Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И дигна ме Духът та ме отнесе на източните врата на дома Господен, които гледат към изток; и ето във входа на вратата двадесет и пет мъже, и между тях видях Яазания сина на Азура, и Фелатия сина на Венаия, началници на людете.
2 И рече ми Господ: Сине человечески, тези са мъжете които размишляват неправда, и които съветват лош съвет в този град,
3 и казват: Не е близу: нека съградим къщи: този град е котел, а ние месо.
4 За то пророчествувай против тях, пророчествувай, сине человечески.
5 И Дух Господен падна върх мене та ми рече: Говори: Така казва Господ: -
Така говорихте, доме Израилев;
А размишленията на духа ви, аз ги зная.
6 Умножихте убитите си в този град,
И напълнихте улиците му с убити.
7 За то така говори Господ Иеова: Убитите ви които турихте всред него,
Те са месо, а този град е котел;
Но аз ще ви извадя изсред него.
8 От ножа се убоехте;
И нож ще донеса върх вас, говори Господ Иеова.
9 И ще ви извадя изсред него,
И ще ви предам в ръцете на иноплеменници,
И ще извърша върх вас съдби.
10 От меч ще паднете:
В Израилевите предели ще ви съдя;
И ще познаете че аз съм Господ.
11 Този град не ще да е вам котел,
Нито вие ще сте всред него месо:
В Израилевите предели ще ви съдя;
12 И ще познаете че аз съм Господ;
Понеже не ходихте в повеленията ми,
Нито извършихте съдбите ми,
Но направихте според съдбите на езичниците които са около вас.
13 А като пророчествувах аз, умря Фелатия Венаиевът син. Тогаз паднах на лицето си, и викнах с голям глас, и рекох: Горко! Господи Иеова! Ще довършиш ли ти остатъка Израилев?
14 И словоГосподне биде към мене и рече:
15 Сине человечески, братята ти, братята ти, мъжете на сродството ти и всичкий Израилев дом, всички ония са на които рекоха Ерусалимските жители: Отдалечете се от Господа: нам се даде тая земя за наследие.
16 За то речи: -
Така говори Господ Иеова:
Ако и да ги отхвърлих далеч между езичниците,
Ако и да ги разпръснах по местата,
Но пак ще им бъда за малко време като светилище
По местата дето отидат.
17 За то речи:
Така говори Господ Иеова:
И ще ви събера от народите,
И ще ви прибера от местата дето сте разпръснати,
И ще ви дам Израилевата земя.
18 И като дойдат там
Ще дигнат от нея всичките й гнусотии
И всичките й мерзости.
19 И ще им дам едно сърдце, и дух нов ще туря у вас,
И ще отнема каменното сърдце от плътта им,
Ии ще им дам плътско сърдце,
20 За да ходят в повеленията ми,
И да пазят съдбите ми и да ги вършат;
И те ще ми бъдат луде, и аз ще им бъда Бог.
21 А на които сърдцето ходи според желанието
На гнусотиите им и на мерзостите им,
Техния път ще въздам на главата им,
Говори Господ Иеова.
22 Тогаз херувимите подигнаха крилата си, и колелата възлизаха при тях; и славата на Бога Израилева бе върху тях отгоре.
23 И славата Господня възлезе изсред града та застана на гората която е към Изток на града.
24 И взе ме духът и чрез видение с Дух Божий отнесе ме в Халдейската земя при пленниците. Тогаз видението което видях отиде от мене.
25 И казах на пленниците всичките Господни думи които ми показа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48