Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, предложи гатанка, и направи притча към Израилевия дом,
3 И речи: Така говори Господ Иеова: Орелът велик, великокрилат, и дългоперат,
Пълен с пера, пъстрошарен,
Дойде в Ливан та взе по-високата вейка на кедъра.
4 Откърши върха на ветвите му
Та ги занесе в земя купеческа:
Тури ги в търговски град.
5 И взе от семето на земята
Та го тури на поле сеемо:
При много води го занесе: както върба го тури.
6 И прозябна, и стана разтлана лоза, низка на раст,
На която вейките се завращаха към него,
И коренете й бяха под него:
Така стана лоза,
И направи пръчки, и покара отрасли.
7 Имаше и друг орел голем, великокрилат, и многоперат,
И, ето, тая лоза разпростре коренете си към него,
И простря ветвите си към него, за да я напои
чрез лехите на сада й.
8 Насадена бе на добро поле, при много води,
За да направи ветви, И да принесе плод,
Та да стане добра лоза.
9 Речи: Така говори Господ Иеова: Ще благоуспее ли?
Не ще ли да изскубе той коренете й
И да пресече плода й, та да изсъхне?
Ще изсъхне със всичките листе на прозябването си,
Даже без голяма сила, или много люде, за да я изскубе из коренете й.
10 Ей, ето, насадена, ще благоуспее ли?
Не ще ли да изсъхне съвсем
Както когато се допре до нея източний вятър?
Ще изсъхне в лехите дето бе прозябнала.
11 И слово Господне биде към мене и рече:
12 Кажи сега на отстъпния дом:
Не проумевате ли що значи това?
Кажи: Ето, Вавилонският цар дойде в Ерусалим
Та взе царя му и князовете му,
И ги заведе със себе си у Вавилон;
13 И взе от царското семе та направи уговор с него,
И го направи да се закълне:
Взе и силните на мястото,
14 За да се сниши царството,
И да се не възправи,
Но да пази уговора му и да го утвърждава.
15 Отстъпи обаче от него, и проводи си посланници в Египет
За да му дадат коне и люде много.
Ще благоуспее ли? ще избегне ли който прави това?
Или като престъпва уговора ще избегне ли?
16 Жив съм аз, говори Господ Иеова,
Наистина в мястото на царя който го направи цар,
На когото клетвата презря, и на когото уговора престъпи,
С него всред Вавилон ще умре.
17 И Фараон с великата войска и с голямото множество
Няма да направи за него нищо в боя,
Като повдига окопи и гради бойници за да погуби много души.
18 Защото презря клетвата и престъпи уговора;
И, ето, понеже, след като даде ръката си,
Направи всичко това, няма да се отърве.
19 За то, така говори Господ Иеова:
Жив съм аз, наистина клетвата ми която презре,
И уговора ми който престъпи,
На главата му ще ги въздам.
20 И ще разпростра мрежата си върх него;
И ще се хване в примките ми;
И ще го закарам у Вавилон,
И там ще се съдя с него заради безаконето му
Което стори против мене.
21 И всичките му бежанци съ всичките му пълкове
Ще паднат от нож,
И останалите ще се разпръснат към всеки вятър;
И ще познаете че аз Господ говорих.
22 Така говори Господ Иеова:
И ще взема аз от високата вейка на високия кедър, и ще насадя:
Ще откърша аз от върха на младите му вейки една крехка,
И ще насадя на гора висока и превъзходна:
23 На високата гора Израилева ще я насадя,
И ще изкара вейки, и ще дава плод,
И ще стане великолепен кедър;
И под него ще обитават всякакъв вид птици,
Под сянката на вейките му ще се населят.
24 И всичките дървета на полето ще познаят
че аз Господ сниших високото дърво, възвисих низкото дърво.
Изсуших зеленото дърво, и направих сухото дърво да се раззеленее.
Аз Господ говорих, и ще извърша.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48