна царя отдир, и стигнаха Седекия в полетата на Иерихон; и всичката му войска се разпръсна от него.
9 И хванаха царя и го заведоха при Вавилонския цар в Ривла, в земята Емат; и изрече осъждение върх него.
10 И посече Вавилонский цар синовете на Седекия пред очите му; посече още и всичките началници на Юда в Ривла.
11 И избоде очите на Седекия, и го върза с окови; и го закара Вавилонский цар у Вавилон, и го тури в дом на тъмница до деня на смъртта му.
12 А в петия месец, в десетия ден на месеца, в деветнадесетата година на Навуходоносора Вавилонския цар дойде върх Ерусалим Навузардан началникът на телохранителите предстоещият пред Вавилонския цар,
13 та изгори дома Господен и царския дом; и всичките Ерусалимски домове и всеки голям дом изгори с огън.
14 И всичката Халдейска войска която бе с началника на телохранителите съсипаха всичките стени Ерусалимски наоколо.
15 И от сиромасите на людете, и остатъка на людете които бяха останали в града, и бежанците които прибегнаха при Вавилонския цар, и останалото множество заведе пленници Навузардан началникът на телохранителите;
16 а от местните сиромаси остави Навузардан началникът на телохранителите за лозари и за земледелци.
17 И медните стълпове които бяха в дома Господен, и подставите, и медното море което беше в дома Господен изломиха Халдейците, и пренесоха всичката им мед у Вавилон.
18 А взеха и котлите, и лопатите, и щипците, и легените, и темянниците, и всичките медни съсъди с които правеха служението.
19 Взе още началника на телохранителите и крондирите, и въгленниците, и легените, и котлите, и светилниците, и кадилниците, и чашите, - което беше златно като злато, и което сребърно като сребро, -
20 двата стълпа, едното море, и дванадесетте медни юнци които бяха вместо подстави, които направи цар Соломон за дома Господен: медта на всички тези съсъди беше без теглилка.
21 И за стълповете, височината на един стълп бе осемнадесет лакти, и връв от дванадесет лакти го окружаваше; и дебелината му четири пръста: бе хралупава;
22 и наглавието върху него медно; а височината на едното наглавие бе пет лакти; и мрежата и наровете върху наглавието наоколо, всичките медни: истите имаше и вторий стълп с наровете.
23 И имаше деветдесет и шест нарове на всяка страна: всичките нарове които бяха върху мрежата бяха сто наоколо.
24 И взе началникът на телохранителите Сараия първия свещеник, и Софония втория свещеник, и тримата вратари;
25 и от града взе едного скопеца който беше настоятел на ратните мъже; и седем мъже от предстоещите пред царя които се намериха в града, и писеца, главния на войските, който направи войскосъбранието от народа на местото, и шестдесет мъже от людете на земята които се намериха всред града.
26 И като ги взе Навузардан началникът на телохранителите, заведе ги при Вавилонския цар в Ривла.
27 И порази ги Вавилонският цар, и уби ги в Ривла, в земята Емат. Така биде пленен Юда от земята си.
28 Тези са людете които плени Навуходоносор: в седмата година, три тисящи и двадесет и три Юдеи:
29 в осемнадесетото лето на Навуходоносора плени той от Ерусалим осемстотин и тридесет и две души:
30 в двадесет и третото лето на Навуходоносора, Навузардан началникът на телохранителите плени от Юдеите седемстотин и четиридесет и пет души: всичките души, четири тисящи и шестстотин.
31 А в тридесет и седмото лето от пленението на Иоахина царя на Юда, в дванадесетия месец, в двадесет и петия ден на месеца, Евил-меродах Вавилонският цар, в летото в което се въцари, възвиси главата на Иоахина Юдиния цар, и го извади из дома на тъмницата,
32 и говори благосклонно с него, и тури престола му над престола на царете които бяха с него у Вавилон.
33 И промени тъмничните му дрехи; и ядеше той хлеб всякога пред него през всичките дни на живота си.
34 И храната му бе всякогашна храна давана нему от Вавилонския цар, дял за всеки ден дори до деня на смъртта му през всичките дни на живота му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52