Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И словото Господне биде към мене и рече:-
2 Сине человечески, направи да познае Ерусалим мерзостите си,
3 и речи: Така говори Господ Иеова към дъщерята Ерусалимска:
Коренът ти и рождението ти е от земята на Ханаанците:
Баща ти Аморееец, а майка ти Хетейка.
4 А в рождението ти,
В който ден си се родила, пъпът ти не се е отрязал,
И въ вода не си къпана за да се очистиш;
И съ сол не си насолявана, и в пелени не си повивана.
5 Око не те е пощадило за да те пожали
Та да ти направи нещо от тези;
Но в който ден си се родила,
С погнусяване от душата ти
Била си изхвърлена по лицето на полето.
6 И когато заминах отблизу ти и те видях че се валяше в кръвта си,
Рекох ти като беше ти в кръвта си:
Да си жива;
Ей, рекох ти като беше в кръвта си:
Да си жива.
7 И те направих тмократна, като зелето на полето;
И порасна, и възвеличи се ти,
И стигна в крайна красота:
Съсците ти се изобразиха, и космите ти изникнаха;
Но ти беше гола и непокрита.
8 И когато заминах отблизу ти и те видях,
Ето, възрастта ти бе възраст на рачение;
И прострях полата си върх тебе та покрих безобразието ти;
И клех ти се, и влязох в завет с тебе,
Говори Господ Иеова; и стана ти моя.
9 И окъпах те с вода,
И измих кръвта ти от тебе,
И помазах те с елей.
10 Облякох те още с везани,
И те обух с чехли от язовечки кожи,
И те опасах с висон,
И те облекох с коприна,
11 И украсих те с украшения,
И турих на ръцете ти гривни
И огърлие около шията ти,
12 И турих колце на ноздрите ти,
И обеци на ушите ти,
И венец от слава на главата ти.
13 И украси се ти съ злато и сребро;
И дрехите ти бяха от висон, и копринени, и везани:
Ядеше ти чисто брашно, и мед, и елей;
И стана красна ти твърде много,
И благоденствувала си дори до царство.
14 И прочу се ти между народите заради твоята хубост;
Защото тя беше съвършена чрез моето украшение
Което турих на тебе, говори Господ Иеова.
15 Но поради прочуването си
Ти си уповавала на хубостта си и си блудувала,
И към всекиго който минуваше изляла си блуда си; и е станал негов.
16 И взела си от дрехите си
И украсила си високите си места с пъстри шарове:
Върх тях си блудувала.
Такова нещо не е било, нито ще бъде.
17 И взела си светлите си украшения,
Които бяха от моето злато и от моето сребро което бях ти дал аз,
И направила си си образи мъжки,
И си блудувала с тях;
18 И си взела везаните си дрехи та си ги покрила;
И си турила пред тях елея ми, и темяна ми,
19 И хляба ми който ти дадох,-
чистото брашно, и елея, и меда с които те хранех, -
И турила си ги пред тях за благовонно ухание:
Така стана, говори Господ Иеова.
20 И взела си синовете си и дъщерите си,
Които си ми родила,
И тях си пожъртвувала тям за ядене.
Малко ли ти бяха тези твои блудодеяния
21 Та си заклала и чадата ми, и си ги предала
За да се преведат през огъня за тях?
22 И въ всичките си мерзости и блудове
Нне си поменала дните на младостта си,
Когато беше ти гола и непокрита и се валяше в кръвта си.
23 И след всичките си тези злини,
(Горко, горко ти! Говори Господ Иеова),
24 Съградила си и за себе си блудилище,
И си направила за себе си високо място на всяка стъгда.
25 На челото на всеки път съградила си високо место,
И си направила хубостта си гнусна,
И си разложила нозете си на всекиго що минуваше,
И си умножила блуда си,
26 И блудувала си
С Египетяните съседите си, дебелоплътните,
Ии си умножила блуда си за да ме разгневиш.
27 Ето, прочее, прострях ръката си върх тебе,
И отнех уречената ти храна, и те предадох на волята на онези
Които те мразеха, на дъщерите на Филистимците
Които се срамуват от твоя път постиден.
28 И блудувала си с Асирийците,
Защото не си се наситила;
Ей, блудувала си с тях,
И още не си се наситила.
29 И умножила си блуда си
В земята Ханаанска дори до Халдейската;
И нито така си се наситила.
30 Колко е слабо сърдцето ти, говори Господ Иеова, понеже правиш всички тези работи, Дело на безочлива блудница!
31 Защото си съградила блудилището си на челото на всеки път,
И си направила високото си место въ всяка стъгда;
И не си станала като блудница, защото си презряла заплата,
32 Но като жена прелюбодейца
Която приима чужди вмасто мъжа си.
33 На всичките блудници дават заплата;
Но ти заплатите си даваш на всичките си любовници,
И ги подкупуваш за да дохождат при тебе от вред
За да блудуват с тебе.
34 И в блудодеянията ти става в тебе противното на жените;
Защото не те следва никой за да стори блуд;
Защото ти даваш заплата, и заплата на тебе не дават:
Според това става в тебе противното.
