Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 После видях, и, ето, в твърдта която бе над главата на херувимите видеше се над тях като сапфир камик, явление в подобие на престол.
2 И говори на мъжа облечения съ ленени и рече: Влез между колелата под херувимите, и напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите, и пръсни ги върх града. И влезе пред очите ми.
3 А херувимите стоеха отдясно на дома когато влизаше мъжът; и облакът изпълни вътрешния двор.
4 И славата Господна се възвиси от херувимите при прага на дома; и облакът изпълни дома и двора, и дворът се изпълни от сиянието на славата Господня.
5 И шумът на херувимските крила се чуеше до външния двор, като глас на Всесилнаго Бога когато говори.
6 И когато заповяда на мъжа който беше облечен с ленени и рече: Вземи огън изсред колелата, изсред херувимите, тогаз влезе та застана при колелата.
7 И един херувим простираше ръката си изсред херувимите към огъня който бе всред херувимите, и взе от него, и тури в ръцете на облечения с ленени; а той го взе и излезе.
8 А в херувимите, под крилата им, се виждаше подобие на человеческа ръка.
9 И видях, и ето четири колела при херувимите: едно колело при един херувим, и едно колело при друг херувим; и зракът на колелата бе наглед като христолит.
10 А колкото за зрака им, и четирите имаха еднакво подобие, като че бе колело всред колело.
11 Като ходеха вървяха на четирите си страни: не се обръщаха като ходеха, но в което место първий се управяше, следваха го другите: не се обръщаха като ходеха.
12 А всичкото им тяло, и гърбовете им, и ръцете им, и крилата им, и колелата, на четирите, колелата им бяха наоколо пълни с очи.
13 А за колелата, те се зовеха, както слушах, Галгал.
14 И всяко имаше четири лица: лицето на единия, лице херувимско; и лицето на втория, лице человеческо; и на третия лице лъвово; и на четвъртия, лице орлово.
15 И херувимите се възвисиха: това е животното което видях при реката Ховар.
16 И когато херувимите ходеха, ходеха колелата при тях; и когато херувимите подигаха крилата си за да се възвишат от земята, и самите колела не се укланяха от при тях.
17 Когато стоеха, и те стоеха; когато се възвишаваха, и те се възвишаваха с тях; защото духът на животните бе в тях.
18 И славата Господня излезе из прага на дома и застана над херувимите.
19 И херувимите подигнаха крилата си та се възвисиха от земята пред мене: когато излезоха, бяха и колелата при тях; и застанах във входа на източните врата на дома Господен; и славата на Бога Израилева бе на тях отгоре.
20 Това е животното което видях под Бога Израилева при реката Ховар; и познах че бяха херувими.
21 Всеки имаше по четири лица, и всеки четири крила, и подобие на человечески ръце под крилата си.
22 А лицата им бяха според подобието, истите лица които видях при реката Ховар, - видението им и те; а ходеха всеки срещу лицето си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48