Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 И ти, сине человечески, ще съдиш ли, ще съдиш ли града на кръвопролитията? То покажи му всичките му мерзости.
3 Речи прочее: Така говори Господ Иеова: О граде който проливаш кръв в средата си за да дойде времето ти, и правиш кумири против себе си за да се оскверняваш,
4 стана повинен в кръвта си която си пролял, и осквернил си се в кумирите си които си направил; и направил си да приближат дните ти, и дошел си дори до летата си; за това направих те укор на народите, и поругание на всичките страни.
5 Ближните и далечните от тебе ще се поругаят на тебе, прочути в мерзост, обилни в метеж.
6 Ето, Израилевите князове бяха в тебе за да проливат кръв, всеки според силата си.
7 В тебе са презирали баща и майка; всред тебе са се докарвали с насилие към чужденеца; в тебе са угнетявали сираче и вдовица.
8 Светите ми вещи си презрял ти, и съботите ми си осквернил.
9 В тебе са били клеветници мъже за да проливат кръв; и в тебе ядяха на горите: всред тебе правеха нечестие.
10 В тебе откриха голотата на баща; в тебе смириха отлъчената в нечистотата й.
11 И един направи гнусота с жената на ближния си; а друг оскверни нечестиво снаха си; и друг в тебе смири сестра си, дъщерята на отца си.
12 В тебе вземаха дарове за да проливат кръв: ти си взел лихва и придобитък, и с насилие си лихоимствувал от ближните си, и мене си забравил, говори Господ Иеова.
13 Ето, за това плеснах с ръце заради лихоимството ти които си направил, и заради кръвта ти която бе всред тебе.
14 Ще удържи ли сърдцето ти? или ще имат ли сила ръцете ти в дните в които аз ще свърша с тебе? Аз Господ говорих, и ще извърша.
15 И ще те разпръсна между народите и разсея по страните, и ще направя да изчезне из тебе нечистотата ти.
16 И ще бъдеш в себе си омърсен пред народите; и ще познаеш че аз съм Господ.
17 И словото Господне биде към мене и рече:
18 Сине человечески, Израилевът дом ми стана шлак: всичките са мед, и олово, и желязо, и свинец всред горнилото: шлак сребърен са.
19 За то така говори Господ Иеова: Понеже всички вие станахте шлак, ето, за това ще ви събера всред Ерусалим.
20 Както събират всред горнилото среброто, и медта, и желязото, и свинеца, и оловото, за да раздухат огъня върх тях та да ги стопят, така в яростта си и гнева си ще ви събера, и ще ви туря там и разтопя.
21 Ей! ще ви събера, и с огъня на гнева си ще духна върх вас, и ще се разтопите всред него.
22 Както се топи среброто всред горнилото, така ще се разтопите всред него, и ще познаете че аз Господ излях гнева си върх вас.
23 И слово Господне биде към мене и рече:
24 Сине человечески, кажи й: Ти си земя която не се е очистила, и не е валяло дъжд върху нея в деня на гнева.
25 Всред нея има съзаклятие от пророците й: като лъв който рикае и похищава лова те поглъщат души: взеха съкровища и многоценни вещи: умножиха вдовиците й всред нея.
26 Свещениците й престъпиха закона ми, и оскверниха светите ми вещи: между свето и скверно не направиха разлика, и между нечисто и чисто не показаха разност; и криеха очите си от съботите ми; и аз станах като мръсен всред тях.
27 Князовете й са всред нея като вълци грабеще лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да правят лихоимство.
28 И пророците й я мажеха с кал, защото видяха суети, и проричаха им лъжи, и казваха: Така говори Господ Иеова, когато Господ не бе говорил.
29 Людете на тази земя употребяваха притеснение, и грабяха с насилие, и насилствуваха сиромах и оскуден, и чужденец притесняваха без съдба.
30 И потърсих между тях мъж който да въздигне ограждения и да застане в пролома пред мене заради мястото за да го не разоря; и не намерих.
31 За то излях гнева си върх тях: довърших ги с огъня на гнева си: пътищата им въздадох на главите им, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48