Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еремия 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
1 Синове Вениаминови, бягайте
Отсред Ерусалим,
И възтръбете с тръба в Текуе,
И възвишете знак във Вет-акерем;
Защото зло проникнува от север,
И голяма погибел.
2 Уподобих Сионовата дъщеря
На благолепна и нежна жена.
3 Пастирите и стадата им ще дойдат при нея:
Ще поставят шатри наоколо против нея:
Ще пасат всеки на мястото си.
4 Пригответе бран против нея:
Станете и да възлезем към пладне.
Горко ни! защото се преклонява денят,
Защото се простират вечерните сенки.
5 Станете и да възлезем през нощ,
И да съборим палатите й.
6 Защото така говори Господ Саваот:
Отсечете дървя,
И дигнете окопи против Ерусалим:
Той е градът върх който трябва да стане посещение:
Той е всичкий насилие в себе си.
7 Както блика вода от извора,
Така блика злото от него:
Насилство и грабеж се чуе в него:
Пред мене непрестанно има болест и рани.
8 Поправи се, Ерусалиме,
Да се не оттегли душата ми от тебе:
Да те не направя пуст, земя ненаселена.
9 Така говори Господ Саваот:
Ще берат и ще оберат като лозе остатъка на Израиля:
Върни ръката си както берачът в кошниците.
10 Кому ще говоря,
И към кого ще засвидетелствувам, да чуят?
Ето, ухото им е необрязано,
И не могат да чуят;
Ето, словото Господне е укор за тях:
Нямат благоволение в него.
11 За то пълен съм с ярост Господня:
Не мога вече да се въздържам:
Ще я изливам върх младенците по вън,
И върх събранието на младите купно;
Защото ще бъдат грабнати мъж с жена,
И старец купно с престарял.
12 И къщите им ще минат на други,
Полетата и жените им наедно;
Защото ще простра ръката си
Върху жителите на тази земя, говори Господ.
13 Защото от малкия им до големия им
Всеки се е вдал в лихоимство;
И от пророк до свещеник
Всеки прави лъжа.
14 И повърхно са лекували съкрушението на дъщерята на людете ми,
Като казват: Мир, мир!
А няма мир.
15 Засрамиха ли се когато направиха мерзости?
Ей, никак не ги досрамя,
И стид що е не знаят.
За то ще паднат между падащите;
Когато ги посетя ще се низринат, говори Господ.
16 Така говори Господ:
Застанете на пътищата та вижте,
И попитайте за пътеките от века,
Де е добрият път, и ходете по него,
И ще намерите покой на душите си;
Но те рекоха: Не щем да ходим.
17 И поставих пазачи над вас,
И казах: Слушайте гласа на тръбата;
Но те рекоха: Не щем да слушаме.
18 За то слушайте, народи, и ти, събрание,
Узнай що има между тях.
19 Слушай, земльо:
Ето, аз ще докарам зло върх тези люде,
Плода на помислите им;
Защото не внимаха в словата ми
Нито в закона ми, но го отхвърлиха.
20 Защо ми е ливанът що доносят от Сава,
И благовонната тръст от далечна земя?
Всесъженията ви не са приятни,
Нито жъртвите ви угодни мене.
21 За то така говори Господ:
Ето, аз ще туря препъвания пред тези люде;
И отците и синовете купно ще се препънат от тях,
Съседът и приятелят му ще погинат.
22 Така говори Господ:
Ето, люде идат от северната земя,
И народ голям ще се събуди от краищата на земята.
23 Лък и копие държат:
Жестоки са, и немилостиви:
Гласът им шуми както море:
Възседнали са на коне,
Опълчени като мъже на бран
Против тебе, дъщи Сионова.
24 чухме слуха им:
Ръцете ни ослабеха:
Утеснение ни обзе,
И болезни като на жена що ражда.
25 Не излезвайте в полето, и в път не ходете;
Защото ето меча на неприятеля, и треперане от всякъде.
26 Дъщи на людете ми, опаши се с вретище
И валяй се в пепел,
Направи си сетувание като за единороден,
Заплачи горко;
Защото изтребителят ще дойде внезапно върх нас.
27 Турих те изпитател, твърдел между людете си,
За да узнаеш и да изпиташ пътя им.
28 Всичките са съвсем отстъпници, ходят та злословят:
Мед са и желязо: всичките са разтлени.
29 Мехът изгоря:
Свинецът се изнури от огъня:
Разтопителят напраздно разтопява,
Защото злите не се отделиха.
30 Сребро отхвърлено ще ги нарекат,
Защото Господ ги отхвърли.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52