Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, пророчествувай върх Израилевите пророци които пророчествуват, и кажи на тези които пророчествуват от свое сърдце:-
Слушайте словото Господне.
3 Така говори Господ Иеова:
Горко на глупавите пророци
Които ходят подир духа си,
И не са видели никое видение!
4 Израилю, твоите пророци са
Като лисиците в пустините.
5 Не възлязохте върх проломите,
Нито въздигнахте ограждения за Израилевия дом
Щото в деня Господен да устои в боя.
6 Видяха суети и лъжливи прорицания,
Които казват: Господ говори;
А Господ не ги е проводил;
И направиха человеците да се надеят
че думата им щяла да се изпълни.
7 Не видяхте ли суетни видения,
И говорихте лъжливи прорицания,
И говорите: Господ рече,
Когато аз не съм говорил?
8 За то така говори Господ Иеова:
Понеже говорихте суети и видяхте лъжи.
За то, ето, аз съм против вас,
Говори Господ Иеова.
9 И ръката ми ще бъде върх пророците
Които гледат суети и проричат лъжи:
Не ще бъдат в съвета на людете ми,
И в написанието на Израилевия дом няма да се напишат,
Нито ще влязат в Израилевата земя;
И ще познаете че аз съм Господ Иеова
10 Понеже, ей, понеже измамиха людете ми,
И казваха: Мир, и няма мир, -
И тези градяха стена,
И, ето, онези я мажеха с кал,
11 Кажи на тези които мажат с кал че ще падне:
Ще стане дъжд потопен;
И вие, камене от градушка, ще паднете върх нея,
И бурен вятър ще я съсипе.
12 Ето, когато падне стената, не ще ли да ви рекат:
Де е калта с която я мазахте?
13 За то, така говори Господ Иеова: Известно ще я съсипя в гнева си с бурен вятър;
И в яростта ми ще стане дъжд потопен,
И в гнева ми камене от градушка, за да я разруша.
14 И ще съборя стената
Която омазахте с кал,
И ще я съсипя,
И ще се открият основанията й,
И ще падне, и вие ще погинете заедно всред нея;
И ще познаете че аз съм Господ.
15 И ще свърша яростта си върх стената
И върх онези които са я омазали с кал
И ще ви река: Няма стената,
Нито онези които я омазаха,
16 Израилевите пророци които пророчествуват заради Ерусалим,
И които гледат видения на мир заради него,
И няма мир, говори Господ Иеова.
17 И ти сине человечески,
Утвърди лицето върху дъщерите на людете си
Които пророчествуват от свое сърдце;
И пророчествувай против тях
18 И речи: Така говори Господ Иеова:
Горко на онези дъщери които съшиват възглавници за всеки лакът,
И правят покривала на главата за всяка възраст, за да ловят души!
Душите на людете ми ловите;
И ще спасите ли душите си?
19 И ще ме осквернявате ли между людете ми
За шепи ечимик и за уломъци хляб,
Та да умъртвите души които не трябваше да умрат,
И да упазвате живи души които не трябваше да живеят,
Като лъжете людете ми които слушат лъжи?
20 За то така говори Господ Иеова:
Ето, аз съм против възглавниците ви
С които ловите душите като птици,
И ще ги отдера от мишците ви,
И ще оставя душите ви да бягат,
Душите които вие ловите като птици.
21 И ще раздера покривалата ви,
И ще избавя людете си от ръката ви,
И няма да са вече в ръката ви за лов;
И ще познаете че аз съм Господ.
22 Защото с лъжите оскърбихте сърдцето на праведния,
Когото аз не оскърбих;
И укрепихте ръцете на злодея,
За да не се върне от лукавия си път,
Та да се спаси животът му.
23 За то няма да видите вече суетни видения,
Нито ще правите вече чародеяния;
И ще избавя людете си от ръката ви;
И ще познаете че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48