Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И ти дигни плач заради Израилевите князове,
2 и речи: -
Що е майка ти? Лъвица:
Лежи между лъвовете,
Храни щенетата си всред млади лъвове,
3 И изхрани едно от щенетата си;
И стана млад лъв,
И се научи да граби лов: человеци ядеше.
4 И народите чуха за него:
Хванат биде в рова им;
И с куки го закараха в земята Египетска.
5 И като видя тя че надеждата й се осуети и изгуби,
Взе още едно от щенетата си
И го направи млад лъв.
6 И като ходеше между лъвовете
Стана млад лъв,
И се научи да граби лов: человеци ядеше.
7 И позна палатите им,
И запустяваше градовете им;
И ужасила се бе земята и изпълнението й
От гласа на риканието му.
8 И народите се опълчиха против него изоколо от областите,
И простряха върх него примките си;
И хвана се в рова им.
9 И с куки го туриха в решетка
Та го закараха при Вавилонския цар:
В твърдиня го въведоха,
За да се не чуе вече гласът му
Върху Израилевите гори.
10 Майка ти, по твоята прилика,
Беше като лоза насадена при вода:
Стана плодоносна и пълна с вейки
Поради многото води.
11 И станаха на нея крепки жезли
За скиптри на владетелите;
И растът й се възвиши всред честите вейки:
И стана знаменита в височината си
Между множеството на отраслите си.
12 Но откършена биде с ярост,
Хвърлена биде наземи.
И източен вятър изсуши плода й:
Крепките й жезли се счупиха и изсъхнаха.
Огън ги изяде.
13 А сега е насадена в пустиня,
В суха и безводна земя.
14 И излезе огън из един жезъл от вейките й
Та изяде плода й,
Щото нямаше вече в нея жезъл крепък
За скиптър на княжество.
Той е плач, и ще бъде за плач.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48