Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И словото Господне биде към мене и рече:-
2 Сине человечески, направи да познае Ерусалим мерзостите си,
3 и речи: Така говори Господ Иеова към дъщерята Ерусалимска:
Коренът ти и рождението ти е от земята на Ханаанците:
Баща ти Аморееец, а майка ти Хетейка.
4 А в рождението ти,
В който ден си се родила, пъпът ти не се е отрязал,
И въ вода не си къпана за да се очистиш;
И съ сол не си насолявана, и в пелени не си повивана.
5 Око не те е пощадило за да те пожали
Та да ти направи нещо от тези;
Но в който ден си се родила,
С погнусяване от душата ти
Била си изхвърлена по лицето на полето.
6 И когато заминах отблизу ти и те видях че се валяше в кръвта си,
Рекох ти като беше ти в кръвта си:
Да си жива;
Ей, рекох ти като беше в кръвта си:
Да си жива.
7 И те направих тмократна, като зелето на полето;
И порасна, и възвеличи се ти,
И стигна в крайна красота:
Съсците ти се изобразиха, и космите ти изникнаха;
Но ти беше гола и непокрита.
8 И когато заминах отблизу ти и те видях,
Ето, възрастта ти бе възраст на рачение;
И прострях полата си върх тебе та покрих безобразието ти;
И клех ти се, и влязох в завет с тебе,
Говори Господ Иеова; и стана ти моя.
9 И окъпах те с вода,
И измих кръвта ти от тебе,
И помазах те с елей.
10 Облякох те още с везани,
И те обух с чехли от язовечки кожи,
И те опасах с висон,
И те облекох с коприна,
11 И украсих те с украшения,
И турих на ръцете ти гривни
И огърлие около шията ти,
12 И турих колце на ноздрите ти,
И обеци на ушите ти,
И венец от слава на главата ти.
13 И украси се ти съ злато и сребро;
И дрехите ти бяха от висон, и копринени, и везани:
Ядеше ти чисто брашно, и мед, и елей;
И стана красна ти твърде много,
И благоденствувала си дори до царство.
14 И прочу се ти между народите заради твоята хубост;
Защото тя беше съвършена чрез моето украшение
Което турих на тебе, говори Господ Иеова.
15 Но поради прочуването си
Ти си уповавала на хубостта си и си блудувала,
И към всекиго който минуваше изляла си блуда си; и е станал негов.
16 И взела си от дрехите си
И украсила си високите си места с пъстри шарове:
Върх тях си блудувала.
Такова нещо не е било, нито ще бъде.
17 И взела си светлите си украшения,
Които бяха от моето злато и от моето сребро което бях ти дал аз,
И направила си си образи мъжки,
И си блудувала с тях;
18 И си взела везаните си дрехи та си ги покрила;
И си турила пред тях елея ми, и темяна ми,
19 И хляба ми който ти дадох,-
чистото брашно, и елея, и меда с които те хранех, -
И турила си ги пред тях за благовонно ухание:
Така стана, говори Господ Иеова.
20 И взела си синовете си и дъщерите си,
Които си ми родила,
И тях си пожъртвувала тям за ядене.
Малко ли ти бяха тези твои блудодеяния
21 Та си заклала и чадата ми, и си ги предала
За да се преведат през огъня за тях?
22 И въ всичките си мерзости и блудове
Нне си поменала дните на младостта си,
Когато беше ти гола и непокрита и се валяше в кръвта си.
23 И след всичките си тези злини,
(Горко, горко ти! Говори Господ Иеова),
24 Съградила си и за себе си блудилище,
И си направила за себе си високо място на всяка стъгда.
25 На челото на всеки път съградила си високо место,
И си направила хубостта си гнусна,
И си разложила нозете си на всекиго що минуваше,
И си умножила блуда си,
26 И блудувала си
С Египетяните съседите си, дебелоплътните,
Ии си умножила блуда си за да ме разгневиш.
27 Ето, прочее, прострях ръката си върх тебе,
И отнех уречената ти храна, и те предадох на волята на онези
Които те мразеха, на дъщерите на Филистимците
Които се срамуват от твоя път постиден.
28 И блудувала си с Асирийците,
Защото не си се наситила;
Ей, блудувала си с тях,
И още не си се наситила.
29 И умножила си блуда си
В земята Ханаанска дори до Халдейската;
И нито така си се наситила.
30 Колко е слабо сърдцето ти, говори Господ Иеова, понеже правиш всички тези работи, Дело на безочлива блудница!
31 Защото си съградила блудилището си на челото на всеки път,
И си направила високото си место въ всяка стъгда;
И не си станала като блудница, защото си презряла заплата,
32 Но като жена прелюбодейца
Която приима чужди вмасто мъжа си.
33 На всичките блудници дават заплата;
Но ти заплатите си даваш на всичките си любовници,
И ги подкупуваш за да дохождат при тебе от вред
За да блудуват с тебе.
34 И в блудодеянията ти става в тебе противното на жените;
Защото не те следва никой за да стори блуд;
Защото ти даваш заплата, и заплата на тебе не дават:
Според това става в тебе противното.
