Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, предложи гатанка, и направи притча към Израилевия дом,
3 И речи: Така говори Господ Иеова: Орелът велик, великокрилат, и дългоперат,
Пълен с пера, пъстрошарен,
Дойде в Ливан та взе по-високата вейка на кедъра.
4 Откърши върха на ветвите му
Та ги занесе в земя купеческа:
Тури ги в търговски град.
5 И взе от семето на земята
Та го тури на поле сеемо:
При много води го занесе: както върба го тури.
6 И прозябна, и стана разтлана лоза, низка на раст,
На която вейките се завращаха към него,
И коренете й бяха под него:
Така стана лоза,
И направи пръчки, и покара отрасли.
7 Имаше и друг орел голем, великокрилат, и многоперат,
И, ето, тая лоза разпростре коренете си към него,
И простря ветвите си към него, за да я напои
чрез лехите на сада й.
8 Насадена бе на добро поле, при много води,
За да направи ветви, И да принесе плод,
Та да стане добра лоза.
9 Речи: Така говори Господ Иеова: Ще благоуспее ли?
Не ще ли да изскубе той коренете й
И да пресече плода й, та да изсъхне?
Ще изсъхне със всичките листе на прозябването си,
Даже без голяма сила, или много люде, за да я изскубе из коренете й.
10 Ей, ето, насадена, ще благоуспее ли?
Не ще ли да изсъхне съвсем
Както когато се допре до нея източний вятър?
Ще изсъхне в лехите дето бе прозябнала.
11 И слово Господне биде към мене и рече:
12 Кажи сега на отстъпния дом:
Не проумевате ли що значи това?
Кажи: Ето, Вавилонският цар дойде в Ерусалим
Та взе царя му и князовете му,
И ги заведе със себе си у Вавилон;
13 И взе от царското семе та направи уговор с него,
И го направи да се закълне:
Взе и силните на мястото,
14 За да се сниши царството,
И да се не възправи,
Но да пази уговора му и да го утвърждава.
15 Отстъпи обаче от него, и проводи си посланници в Египет
За да му дадат коне и люде много.
Ще благоуспее ли? ще избегне ли който прави това?
Или като престъпва уговора ще избегне ли?
16 Жив съм аз, говори Господ Иеова,
Наистина в мястото на царя който го направи цар,
На когото клетвата презря, и на когото уговора престъпи,
С него всред Вавилон ще умре.
17 И Фараон с великата войска и с голямото множество
Няма да направи за него нищо в боя,
Като повдига окопи и гради бойници за да погуби много души.
18 Защото презря клетвата и престъпи уговора;
И, ето, понеже, след като даде ръката си,
Направи всичко това, няма да се отърве.
19 За то, така говори Господ Иеова:
Жив съм аз, наистина клетвата ми която презре,
И уговора ми който престъпи,
На главата му ще ги въздам.
20 И ще разпростра мрежата си върх него;
И ще се хване в примките ми;
И ще го закарам у Вавилон,
И там ще се съдя с него заради безаконето му
Което стори против мене.
21 И всичките му бежанци съ всичките му пълкове
Ще паднат от нож,
И останалите ще се разпръснат към всеки вятър;
И ще познаете че аз Господ говорих.
22 Така говори Господ Иеова:
И ще взема аз от високата вейка на високия кедър, и ще насадя:
Ще откърша аз от върха на младите му вейки една крехка,
И ще насадя на гора висока и превъзходна:
23 На високата гора Израилева ще я насадя,
И ще изкара вейки, и ще дава плод,
И ще стане великолепен кедър;
И под него ще обитават всякакъв вид птици,
Под сянката на вейките му ще се населят.
24 И всичките дървета на полето ще познаят
че аз Господ сниших високото дърво, възвисих низкото дърво.
Изсуших зеленото дърво, и направих сухото дърво да се раззеленее.
Аз Господ говорих, и ще извърша.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48