Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И рече ми: Сине человечески, стани на нозете си, и ще ти говоря.
2 И като ми говори, влезе в мене Дух, и ме постави на нозете ми; и чух оногоз който ми говореше.
3 И рече ми: Сине человечески, аз те провождам при Израилевите синове, при отстъпнически люде които отстъпиха от мене: те и отците им станаха престъпници против мене до този днешен ден,
4 и са синове жестоколични и жестокосърдечни. Аз те провождам при тях: и ще им кажеш: Така говори Господ Иеова.
5 И, послушат ли, не послушат ли, (защото е дом отстъпник,) ще познаят обаче, че е имало пророк всред тях.
6 И ти, сина человечески, да се не убоиш от тях, и от думите им да се не убоиш, ако и да има тръне и бодили с тебе, и живееш между скорпии: да се не убоиш от думите им, и от лицето им да се не разтрепериш ако и да са дом отстъпник.
7 И ще говориш думите ми на тях, или послушали, или не послушали; защото са отстъпници.
8 Ти обаче, сине человечески, слушай това което аз ти говоря: не ставай отстъпник като тоз отстъпник дом: отвори устата си, и изяж това което ти давам аз.
9 И видях, и ето ръка простряна към мене, и в нея свитък книга.
10 И разви го пред мене; и бе писано извътре и извън, и в него писани плачове, и ридания, и горко.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48