35 За то, чуй, блуднице, словото Господне:
36 Така говори Господ Иеова:
Понеже си изляла медта си,
И голотата ти се откри в блудовете ти към любовниците ти
И към всичките идоли на твоите мерзости,
И заради кръвта на чадата ти които си принесла тям,
37 За то, ето, аз събирам всичките твои любовници
С които си се наслаждавала,
И всичките които си възлюбила,
С всичките които си намразила;
И ще ги събера върх тебе от вред,
И ще открия голотата ти тям,
И ще видят всичката ти голота.
38 И ще те съдя
Според съда на таквизи жени
Които правят блудодеяние и проливат кръв,
И ще те предам на кръв с гняв и ревнование.
39 И ще те предам в ръката им; И ще съборят блудилището ти,
И ще разорят високите ти места:
Ще те съблекат още от дрехите ти,
И ще отнемат светлите ти украшения,
И ще те оставят гола и непокрита.
40 И ще доведат върх тебе много народ
Които ще те убият с камене
И ще те прободат със саблите си.
41 И ще изгорят с огън къщите ти,
И ще извършат съдби върх тебе пред очите на много жени;
И ще те направя да престанеш от блуда,
И няма да даваш вече заплата.
42 И ще успокоя моя против тебе гнев,
И ревнованието ми против тебе ще престане,
И ще се утиша, и няма да се гневя вече.
43 Понеже не си напомнила за дните на младостта си,
Но преогорчаваше ме във всичко това, за то,
Ето, и аз ще въздам пътищата ти върх главата ти,
Говори Господ Иеова;
И подир всичките си мръсни работи
Няма да направиш според това нечестие.
44 Ето, всеки който прави пословици
Ще направи пословица против тебе,
И ще рече: Каквато майката такваз и дъщерята.
45 Ти си дъщеря на майка си,
На онази която отметна мъжа си и чадата си;
И си сестра на сестрите си,
На онези които отметнаха мъжете си и чадата си.
Майка ви бе Хетейка, а баща ви Амореец.
46 И сестра ти по-старата е Самария,
Тя и дъщерите и които живеят от ляво тебе;
А младата ти сестра която живее от дясно тебе,
Содом и дъщерите й.
47 А ти и според техните пътища не си ходила,
И не си направила според техните мерзости;
Но, като да бе то много малко,
Надминала си разтлението им във всичките си пътища.
48 Жив съм аз, говори Господ Иеова,
Сестра ти Содом не направи, ни тя ни дъщерите й
Както направи ти и твойте дъщери.
49 Ето, това беше беззаконието на сестра ти Содом,
Нейното и на дъщерите й:
Гордост, пресищане от хляб, и безгрижно спокойствие;
А сиромаха и оскудния не подкрепяваше.
50 И възвишаваха се, и правеха мерзости пред мене;
За то, като видях това, махнах ги.
51 И Самария не съгреши нито нито половината от твоите съгрешения;
Но ти умножи мерзостите си повече от тях,
И съ всичките си мерзости които си направила оправда ти сестрите си.
52 Ти, която съдеше сестрите си, носи сега срама си
Заради съгрешенията си с които си станала по-гнусна от тях.
Те са по-праведни от тебе;
За то посрами се и ти, и носи срама си, Понеже си оправдала сестрите си.
53 И ще доведа назад пленниците им,
Пленниците на Содом и на дъщерите й,
И пленниците на Самария и на дъщерите й.
Тогаз ще върна и пленниците на пленението ти между тях,
54 За да носиш безчестието си,
И да се срамуваш за всичко що си направила,
Понеже си станала утешение на тях.
55 Когато сестрите ти Содом и дъщерите й се върнат в напрежното си състояние,
И Самария и дъщерите й се върнат в напрежното си състояние,
Тогаз ще се върнеш ти и дъщерите ти в напрежното си състояние.
56 Защото името на сестра ти Содом не се чуеше от устата ти
В дните на гордостта ти,
57 Преди да се открие твоята лошота
Както се откри във времето на поношението което ти стана от дъщерите на Сирия
И от всичките изоколо й, дъщери на Филистимците,
Които те презираха от вред.
58 Ти си понесла нечестието си
И мерзостите си, говори Господ.
59 Защото така говори Господ Иеова:
Аз ще направя както направи ти,
Която си презряла клетвата и престъпила завета.
60 Но ще помена завета си
Който стана с тебе в дните на младоста ти,
И ще ти поставя завет вечен.
61 Тогаз ще си напомниш за пътищата си, и ще се засрамиш,
Когато приемеш сестрите си, по-старите си, и по-младите си;
И ще ти ги дам за дъщери,
Но не според твоя завет,
62 А моя завет ще поставя с тебе;
И ще познаеш че аз съм Господ,
63 За да си напомниш, и да се засрамиш,
И да не отвориш вече устата си от срама си,
Когато направя умилостивение за тебе за всичко що си сторила,
Говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48