Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:-
2 Сине человечески, що е дървото на лозата при всяко друго дърво,
Пръчката която е между дърветата на дъбравата?
3 Взема ли се от нея дърво за употребление на работа?
Или вземат ли от него кол за да окачат на него някой съсъд?
4 Ето, хвърля се в огъня, за да изтлее: Огънят пояжда и двата му края,
И средата му изгаря.
Ще ли би полезно за някоя работа?
5 Ето, когато бе цяло не ставаше за работа:
Колко по-малко ще стане за работа
Когато го е изял огъньт, и е изгоряло?
6 За то така говори Господ Иеова: Както е дървото на лозата между дърветата на дъбравата,
Което предадох на огъня за да изтлее,
Така ще предам тези, които живеят в Ерусалим.
7 И ще поставя лицето си против тях:
Из огъня ще излязат,
И огъньт ще ги пояде;
И когато поставя лицето си против тях
Ще познаете че аз съм Господ.
8 И ще предам земята в запустение;
Защото станаха престъпници, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48