Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:-
2 Сине человечески, що е дървото на лозата при всяко друго дърво,
Пръчката която е между дърветата на дъбравата?
3 Взема ли се от нея дърво за употребление на работа?
Или вземат ли от него кол за да окачат на него някой съсъд?
4 Ето, хвърля се в огъня, за да изтлее: Огънят пояжда и двата му края,
И средата му изгаря.
Ще ли би полезно за някоя работа?
5 Ето, когато бе цяло не ставаше за работа:
Колко по-малко ще стане за работа
Когато го е изял огъньт, и е изгоряло?
6 За то така говори Господ Иеова: Както е дървото на лозата между дърветата на дъбравата,
Което предадох на огъня за да изтлее,
Така ще предам тези, които живеят в Ерусалим.
7 И ще поставя лицето си против тях:
Из огъня ще излязат,
И огъньт ще ги пояде;
И когато поставя лицето си против тях
Ще познаете че аз съм Господ.
8 И ще предам земята в запустение;
Защото станаха престъпници, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48