Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 После видях, и, ето, в твърдта която бе над главата на херувимите видеше се над тях като сапфир камик, явление в подобие на престол.
2 И говори на мъжа облечения съ ленени и рече: Влез между колелата под херувимите, и напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите, и пръсни ги върх града. И влезе пред очите ми.
3 А херувимите стоеха отдясно на дома когато влизаше мъжът; и облакът изпълни вътрешния двор.
4 И славата Господна се възвиси от херувимите при прага на дома; и облакът изпълни дома и двора, и дворът се изпълни от сиянието на славата Господня.
5 И шумът на херувимските крила се чуеше до външния двор, като глас на Всесилнаго Бога когато говори.
6 И когато заповяда на мъжа който беше облечен с ленени и рече: Вземи огън изсред колелата, изсред херувимите, тогаз влезе та застана при колелата.
7 И един херувим простираше ръката си изсред херувимите към огъня който бе всред херувимите, и взе от него, и тури в ръцете на облечения с ленени; а той го взе и излезе.
8 А в херувимите, под крилата им, се виждаше подобие на человеческа ръка.
9 И видях, и ето четири колела при херувимите: едно колело при един херувим, и едно колело при друг херувим; и зракът на колелата бе наглед като христолит.
10 А колкото за зрака им, и четирите имаха еднакво подобие, като че бе колело всред колело.
11 Като ходеха вървяха на четирите си страни: не се обръщаха като ходеха, но в което место първий се управяше, следваха го другите: не се обръщаха като ходеха.
12 А всичкото им тяло, и гърбовете им, и ръцете им, и крилата им, и колелата, на четирите, колелата им бяха наоколо пълни с очи.
13 А за колелата, те се зовеха, както слушах, Галгал.
14 И всяко имаше четири лица: лицето на единия, лице херувимско; и лицето на втория, лице человеческо; и на третия лице лъвово; и на четвъртия, лице орлово.
15 И херувимите се възвисиха: това е животното което видях при реката Ховар.
16 И когато херувимите ходеха, ходеха колелата при тях; и когато херувимите подигаха крилата си за да се възвишат от земята, и самите колела не се укланяха от при тях.
17 Когато стоеха, и те стоеха; когато се възвишаваха, и те се възвишаваха с тях; защото духът на животните бе в тях.
18 И славата Господня излезе из прага на дома и застана над херувимите.
19 И херувимите подигнаха крилата си та се възвисиха от земята пред мене: когато излезоха, бяха и колелата при тях; и застанах във входа на източните врата на дома Господен; и славата на Бога Израилева бе на тях отгоре.
20 Това е животното което видях под Бога Израилева при реката Ховар; и познах че бяха херувими.
21 Всеки имаше по четири лица, и всеки четири крила, и подобие на человечески ръце под крилата си.
22 А лицата им бяха според подобието, истите лица които видях при реката Ховар, - видението им и те; а ходеха всеки срещу лицето си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48