Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, имаше две жени, дъщери на една майка.
3 И блудуваха в Египет, блудуваха в младостта си: там се натиснаха гръдите им, и там се сгнетоха девическите им съсци.
4 И имената им бяха, на по-старата Оола, и на сестра й Оолива; и те станаха мои и родиха синове и дъщери; а имената им бяха, на Самария Оола, и на Ерусалим Оолива.
5 И Оола блудува като беше моя, и се избезуми за любовниците си, съседите си Асирийците,
6 облечени съ сини, войводи и началници, всичките рачителни млади, конници яздеще на коне.
7 И стори блудодеянията си с тях, които бяха всички избрани от Асирийците, и с всички тях заради които се избезуми: с всичките им идоли се оскверняваше.
8 И не остави блуда из Египет; защото с нея спяха в младостта й, и те натискаха девическите й съсци, и изливаха блуда си върх нея.
9 За то я предадох в ръцете на любовниците й, в ръцете на Асирийците заради които се избезуми.
10 Те откриха срамотата й: взеха синовете й и дъщерите й, и нея с меч убиха; и стана прочута между жените; и извършиха съдба над нея.
11 А когато сестра й Оолива видя това, разтля се в избезумяването си повече от нея, и в блудодеянията си повече от блудовете на сестра си.
12 Избезуми се за съседите си Асирийците, войводи и началници светло облечени, конници яздеще на коне, всичките млади рачителни.
13 И видях че се оскверни: един път имаха и двете.
14 Притури още в блудовете си, защото като видя мъже живописани на стената, образи на Халдейци които бяха живописани с киновар,
15 опасани с пояси около чреслата си, носеха тиари големи на главите си, и всичките имаха вид княжески, прилични на Вавилоняните от Халдейската земя, дето бяха се родили, -
16 и щом ги видя с очите си избезуми се за тях, и изпроводи при тях посланници в Халдея.
17 И Вавилоняните дойдоха при ней в леглото на рачението, и я оскверниха с блудуването си; и оскверни се с тях; и душата й се отчужди от тях.
18 И откри блудодеянията си, и откри срамотата си: тогаз душата ми се отчужди от нея както беше се отчуждила душата ми от сестра й.
19 Още умножи блудодеянията си като си напомнюваше за дните на младостта си когато блудуваше в Египетската земя.
20 И избезуми се заради любовниците си, на които плътта е плът на осли, и течението им течение на коне.
21 И си поменала невъздържането на младостта си, когато гърдите ти се натискаха от Египтяните заради съсците на младостта ти.
22 За то, Ооливо, така говори Господ Иеова: Ето, аз ще подигна любовниците ти върх тебе, от които се е отчуждила душата ти, и ще ги докарам върх тебе от всякъде:
23 Вавилоняните, и всичките Халдейци, Фекод, и Сое, и Кое, и всичките Асирийци с тях, които са всички рачителни млади, войводи и началници, пълковници, и именити, всичките ездеще на коне.
24 И ще дойдат върх тебе с оръжия, с колесници, и колела, и с множество народи, и ще турят наоколо против тебе щитове, щитчета, и шлемове; и ще туря пред тях съдба; и ще те съдят според съдбите си.
25 И ще поставя ревността си против тебе; и ще постъпят с тебе яростно, ще отрежат носа ти и ушите ти; и остатъкът ти ще падне от нож: те ще вземат синовете ти и дъщерите ти; а остатъкът ти ще се погълне от огън.
26 Ще те съблекат още и от дрехите ти, и ще отнемат украшенията на светлостта ти.
27 И ще направя да престане от тебе невъздържането ти, и блудуването ти още от Египетската земя; и няма да подигнеш очите си към тях, и няма да си наумиш вече за Египет.
28 Защото така говори Господ Иеова: Ето, ще те предам в ръката на онези които мразиш, в ръката на онези от които се отчужди душата ти.
29 И ще постъпят с омраза към тебе, и ще вземат всичките ти трудове, и ще те оставят гола и незавита; и срамотата на блудуването ти ще се открие, и невъздържането ти и блудодеянията ти.
30 Това ще ти направя понеже си блудувала ти вслед езичниците, понеже си се осквернила с идолите им.
31 В пътя на сестра си ходила си ти; за то ще дам в ръката ти нейната чаша.
32 Така говори Господ Иеова: Ще изпиеш на сестра си чашата, дълбоката и широката: ще бъдеш смях и поругание: тая чаша побира много.
33 Ще се изпълниш с пиянство и скърб, с чашата на сметението и на запустението, с чашата на сестра си Самария.
34 И ще я изпиеш и изцедиш, и ще съкрушиш черепите й, и ще разкъсаш гръдите си; защото аз рекох, говори Господ Иеова.
35 За то така говори Господ Иеова: Понеже си ме забравила, и си ме отхвърлила зад гърба си; носи прочее и ти невъздържането си и блудовете си.
36 И рече ми Господ: Сине человечески, ще съдиш ли Оола и Оолива? Извести им прочее мерзостите им, -
37 че прелюбодействуваха, и има кръв в ръцете им, и прелюбодействуваха с идолите си; още и чадата си които ми родиха превождаха през огъня за ястие тям;
38 още и това ми направиха, - оскверниха светилището ми в истия ден, и омърсиха съботите ми;
39 защото когато заклаха чадата си на идолите си, тогаз в истия ден влазяха в светилището ми за да го мърсят; и, ето, така струваха всред дома ми.
40 И още проводихте на мъже да дойдат от далеч, на които се проводи посланник; и, ето, дойдоха; заради които си се окъпала, вапсала си очите си, и украсила си се с украшения,
41 и седнала си на одър великолепен, и пред него имаше приготвена трапеза, върху която си положила темяна ми и елея ми.
42 И имаше при нея гласове на множество което се радваше; и с мъжете на многолюдството въвождаха се пияници из пустинята, носеще гривни на ръцете си и красни венци на главите си.
43 Тогаз рекох за престарялата в прелюбодейства: Сега ли ще правят блудодеяния с нея?
44 И те влазяха при нея както влазят при блудница жена; така влазяха при Оола и при Оолива, невъздържните жени.
45 За то праведни мъже, те ще ги съдят според съдбата на прелюбодейците, и според съдбата на жени които проливат кръв; понеже са прелюбодейци, и кръв има в ръцете им.
46 За то така говори Господ Иеова: Ще възведа върх тях множество, и ще ги предам да бъдат тласкани и разграбени.
47 И множеството ще ги убие с камене, и ще ги съсече съ саблите си: ще убият синовете им и дъщерите им, и къщите им ще изгорят с огън.
48 Така ще направя да престане невъздържането от земята, за да научат всичките жени да не правят според вашите невъздържания.
49 И ще въздадат невъздържанията ви върх вас; и ще носите греховете на идолите си; и ще познаете че аз съм Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48