Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 И ти, сине человечески, ще съдиш ли, ще съдиш ли града на кръвопролитията? То покажи му всичките му мерзости.
3 Речи прочее: Така говори Господ Иеова: О граде който проливаш кръв в средата си за да дойде времето ти, и правиш кумири против себе си за да се оскверняваш,
4 стана повинен в кръвта си която си пролял, и осквернил си се в кумирите си които си направил; и направил си да приближат дните ти, и дошел си дори до летата си; за това направих те укор на народите, и поругание на всичките страни.
5 Ближните и далечните от тебе ще се поругаят на тебе, прочути в мерзост, обилни в метеж.
6 Ето, Израилевите князове бяха в тебе за да проливат кръв, всеки според силата си.
7 В тебе са презирали баща и майка; всред тебе са се докарвали с насилие към чужденеца; в тебе са угнетявали сираче и вдовица.
8 Светите ми вещи си презрял ти, и съботите ми си осквернил.
9 В тебе са били клеветници мъже за да проливат кръв; и в тебе ядяха на горите: всред тебе правеха нечестие.
10 В тебе откриха голотата на баща; в тебе смириха отлъчената в нечистотата й.
11 И един направи гнусота с жената на ближния си; а друг оскверни нечестиво снаха си; и друг в тебе смири сестра си, дъщерята на отца си.
12 В тебе вземаха дарове за да проливат кръв: ти си взел лихва и придобитък, и с насилие си лихоимствувал от ближните си, и мене си забравил, говори Господ Иеова.
13 Ето, за това плеснах с ръце заради лихоимството ти които си направил, и заради кръвта ти която бе всред тебе.
14 Ще удържи ли сърдцето ти? или ще имат ли сила ръцете ти в дните в които аз ще свърша с тебе? Аз Господ говорих, и ще извърша.
15 И ще те разпръсна между народите и разсея по страните, и ще направя да изчезне из тебе нечистотата ти.
16 И ще бъдеш в себе си омърсен пред народите; и ще познаеш че аз съм Господ.
17 И словото Господне биде към мене и рече:
18 Сине человечески, Израилевът дом ми стана шлак: всичките са мед, и олово, и желязо, и свинец всред горнилото: шлак сребърен са.
19 За то така говори Господ Иеова: Понеже всички вие станахте шлак, ето, за това ще ви събера всред Ерусалим.
20 Както събират всред горнилото среброто, и медта, и желязото, и свинеца, и оловото, за да раздухат огъня върх тях та да ги стопят, така в яростта си и гнева си ще ви събера, и ще ви туря там и разтопя.
21 Ей! ще ви събера, и с огъня на гнева си ще духна върх вас, и ще се разтопите всред него.
22 Както се топи среброто всред горнилото, така ще се разтопите всред него, и ще познаете че аз Господ излях гнева си върх вас.
23 И слово Господне биде към мене и рече:
24 Сине человечески, кажи й: Ти си земя която не се е очистила, и не е валяло дъжд върху нея в деня на гнева.
25 Всред нея има съзаклятие от пророците й: като лъв който рикае и похищава лова те поглъщат души: взеха съкровища и многоценни вещи: умножиха вдовиците й всред нея.
26 Свещениците й престъпиха закона ми, и оскверниха светите ми вещи: между свето и скверно не направиха разлика, и между нечисто и чисто не показаха разност; и криеха очите си от съботите ми; и аз станах като мръсен всред тях.
27 Князовете й са всред нея като вълци грабеще лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да правят лихоимство.
28 И пророците й я мажеха с кал, защото видяха суети, и проричаха им лъжи, и казваха: Така говори Господ Иеова, когато Господ не бе говорил.
29 Людете на тази земя употребяваха притеснение, и грабяха с насилие, и насилствуваха сиромах и оскуден, и чужденец притесняваха без съдба.
30 И потърсих между тях мъж който да въздигне ограждения и да застане в пролома пред мене заради мястото за да го не разоря; и не намерих.
31 За то излях гнева си върх тях: довърших ги с огъня на гнева си: пътищата им въздадох на главите им, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48