35 За то, чуй, блуднице, словото Господне:
36 Така говори Господ Иеова:
Понеже си изляла медта си,
И голотата ти се откри в блудовете ти към любовниците ти
И към всичките идоли на твоите мерзости,
И заради кръвта на чадата ти които си принесла тям,
37 За то, ето, аз събирам всичките твои любовници
С които си се наслаждавала,
И всичките които си възлюбила,
С всичките които си намразила;
И ще ги събера върх тебе от вред,
И ще открия голотата ти тям,
И ще видят всичката ти голота.
38 И ще те съдя
Според съда на таквизи жени
Които правят блудодеяние и проливат кръв,
И ще те предам на кръв с гняв и ревнование.
39 И ще те предам в ръката им; И ще съборят блудилището ти,
И ще разорят високите ти места:
Ще те съблекат още от дрехите ти,
И ще отнемат светлите ти украшения,
И ще те оставят гола и непокрита.
40 И ще доведат върх тебе много народ
Които ще те убият с камене
И ще те прободат със саблите си.
41 И ще изгорят с огън къщите ти,
И ще извършат съдби върх тебе пред очите на много жени;
И ще те направя да престанеш от блуда,
И няма да даваш вече заплата.
42 И ще успокоя моя против тебе гнев,
И ревнованието ми против тебе ще престане,
И ще се утиша, и няма да се гневя вече.
43 Понеже не си напомнила за дните на младостта си,
Но преогорчаваше ме във всичко това, за то,
Ето, и аз ще въздам пътищата ти върх главата ти,
Говори Господ Иеова;
И подир всичките си мръсни работи
Няма да направиш според това нечестие.
44 Ето, всеки който прави пословици
Ще направи пословица против тебе,
И ще рече: Каквато майката такваз и дъщерята.
45 Ти си дъщеря на майка си,
На онази която отметна мъжа си и чадата си;
И си сестра на сестрите си,
На онези които отметнаха мъжете си и чадата си.
Майка ви бе Хетейка, а баща ви Амореец.
46 И сестра ти по-старата е Самария,
Тя и дъщерите и които живеят от ляво тебе;
А младата ти сестра която живее от дясно тебе,
Содом и дъщерите й.
47 А ти и според техните пътища не си ходила,
И не си направила според техните мерзости;
Но, като да бе то много малко,
Надминала си разтлението им във всичките си пътища.
48 Жив съм аз, говори Господ Иеова,
Сестра ти Содом не направи, ни тя ни дъщерите й
Както направи ти и твойте дъщери.
49 Ето, това беше беззаконието на сестра ти Содом,
Нейното и на дъщерите й:
Гордост, пресищане от хляб, и безгрижно спокойствие;
А сиромаха и оскудния не подкрепяваше.
50 И възвишаваха се, и правеха мерзости пред мене;
За то, като видях това, махнах ги.
51 И Самария не съгреши нито нито половината от твоите съгрешения;
Но ти умножи мерзостите си повече от тях,
И съ всичките си мерзости които си направила оправда ти сестрите си.
52 Ти, която съдеше сестрите си, носи сега срама си
Заради съгрешенията си с които си станала по-гнусна от тях.
Те са по-праведни от тебе;
За то посрами се и ти, и носи срама си, Понеже си оправдала сестрите си.
53 И ще доведа назад пленниците им,
Пленниците на Содом и на дъщерите й,
И пленниците на Самария и на дъщерите й.
Тогаз ще върна и пленниците на пленението ти между тях,
54 За да носиш безчестието си,
И да се срамуваш за всичко що си направила,
Понеже си станала утешение на тях.
55 Когато сестрите ти Содом и дъщерите й се върнат в напрежното си състояние,
И Самария и дъщерите й се върнат в напрежното си състояние,
Тогаз ще се върнеш ти и дъщерите ти в напрежното си състояние.
56 Защото името на сестра ти Содом не се чуеше от устата ти
В дните на гордостта ти,
57 Преди да се открие твоята лошота
Както се откри във времето на поношението което ти стана от дъщерите на Сирия
И от всичките изоколо й, дъщери на Филистимците,
Които те презираха от вред.
58 Ти си понесла нечестието си
И мерзостите си, говори Господ.
59 Защото така говори Господ Иеова:
Аз ще направя както направи ти,
Която си презряла клетвата и престъпила завета.
60 Но ще помена завета си
Който стана с тебе в дните на младоста ти,
И ще ти поставя завет вечен.
61 Тогаз ще си напомниш за пътищата си, и ще се засрамиш,
Когато приемеш сестрите си, по-старите си, и по-младите си;
И ще ти ги дам за дъщери,
Но не според твоя завет,
62 А моя завет ще поставя с тебе;
И ще познаеш че аз съм Господ,
63 За да си напомниш, и да се засрамиш,
И да не отвориш вече устата си от срама си,
Когато направя умилостивение за тебе за всичко що си сторила,
Говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48